นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

นางสาวตัวกลม
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > nithiruch.r

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_page_aj2 {"asset_file_name":"page_aj2.jpg","visibility":2,"modified_at":"2012/03/08 14:48:13 +0700","media_folder_id":1176,"description":"17","updated_at":"2012/03/08 14:48:13 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2012/03/08 14:48:10 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":469229,"id":34081,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2012/03/08 14:48:10 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_page_aj {"asset_file_name":"page_aj.jpg","visibility":2,"modified_at":"2012/03/08 14:46:37 +0700","media_folder_id":1176,"description":"16","updated_at":"2012/03/08 14:46:37 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2012/03/08 14:46:31 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":501920,"id":34080,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2012/03/08 14:46:31 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_426514_344890215555610_100001039022026_1033922_183272755_n {"asset_file_name":"426514_344890215555610_100001039022026_1033922_183272755_n.jpg","visibility":2,"modified_at":"2012/03/08 14:12:07 +0700","media_folder_id":1176,"description":"14","updated_at":"2012/03/08 14:12:07 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2012/03/08 14:12:03 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":99984,"id":34079,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2012/03/08 14:12:03 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_102 {"asset_file_name":"102.jpg","visibility":2,"modified_at":"2012/03/08 14:04:15 +0700","media_folder_id":1176,"description":"13","updated_at":"2012/03/08 14:04:15 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2012/03/08 14:04:09 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":299002,"id":34078,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2012/03/08 14:04:09 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_page_aj_jame {"asset_file_name":"page_aj_jame.jpg","visibility":2,"modified_at":"2012/03/08 13:56:43 +0700","media_folder_id":1176,"description":"12","updated_at":"2012/03/08 13:56:43 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2012/03/08 13:56:38 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":456072,"id":34077,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2012/03/08 13:56:38 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_page_aj_yen {"asset_file_name":"page_aj_YEN.jpg","visibility":2,"modified_at":"2012/03/08 13:55:02 +0700","media_folder_id":1176,"description":"11","updated_at":"2012/03/08 13:55:02 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2012/03/08 13:55:00 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":418499,"id":34076,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2012/03/08 13:55:00 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_page_aj_naraid {"asset_file_name":"page_aj_naraid.jpg","visibility":2,"modified_at":"2012/03/08 13:53:15 +0700","media_folder_id":1176,"description":"10","updated_at":"2012/03/08 13:53:15 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2012/03/08 13:53:14 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":488786,"id":34075,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2012/03/08 13:53:14 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_page_aj_c {"asset_file_name":"page_aj_C.jpg","visibility":2,"modified_at":"2012/03/08 13:51:38 +0700","media_folder_id":1176,"description":"9","updated_at":"2012/03/08 13:51:38 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2012/03/08 13:51:33 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":417180,"id":34074,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2012/03/08 13:51:33 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_page_aj_arnon {"asset_file_name":"page_aj_arnon.jpg","visibility":2,"modified_at":"2012/03/08 13:50:32 +0700","media_folder_id":1176,"description":"8","updated_at":"2012/03/08 13:50:32 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2012/03/08 13:50:27 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":461158,"id":34073,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2012/03/08 13:50:27 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
ขนาดย่อ: