นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > maneewan.n

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_bunchar {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 17:47:17 +0700","media_folder_id":1070,"deleted_at":null,"asset_file_size":25482,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":16344,"created_at":"2009/08/09 10:31:17 +0700","asset_file_name":"bunchar.jpg","updated_at":"2011/05/31 17:47:17 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:13 +0700","description":"\u0e2d.\u0e1a\u0e31\u0e0d\u0e0a\u0e32","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_sirechai {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 17:47:13 +0700","media_folder_id":1070,"deleted_at":null,"asset_file_size":40102,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":16322,"created_at":"2009/08/07 14:39:02 +0700","asset_file_name":"sirechai.jpg","updated_at":"2011/05/31 17:47:13 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:12 +0700","description":"\u0e2d\u0e32\u0e08\u0e32\u0e23\u0e22\u0e4c\u0e28\u0e34\u0e23\u0e34\u0e0a\u0e31\u0e22","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_yibrohem {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 17:47:11 +0700","media_folder_id":1070,"deleted_at":null,"asset_file_size":23829,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":16317,"created_at":"2009/08/07 11:25:55 +0700","asset_file_name":"yibrohem.jpeg","updated_at":"2011/05/31 17:47:11 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:11 +0700","description":"\u0e2d\u0e32\u0e08\u0e32\u0e23\u0e22\u0e4c\u0e2d\u0e34\u0e1a\u0e23\u0e2d\u0e40\u0e2e\u0e21","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_wullop_s {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 17:47:11 +0700","media_folder_id":1070,"deleted_at":null,"asset_file_size":37946,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":16316,"created_at":"2009/08/07 11:25:20 +0700","asset_file_name":"wullop_s.jpeg","updated_at":"2011/05/31 17:47:11 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:11 +0700","description":"\u0e2d\u0e32\u0e08\u0e32\u0e23\u0e22\u0e4c\u0e27\u0e31\u0e25\u0e25\u0e20","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_tn_buncha {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 17:47:10 +0700","media_folder_id":1070,"deleted_at":null,"asset_file_size":23487,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":16315,"created_at":"2009/08/07 11:24:07 +0700","asset_file_name":"Tn_buncha.jpeg","updated_at":"2011/05/31 17:47:10 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:11 +0700","description":"\u0e2d\u0e32\u0e08\u0e32\u0e23\u0e22\u0e4c\u0e1a\u0e31\u0e0d\u0e0a\u0e32","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_aran1 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 17:47:10 +0700","media_folder_id":1070,"deleted_at":null,"asset_file_size":9029,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/gif","id":16314,"created_at":"2009/08/07 11:23:00 +0700","asset_file_name":"aran1.gif","updated_at":"2011/05/31 17:47:10 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:11 +0700","description":"\u0e2d\u0e32\u0e08\u0e32\u0e23\u0e22\u0e4c\u0e2d\u0e23\u0e31\u0e0d","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_13 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 17:46:51 +0700","media_folder_id":1070,"deleted_at":null,"asset_file_size":59748,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":16281,"created_at":"2009/08/04 10:22:27 +0700","asset_file_name":"13.jpg","updated_at":"2011/05/31 17:46:51 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:09 +0700","description":"\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e2b\u0e22\u0e48\u0e2d\u0e21","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_11 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 17:46:50 +0700","media_folder_id":1070,"deleted_at":null,"asset_file_size":195734,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":16278,"created_at":"2009/08/04 09:49:32 +0700","asset_file_name":"11.jpg","updated_at":"2011/05/31 17:46:50 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:09 +0700","description":"\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e2b\u0e22\u0e48\u0e2d\u0e21","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
ขนาดย่อ: