นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เนาวรัตน์ สอิด
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > naowarat.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_nets {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"nets.jpg","member_only_commentable":true,"media_folder_id":13,"visibility":2,"description":"\u0e08\u0e33\u0e19\u0e27\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e07\u0e32\u0e19internet","created_at":"2014/08/18 09:44:53 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/08/18 09:44:53 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/08/18 10:05:43 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/08/18 10:05:43 +0700","id":47996,"asset_file_size":196451}
  • {"asset_content_type":"application/pdf","asset_file_name":"tel.pdf","member_only_commentable":false,"media_folder_id":13,"visibility":2,"description":"\u0e08\u0e48\u0e32\u0e22\u0e04\u0e48\u0e32\u0e42\u0e17\u0e23","created_at":"2013/11/13 14:33:41 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/11/13 14:33:41 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/11/13 14:33:53 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/11/13 14:33:53 +0700","id":43642,"asset_file_size":46885}
  • Small_webm {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"webm.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":13,"visibility":2,"description":"webmail","created_at":"2013/10/03 10:22:12 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/10/03 10:22:12 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/10/03 10:22:17 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/10/03 10:22:17 +0700","id":43061,"asset_file_size":37461}
  • {"asset_content_type":"application/pdf","asset_file_name":"cc_name_pro\u0026server.pdf","member_only_commentable":false,"media_folder_id":13,"visibility":null,"description":"pnname","created_at":"2010/12/27 16:16:14 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:36:14 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/06/01 16:47:22 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/06/01 16:47:22 +0700","id":26655,"asset_file_size":86106}
  • Small_img_4684 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"IMG_4684.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":13,"visibility":null,"description":"\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e40\u0e27\u0e23\u0e2d\u0e48\u0e32\u0e19\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e37\u0e2d","created_at":"2010/03/18 10:21:04 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:54:20 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:59:00 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:59:00 +0700","id":21871,"asset_file_size":1053032}
  • Small_img_4682 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"IMG_4682.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":13,"visibility":null,"description":"\u0e08\u0e38\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e35\u0e40\u0e02\u0e35\u0e22\u0e27","created_at":"2010/03/18 10:20:24 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:54:20 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:58:58 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:58:58 +0700","id":21870,"asset_file_size":846829}
  • Small_img_4679 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"IMG_4679.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":13,"visibility":null,"description":"\u0e1d\u0e32\u0e01\u0e02\u0e2d\u0e07","created_at":"2010/03/18 10:19:45 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:54:20 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:58:56 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:58:56 +0700","id":21869,"asset_file_size":725342}
  • Small_img_4673 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"IMG_4673.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":13,"visibility":null,"description":"\u0e17\u0e35\u0e21 ALIST \u0e43\u0e2b\u0e49\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23","created_at":"2010/03/18 10:18:47 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:54:19 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:58:54 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:58:54 +0700","id":21868,"asset_file_size":777013}
  • Small_img_4678 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"IMG_4678.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":13,"visibility":null,"description":"\u0e08\u0e38\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2d\u0e34\u0e19\u0e40\u0e15\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e40\u0e19\u0e47\u0e15","created_at":"2010/03/18 10:17:22 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:54:19 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:58:53 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:58:53 +0700","id":21867,"asset_file_size":852721}
ขนาดย่อ: