นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

นางสาวตัวกลม
Ico64
Network
Members · Following: 0 · Followed: 1

หลัก > nithiruch.r

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_page_aj2 {"description":"17","asset_updated_at":"2012/03/08 14:48:10 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34081,"deleted_at":null,"created_at":"2012/03/08 14:48:10 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"page_aj2.jpg","updated_at":"2012/03/08 14:48:13 +0700","modified_at":"2012/03/08 14:48:13 +0700","media_folder_id":1176,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":469229,"last_commented_at":null}
  • Small_page_aj {"description":"16","asset_updated_at":"2012/03/08 14:46:31 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34080,"deleted_at":null,"created_at":"2012/03/08 14:46:31 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"page_aj.jpg","updated_at":"2012/03/08 14:46:37 +0700","modified_at":"2012/03/08 14:46:37 +0700","media_folder_id":1176,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":501920,"last_commented_at":null}
  • Small_426514_344890215555610_100001039022026_1033922_183272755_n {"description":"14","asset_updated_at":"2012/03/08 14:12:03 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34079,"deleted_at":null,"created_at":"2012/03/08 14:12:03 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"426514_344890215555610_100001039022026_1033922_183272755_n.jpg","updated_at":"2012/03/08 14:12:07 +0700","modified_at":"2012/03/08 14:12:07 +0700","media_folder_id":1176,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":99984,"last_commented_at":null}
  • Small_102 {"description":"13","asset_updated_at":"2012/03/08 14:04:09 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34078,"deleted_at":null,"created_at":"2012/03/08 14:04:09 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"102.jpg","updated_at":"2012/03/08 14:04:15 +0700","modified_at":"2012/03/08 14:04:15 +0700","media_folder_id":1176,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":299002,"last_commented_at":null}
  • Small_page_aj_jame {"description":"12","asset_updated_at":"2012/03/08 13:56:38 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34077,"deleted_at":null,"created_at":"2012/03/08 13:56:38 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"page_aj_jame.jpg","updated_at":"2012/03/08 13:56:43 +0700","modified_at":"2012/03/08 13:56:43 +0700","media_folder_id":1176,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":456072,"last_commented_at":null}
  • Small_page_aj_yen {"description":"11","asset_updated_at":"2012/03/08 13:55:00 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34076,"deleted_at":null,"created_at":"2012/03/08 13:55:00 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"page_aj_YEN.jpg","updated_at":"2012/03/08 13:55:02 +0700","modified_at":"2012/03/08 13:55:02 +0700","media_folder_id":1176,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":418499,"last_commented_at":null}
  • Small_page_aj_naraid {"description":"10","asset_updated_at":"2012/03/08 13:53:14 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34075,"deleted_at":null,"created_at":"2012/03/08 13:53:14 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"page_aj_naraid.jpg","updated_at":"2012/03/08 13:53:15 +0700","modified_at":"2012/03/08 13:53:15 +0700","media_folder_id":1176,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":488786,"last_commented_at":null}
  • Small_page_aj_c {"description":"9","asset_updated_at":"2012/03/08 13:51:33 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34074,"deleted_at":null,"created_at":"2012/03/08 13:51:33 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"page_aj_C.jpg","updated_at":"2012/03/08 13:51:38 +0700","modified_at":"2012/03/08 13:51:38 +0700","media_folder_id":1176,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":417180,"last_commented_at":null}
  • Small_page_aj_arnon {"description":"8","asset_updated_at":"2012/03/08 13:50:27 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34073,"deleted_at":null,"created_at":"2012/03/08 13:50:27 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"page_aj_arnon.jpg","updated_at":"2012/03/08 13:50:32 +0700","modified_at":"2012/03/08 13:50:32 +0700","media_folder_id":1176,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":461158,"last_commented_at":null}
ขนาดย่อ: