นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Mr. Natha Ya Lee
Ico64
Mr. Natha Ya Lee
อาจารย์
วิทยาเขตตรัง
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > natha.y

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_92 {"modified_at":"2016/07/08 15:37:15 +0700","id":58633,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"92.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2016/07/08 15:37:15 +0700","media_folder_id":1577,"description":"92.jpg","created_at":"2016/07/08 15:37:09 +0700","asset_updated_at":"2016/07/08 15:37:09 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":31729}
  • Small_93 {"modified_at":"2016/07/08 15:36:44 +0700","id":58632,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"93.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2016/07/08 15:36:44 +0700","media_folder_id":1577,"description":"93.jpg","created_at":"2016/07/08 15:36:43 +0700","asset_updated_at":"2016/07/08 15:36:43 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":122717}
  • Small_91 {"modified_at":"2016/07/08 15:36:33 +0700","id":58631,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"91.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2016/07/08 15:36:33 +0700","media_folder_id":1577,"description":"91.jpg","created_at":"2016/07/08 15:36:29 +0700","asset_updated_at":"2016/07/08 15:36:29 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":87530}
  • Small_12742423_10205719917773469_1685603881568733232_n {"modified_at":"2016/06/15 16:00:31 +0700","id":58199,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"12742423_10205719917773469_1685603881568733232_n.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2016/06/15 16:00:31 +0700","media_folder_id":1577,"description":"bike1","created_at":"2016/06/15 16:00:31 +0700","asset_updated_at":"2016/06/15 16:00:30 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":138830}
  • Small_tran {"modified_at":"2016/06/15 15:43:34 +0700","id":58194,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"tran.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2016/06/15 15:43:34 +0700","media_folder_id":1577,"description":"\u0e40\u0e2a\u0e1e\u0e15\u0e34\u0e14\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e14\u0e34\u0e19\u0e17\u0e32\u0e07","created_at":"2016/06/15 15:43:31 +0700","asset_updated_at":"2016/06/15 15:43:31 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":116576}
ขนาดย่อ: