นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 32 · ผู้ติดตาม: 26

หลัก > metta.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • {"asset_content_type":"application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document","asset_file_name":"history.docx","member_only_commentable":false,"media_folder_id":9,"visibility":2,"description":"\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e21\u0e32","created_at":"2018/06/01 17:13:46 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2018/06/01 17:13:46 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2018/06/01 17:13:51 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2018/06/01 17:13:51 +0700","id":62318,"asset_file_size":720915}
  • Small_008 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"008.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":9,"visibility":2,"description":"\u0e1a\u0e31\u0e15\u0e23","created_at":"2017/01/05 15:40:49 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2017/01/05 15:40:49 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/01/05 15:40:57 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/01/05 15:40:57 +0700","id":59963,"asset_file_size":80242}
  • Small_rain_southern_dec_001 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"rain_southern_dec_001.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":9,"visibility":null,"description":"rain_southern_dec_001.jpg","created_at":"2016/12/02 10:58:50 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2016/12/02 10:58:50 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/12/02 10:58:58 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/12/02 10:58:58 +0700","id":59808,"asset_file_size":155982}
  • Small_logo26102016-02 {"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"logo26102016-02.gif","member_only_commentable":false,"media_folder_id":9,"visibility":2,"description":"share logo october 2016","created_at":"2016/10/27 12:49:54 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2016/10/27 12:49:54 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/10/27 12:50:02 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/10/27 12:50:02 +0700","id":59542,"asset_file_size":17569}
  • Small_srisama {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"srisama.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":9,"visibility":2,"description":"metta","created_at":"2016/10/14 15:23:46 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2016/10/14 15:23:46 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/10/14 15:23:50 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/10/14 15:23:50 +0700","id":59502,"asset_file_size":689789}
  • {"asset_content_type":"application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet","asset_file_name":"name10-11.xlsx","member_only_commentable":false,"media_folder_id":9,"visibility":2,"description":"name","created_at":"2016/09/27 09:12:57 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2016/09/27 09:12:57 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":1,"updated_at":"2016/10/03 15:21:03 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":"2016/10/03 15:21:03 +0700","asset_processing":false,"modified_at":"2016/09/27 09:13:04 +0700","id":59399,"asset_file_size":46557}
  • Small_thai2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"thai2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":9,"visibility":2,"description":"\u0e1c\u0e49\u0e32\u0e44\u0e17\u0e22","created_at":"2016/03/12 14:50:09 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/03/12 14:50:09 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/03/12 14:50:14 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/03/12 14:50:14 +0700","id":57086,"asset_file_size":181370}
  • Small_thai_o {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"thai_o.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":9,"visibility":2,"description":"\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e41\u0e1c\u0e19","created_at":"2016/03/12 14:49:25 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2016/03/12 14:49:25 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/03/12 14:49:30 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/03/12 14:49:30 +0700","id":57085,"asset_file_size":596182}
  • Small_thai {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"thai.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":9,"visibility":5,"description":"\u0e1c\u0e49\u0e32\u0e44\u0e17\u0e22","created_at":"2016/03/12 14:30:43 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2016/03/12 14:30:43 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/03/12 14:30:49 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/03/12 14:30:49 +0700","id":57084,"asset_file_size":138757}
ขนาดย่อ: