นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ajarn Nantana Sittirak
Ico64
Ajarn Nantana Sittirak
อาจารย์
สาขาวิชาภาษา คณะพาณิชยศาสาตร์และการจัดการ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > nantana.si

ไม่พบโฟลเดอร์
  • {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"application/octet-stream","asset_file_name":"Classroomresearch","created_at":"2017/07/10 11:00:09 +0700","asset_updated_at":"2017/07/10 11:00:09 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/07/10 11:00:10 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e23\u0e32\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22\u0e43\u0e19\u0e0a\u0e31\u0e49\u0e19\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19","asset_file_size":17381,"modified_at":"2017/07/10 11:00:10 +0700","media_folder_id":1592,"member_only_readable":true,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":61328,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: