นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

โลมามาเล่า
Ico64
Naparat Horthong
E-DOCs Customer Support (ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) โทร. 074-28-9091
ฝ่ายพัฒนาระบบคำสั่ง ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > naparat.h

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_11297278_97 {"member_only_commentable":false,"description":"PDFShow","asset_updated_at":"2015/05/27 16:00:23 +0700","asset_file_name":"11297278_97.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":52929,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":138720,"media_folder_id":1377,"created_at":"2015/05/27 16:00:23 +0700","modified_at":"2015/05/27 16:00:27 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/05/27 16:00:27 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_03 {"member_only_commentable":false,"description":"chromepdfviewer","asset_updated_at":"2015/05/27 15:56:34 +0700","asset_file_name":"03.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":52928,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":136888,"media_folder_id":1377,"created_at":"2015/05/27 15:56:34 +0700","modified_at":"2015/05/27 15:56:40 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/05/27 15:56:40 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_02 {"member_only_commentable":false,"description":"PluginSetting","asset_updated_at":"2015/05/27 15:54:08 +0700","asset_file_name":"02.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":52927,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":133253,"media_folder_id":1377,"created_at":"2015/05/27 15:54:08 +0700","modified_at":"2015/05/27 15:54:13 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/05/27 15:54:13 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_11281562_9 {"member_only_commentable":false,"description":"PDFChrome","asset_updated_at":"2015/05/27 15:48:31 +0700","asset_file_name":"11281562_9.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":52926,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":111985,"media_folder_id":1377,"created_at":"2015/05/27 15:48:31 +0700","modified_at":"2015/05/27 15:48:36 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/05/27 15:48:36 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_01 {"member_only_commentable":false,"description":"Plugin GoogleChrome","asset_updated_at":"2015/05/27 15:21:43 +0700","asset_file_name":"01.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":52925,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":144243,"media_folder_id":1377,"created_at":"2015/05/27 15:21:43 +0700","modified_at":"2015/05/27 15:51:02 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/05/27 15:51:02 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_finished {"member_only_commentable":false,"description":"finished","asset_updated_at":"2013/11/04 16:02:49 +0700","asset_file_name":"finished.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":43536,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":14741,"media_folder_id":1377,"created_at":"2013/11/04 16:02:49 +0700","modified_at":"2013/11/04 16:03:44 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/11/04 16:03:44 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_dd {"member_only_commentable":false,"description":"download1","asset_updated_at":"2013/11/04 15:19:02 +0700","asset_file_name":"dd.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":43535,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":10919,"media_folder_id":1377,"created_at":"2013/11/04 15:19:02 +0700","modified_at":"2013/11/04 16:02:58 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/11/04 16:02:58 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_allow1 {"member_only_commentable":false,"description":"allow1","asset_updated_at":"2013/11/04 15:15:39 +0700","asset_file_name":"allow1.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":43534,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":1215,"media_folder_id":1377,"created_at":"2013/11/04 15:15:39 +0700","modified_at":"2013/11/04 15:15:42 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/11/04 15:15:42 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_ena {"member_only_commentable":false,"description":"enable1","asset_updated_at":"2013/11/04 15:15:11 +0700","asset_file_name":"ena.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":43533,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":934,"media_folder_id":1377,"created_at":"2013/11/04 15:15:11 +0700","modified_at":"2013/11/04 15:15:12 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/11/04 15:15:12 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
ขนาดย่อ: