นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
Network
Members · Following: 0 · Followed: 0

หลัก > nattawan.t

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_03162_002 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"03162_002.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":349,"visibility":null,"description":"15 \u0e27\u0e34\u0e18\u0e35\u0e17\u0e35\u0e48\u0e17\u0e33\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e40\u0e23\u0e32\u0e14\u0e39\u0e14\u0e35","created_at":"2007/11/29 15:11:30 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:31 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 14:39:35 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 14:39:35 +0700","id":977,"asset_file_size":31581}
ขนาดย่อ: