นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สายลม ^_^
Ico64
นาย มนตรี สิงห์สุวรรณ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > montri.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_newyear {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"NewYear.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1477,"visibility":2,"description":"Newyear","created_at":"2014/12/30 15:17:33 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/12/30 15:17:33 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/12/30 15:17:39 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/12/30 15:17:39 +0700","id":50056,"asset_file_size":55780}
  • Small_fontok {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"fontok.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1477,"visibility":2,"description":"fontok","created_at":"2014/11/08 13:31:49 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/11/08 13:31:49 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/11/08 13:31:54 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/11/08 13:31:54 +0700","id":49273,"asset_file_size":238573}
  • Small_katin {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"katin.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1477,"visibility":2,"description":"todkatin","created_at":"2014/10/12 23:25:45 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/10/12 23:25:45 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/10/12 23:26:01 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/10/12 23:26:01 +0700","id":48999,"asset_file_size":87454}
  • Small_kazak02 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"kazak02.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1477,"visibility":2,"description":"kazak02","created_at":"2014/10/03 15:49:17 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/10/03 15:49:17 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/10/03 16:07:05 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/10/03 16:07:05 +0700","id":48888,"asset_file_size":48999}
  • Small_kazak01 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"kazak01.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1477,"visibility":2,"description":"kazak01","created_at":"2014/10/03 15:48:31 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/10/03 15:48:31 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/10/03 16:07:04 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/10/03 16:07:04 +0700","id":48887,"asset_file_size":103263}
  • Small_ce {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"CE.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1477,"visibility":2,"description":"CE","created_at":"2014/09/19 23:22:48 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/09/19 23:22:48 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/09/19 23:22:51 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/09/19 23:22:51 +0700","id":48632,"asset_file_size":22914}
  • Small_color {"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"color.gif","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1477,"visibility":2,"description":"color","created_at":"2014/09/07 22:56:33 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/09/07 22:56:33 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/09/07 23:04:20 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/09/07 23:04:20 +0700","id":48443,"asset_file_size":64647}
  • Small_cybercard5 {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"CyberCard5.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1477,"visibility":2,"description":"CyberCard5","created_at":"2014/08/25 08:51:03 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/08/25 08:51:03 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/08/25 09:10:22 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/08/25 09:10:22 +0700","id":48089,"asset_file_size":75507}
  • Small_cybercard4 {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"CyberCard4.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1477,"visibility":2,"description":"CyberCard4","created_at":"2014/08/25 08:50:30 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/08/25 08:50:30 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/08/25 09:10:21 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/08/25 09:10:21 +0700","id":48088,"asset_file_size":63845}
ขนาดย่อ: