นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
Network
Members · Following: 0 · Followed: 0

หลัก > narumon.si

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_images[1] {"comment_counter":0,"asset_file_size":2181,"member_only_commentable":false,"id":4675,"updated_at":"2011/06/01 15:36:40 +0700","modified_at":"2011/06/01 15:36:40 +0700","deleted_at":null,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/02/26 11:16:36 +0700","asset_processing":false,"group_member_commentable":false,"description":"\u0e23\u0e39\u0e1b","commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"images[1].jpg","asset_content_type":"image/jpeg","asset_updated_at":"2011/06/01 15:30:09 +0700","visibility":null,"media_folder_id":850}
  • Small_images {"comment_counter":0,"asset_file_size":3225,"member_only_commentable":false,"id":4672,"updated_at":"2011/05/31 15:22:44 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:22:44 +0700","deleted_at":null,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/02/26 11:15:18 +0700","asset_processing":false,"group_member_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003Etest picture\u003C/p\u003E","commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"images.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:44 +0700","visibility":null,"media_folder_id":850}
ขนาดย่อ: