นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

นางสาวตัวกลม
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > nithiruch.r

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_page_aj2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"page_aj2.jpg","created_at":"2012/03/08 14:48:10 +0700","asset_updated_at":"2012/03/08 14:48:10 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/03/08 14:48:13 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"17","asset_file_size":469229,"modified_at":"2012/03/08 14:48:13 +0700","media_folder_id":1176,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":34081,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_page_aj {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"page_aj.jpg","created_at":"2012/03/08 14:46:31 +0700","asset_updated_at":"2012/03/08 14:46:31 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/03/08 14:46:37 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"16","asset_file_size":501920,"modified_at":"2012/03/08 14:46:37 +0700","media_folder_id":1176,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":34080,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_426514_344890215555610_100001039022026_1033922_183272755_n {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"426514_344890215555610_100001039022026_1033922_183272755_n.jpg","created_at":"2012/03/08 14:12:03 +0700","asset_updated_at":"2012/03/08 14:12:03 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/03/08 14:12:07 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"14","asset_file_size":99984,"modified_at":"2012/03/08 14:12:07 +0700","media_folder_id":1176,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":34079,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_102 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"102.jpg","created_at":"2012/03/08 14:04:09 +0700","asset_updated_at":"2012/03/08 14:04:09 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/03/08 14:04:15 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"13","asset_file_size":299002,"modified_at":"2012/03/08 14:04:15 +0700","media_folder_id":1176,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":34078,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_page_aj_jame {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"page_aj_jame.jpg","created_at":"2012/03/08 13:56:38 +0700","asset_updated_at":"2012/03/08 13:56:38 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/03/08 13:56:43 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"12","asset_file_size":456072,"modified_at":"2012/03/08 13:56:43 +0700","media_folder_id":1176,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":34077,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_page_aj_yen {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"page_aj_YEN.jpg","created_at":"2012/03/08 13:55:00 +0700","asset_updated_at":"2012/03/08 13:55:00 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/03/08 13:55:02 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"11","asset_file_size":418499,"modified_at":"2012/03/08 13:55:02 +0700","media_folder_id":1176,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":34076,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_page_aj_naraid {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"page_aj_naraid.jpg","created_at":"2012/03/08 13:53:14 +0700","asset_updated_at":"2012/03/08 13:53:14 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/03/08 13:53:15 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"10","asset_file_size":488786,"modified_at":"2012/03/08 13:53:15 +0700","media_folder_id":1176,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":34075,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_page_aj_c {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"page_aj_C.jpg","created_at":"2012/03/08 13:51:33 +0700","asset_updated_at":"2012/03/08 13:51:33 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/03/08 13:51:38 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"9","asset_file_size":417180,"modified_at":"2012/03/08 13:51:38 +0700","media_folder_id":1176,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":34074,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_page_aj_arnon {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"page_aj_arnon.jpg","created_at":"2012/03/08 13:50:27 +0700","asset_updated_at":"2012/03/08 13:50:27 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/03/08 13:50:32 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"8","asset_file_size":461158,"modified_at":"2012/03/08 13:50:32 +0700","media_folder_id":1176,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":34073,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: