นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

นาฏยา กัณหาเจริญพงศ์
Ico64
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > nattaya.k

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Ico64_itunit_global_1440x900 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:21:57 +0700","media_folder_id":838,"deleted_at":null,"asset_file_size":547658,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":4598,"created_at":"2008/02/25 11:58:38 +0700","asset_file_name":"itunit_global_1440x900.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:21:57 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:40 +0700","description":"\u0e17\u0e14\u0e25\u0e2d\u0e07\u0e42\u0e2b\u0e25\u0e14\u0e23\u0e39\u0e1b","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
ขนาดย่อ: