นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

N.Tanmanee
Ico64
นิวรรณ แท่นมณี
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์บริการปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > niwan.t

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_guard_column-1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"guard_column-1.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":248,"visibility":null,"description":"Guard column","created_at":"2008/09/25 14:45:07 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:36:53 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 16:16:28 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 16:16:28 +0700","id":9625,"asset_file_size":13803}
  • Small_column-2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"column-2.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":248,"visibility":null,"description":"HPLC Column","created_at":"2008/09/25 13:43:25 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:36:53 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 16:16:28 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 16:16:28 +0700","id":9624,"asset_file_size":18555}
  • Small_guard_column {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"guard_column.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":248,"visibility":null,"description":"Guard column ferrule","created_at":"2008/09/25 11:37:59 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:36:52 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 16:16:20 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 16:16:20 +0700","id":9617,"asset_file_size":15623}
  • Small_column-1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"column-1.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":248,"visibility":null,"description":"HPLC Column","created_at":"2008/09/25 11:36:50 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:36:52 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 16:16:19 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 16:16:19 +0700","id":9616,"asset_file_size":16753}
  • Small_column_end_fitting {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"column_end_fitting.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":248,"visibility":null,"description":"column end fitting","created_at":"2008/09/25 11:19:22 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:36:52 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 16:16:19 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 16:16:19 +0700","id":9615,"asset_file_size":8436}
  • {"asset_content_type":"image/bmp","asset_file_name":"only_in_Pakistan.bmp","member_only_commentable":false,"media_folder_id":248,"visibility":null,"description":"only in Pakistan","created_at":"2008/06/05 13:48:53 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:25 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:47:59 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:47:59 +0700","id":6963,"asset_file_size":1555558}
  • {"asset_content_type":"image/bmp","asset_file_name":"Only_in_Japan.bmp","member_only_commentable":false,"media_folder_id":248,"visibility":null,"description":"Only in Japan","created_at":"2008/06/05 13:48:29 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:25 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:47:58 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:47:58 +0700","id":6962,"asset_file_size":915542}
  • {"asset_content_type":"image/bmp","asset_file_name":"only_in_Indonesia.bmp","member_only_commentable":false,"media_folder_id":248,"visibility":null,"description":"only in Indonesia","created_at":"2008/06/05 13:48:03 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:24 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:47:58 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:47:58 +0700","id":6961,"asset_file_size":1348070}
  • {"asset_content_type":"image/bmp","asset_file_name":"only_in_India.bmp","member_only_commentable":false,"media_folder_id":248,"visibility":null,"description":"only in India","created_at":"2008/06/05 13:47:43 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:24 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:47:57 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:47:57 +0700","id":6960,"asset_file_size":1227454}
ขนาดย่อ: