นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Chamanat999 ^_^"
Ico64
Miss Chamanat Pattarujinan
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานนโยบายและแผน และงานประกันคุณภาพ )
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Network
Members · Following: 0 · Followed: 0

หลัก > natchayamon.t

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_cat206 {"modified_at":"2011/05/31 19:18:37 +0700","id":24427,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"cat206.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:18:37 +0700","media_folder_id":1360,"description":"\u003Cp\u003E\u0e41\u0e21\u0e27\u0e41\u0e01\u0e48\u003C/p\u003E","created_at":"2010/09/01 09:24:30 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:54 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":83973}
  • Small_2-1457-vladstudio_wbb {"modified_at":"2011/05/31 19:17:25 +0700","id":24277,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"2-1457-vladstudio_wbb.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:17:25 +0700","media_folder_id":1360,"description":"\u003Cp\u003Eviolet_flower.jpg\u003C/p\u003E","created_at":"2010/08/19 14:58:06 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:37 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":254794}
ขนาดย่อ: