นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สายลม ^_^
Ico64
นาย มนตรี สิงห์สุวรรณ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > montri.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_newyear {"member_only_commentable":false,"description":"Newyear","asset_updated_at":"2014/12/30 15:17:33 +0700","asset_file_name":"NewYear.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":50056,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":55780,"media_folder_id":1477,"created_at":"2014/12/30 15:17:33 +0700","modified_at":"2014/12/30 15:17:39 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/12/30 15:17:39 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_fontok {"member_only_commentable":false,"description":"fontok","asset_updated_at":"2014/11/08 13:31:49 +0700","asset_file_name":"fontok.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":49273,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":238573,"media_folder_id":1477,"created_at":"2014/11/08 13:31:49 +0700","modified_at":"2014/11/08 13:31:54 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/11/08 13:31:54 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_katin {"member_only_commentable":false,"description":"todkatin","asset_updated_at":"2014/10/12 23:25:45 +0700","asset_file_name":"katin.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":48999,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":87454,"media_folder_id":1477,"created_at":"2014/10/12 23:25:45 +0700","modified_at":"2014/10/12 23:26:01 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/10/12 23:26:01 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_kazak02 {"member_only_commentable":false,"description":"kazak02","asset_updated_at":"2014/10/03 15:49:17 +0700","asset_file_name":"kazak02.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":48888,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":48999,"media_folder_id":1477,"created_at":"2014/10/03 15:49:17 +0700","modified_at":"2014/10/03 16:07:05 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/10/03 16:07:05 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_kazak01 {"member_only_commentable":false,"description":"kazak01","asset_updated_at":"2014/10/03 15:48:31 +0700","asset_file_name":"kazak01.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":48887,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":103263,"media_folder_id":1477,"created_at":"2014/10/03 15:48:31 +0700","modified_at":"2014/10/03 16:07:04 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/10/03 16:07:04 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_ce {"member_only_commentable":false,"description":"CE","asset_updated_at":"2014/09/19 23:22:48 +0700","asset_file_name":"CE.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":48632,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":22914,"media_folder_id":1477,"created_at":"2014/09/19 23:22:48 +0700","modified_at":"2014/09/19 23:22:51 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/09/19 23:22:51 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_color {"member_only_commentable":false,"description":"color","asset_updated_at":"2014/09/07 22:56:33 +0700","asset_file_name":"color.gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":48443,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":64647,"media_folder_id":1477,"created_at":"2014/09/07 22:56:33 +0700","modified_at":"2014/09/07 23:04:20 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/09/07 23:04:20 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_cybercard5 {"member_only_commentable":false,"description":"CyberCard5","asset_updated_at":"2014/08/25 08:51:03 +0700","asset_file_name":"CyberCard5.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":48089,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":75507,"media_folder_id":1477,"created_at":"2014/08/25 08:51:03 +0700","modified_at":"2014/08/25 09:10:22 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/08/25 09:10:22 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_cybercard4 {"member_only_commentable":false,"description":"CyberCard4","asset_updated_at":"2014/08/25 08:50:30 +0700","asset_file_name":"CyberCard4.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":48088,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":63845,"media_folder_id":1477,"created_at":"2014/08/25 08:50:30 +0700","modified_at":"2014/08/25 09:10:21 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/08/25 09:10:21 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
ขนาดย่อ: