นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Jablan-ไม้ยืนต้น
Ico64
Nitipan Vittayaphadung

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > nitipan.v

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_edoc-nitipanjuly2012comments {"commentable":true,"member_only_readable":true,"asset_updated_at":"2012/07/16 18:47:28 +0700","updated_at":"2012/07/17 18:29:54 +0700","created_at":"2012/07/16 18:47:28 +0700","asset_file_name":"Edoc-NitipanJuly2012comments.png","asset_content_type":"image/png","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":35369,"deleted_at":null,"media_folder_id":1417,"comment_counter":2,"asset_processing":false,"description":"EDoc-PSU_Comments_from_Nitipan_July2012","modified_at":"2012/07/16 19:01:34 +0700","last_commented_at":"2012/07/17 18:29:54 +0700","asset_file_size":225869,"group_member_commentable":false}
ขนาดย่อ: