นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

มยุรี
Ico64
มยุรี ราชยอด
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > mayuree.r

ไม่พบโฟลเดอร์
  • {"comment_counter":0,"visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 17:43:59 +0700","last_commented_at":null,"created_at":"2009/07/21 16:12:41 +0700","member_only_commentable":false,"commentable":true,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:45:55 +0700","asset_file_name":"AAR.doc","group_member_commentable":false,"deleted_at":null,"description":"\u003Cp\u003EAAR\u003C/p\u003E","media_folder_id":176,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:43:59 +0700","member_only_readable":false,"id":16056,"asset_file_size":28672,"asset_content_type":"application/msword"}
  • Small_1231908530 {"comment_counter":0,"visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 16:57:24 +0700","last_commented_at":null,"created_at":"2009/01/23 12:48:03 +0700","member_only_commentable":false,"commentable":true,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:22 +0700","asset_file_name":"1231908530.jpg","group_member_commentable":false,"deleted_at":null,"description":"KM","media_folder_id":176,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:57:24 +0700","member_only_readable":false,"id":12306,"asset_file_size":143841,"asset_content_type":"image/jpeg"}
  • Small_1231908869 {"comment_counter":0,"visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 16:57:23 +0700","last_commented_at":null,"created_at":"2009/01/23 11:34:59 +0700","member_only_commentable":false,"commentable":true,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:22 +0700","asset_file_name":"1231908869.jpg","group_member_commentable":false,"deleted_at":null,"description":"\u0e40\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e25\u0e48\u0e32","media_folder_id":176,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:57:23 +0700","member_only_readable":false,"id":12305,"asset_file_size":133160,"asset_content_type":"image/jpeg"}
  • Small_1231908220 {"comment_counter":0,"visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 16:57:23 +0700","last_commented_at":null,"created_at":"2009/01/23 11:32:27 +0700","member_only_commentable":false,"commentable":true,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:22 +0700","asset_file_name":"1231908220.jpg","group_member_commentable":false,"deleted_at":null,"description":"\u003Cp\u003EHealthy\u003C/p\u003E","media_folder_id":176,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:57:23 +0700","member_only_readable":false,"id":12304,"asset_file_size":124570,"asset_content_type":"image/jpeg"}
  • Small_1231904210 {"comment_counter":0,"visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 16:57:06 +0700","last_commented_at":null,"created_at":"2009/01/23 10:36:58 +0700","member_only_commentable":false,"commentable":true,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:21 +0700","asset_file_name":"1231904210.jpg","group_member_commentable":false,"deleted_at":null,"description":"Healthy\u0026amp;Beauty","media_folder_id":176,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:57:06 +0700","member_only_readable":false,"id":12293,"asset_file_size":118976,"asset_content_type":"image/jpeg"}
  • Small_house {"comment_counter":0,"visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 16:36:47 +0700","last_commented_at":null,"created_at":"2008/11/10 15:36:59 +0700","member_only_commentable":false,"commentable":true,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:38:40 +0700","asset_file_name":"house.jpg","group_member_commentable":false,"deleted_at":null,"description":"\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e40\u0e25\u0e47\u0e01","media_folder_id":176,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:36:47 +0700","member_only_readable":false,"id":10952,"asset_file_size":15822,"asset_content_type":"image/jpeg"}
  • Small_pumpkin_800x600(2) {"comment_counter":0,"visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 15:52:08 +0700","last_commented_at":null,"created_at":"2008/11/10 15:33:18 +0700","member_only_commentable":false,"commentable":true,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:19 +0700","asset_file_name":"pumpkin_800x600(2).jpg","group_member_commentable":false,"deleted_at":null,"description":"\u0e1f\u0e31\u0e01\u0e17\u0e2d\u0e07","media_folder_id":176,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:52:08 +0700","member_only_readable":false,"id":10951,"asset_file_size":21783,"asset_content_type":"image/jpeg"}
  • Small_p1(2) {"comment_counter":0,"visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 15:52:08 +0700","last_commented_at":null,"created_at":"2008/11/10 15:20:13 +0700","member_only_commentable":false,"commentable":true,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:19 +0700","asset_file_name":"P1(2).jpg","group_member_commentable":false,"deleted_at":null,"description":"\u0e19\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e1e\u0e35","media_folder_id":176,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:52:08 +0700","member_only_readable":false,"id":10950,"asset_file_size":16601,"asset_content_type":"image/jpeg"}
  • Small_pic054362(1) {"comment_counter":0,"visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 15:52:07 +0700","last_commented_at":null,"created_at":"2008/11/10 15:13:47 +0700","member_only_commentable":false,"commentable":true,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:19 +0700","asset_file_name":"pic054362(1).jpg","group_member_commentable":false,"deleted_at":null,"description":"\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e2a\u0e38\u0e19\u0e31\u0e02","media_folder_id":176,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:52:07 +0700","member_only_readable":false,"id":10949,"asset_file_size":34287,"asset_content_type":"image/jpeg"}
ขนาดย่อ: