นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Monly
Ico64
Mali Nilsuwan

Policy and Planning, Faculty of Natural Resources
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 77 · ผู้ติดตาม: 15

Main > mali.n

No folder found
  • Small_srinara15-20160417 {"asset_file_name":"Srinara15-20160417.jpg","visibility":2,"modified_at":"2016/04/17 11:42:18 +0700","media_folder_id":331,"description":"\u0e2a\u0e35\u0e2a\u0e31\u0e19\u0e27\u0e31\u0e19\u0e2a\u0e07\u0e01\u0e23\u0e32\u0e19\u0e15\u0e4c 8 \u0e40\u0e21.\u0e22 2559","updated_at":"2016/04/17 11:42:18 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2016/04/17 11:42:14 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":241337,"id":57547,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2016/04/17 11:42:14 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_srinara11-20160417 {"asset_file_name":"Srinara11-20160417.jpg","visibility":2,"modified_at":"2016/04/17 11:42:05 +0700","media_folder_id":331,"description":"\u0e2a\u0e35\u0e2a\u0e31\u0e19\u0e27\u0e31\u0e19\u0e2a\u0e07\u0e01\u0e23\u0e32\u0e19\u0e15\u0e4c 8 \u0e40\u0e21.\u0e22 2559","updated_at":"2016/04/17 11:42:05 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2016/04/17 11:41:59 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":34879,"id":57546,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2016/04/17 11:41:59 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_srinara10-20160417 {"asset_file_name":"Srinara10-20160417.jpg","visibility":2,"modified_at":"2016/04/17 11:41:48 +0700","media_folder_id":331,"description":"\u0e2a\u0e35\u0e2a\u0e31\u0e19\u0e27\u0e31\u0e19\u0e2a\u0e07\u0e01\u0e23\u0e32\u0e19\u0e15\u0e4c 8 \u0e40\u0e21.\u0e22 2559","updated_at":"2016/04/17 11:41:48 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2016/04/17 11:41:44 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":52893,"id":57545,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2016/04/17 11:41:44 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_srinara9-20160417 {"asset_file_name":"Srinara9-20160417.jpg","visibility":2,"modified_at":"2016/04/17 11:41:31 +0700","media_folder_id":331,"description":"\u0e2a\u0e35\u0e2a\u0e31\u0e19\u0e27\u0e31\u0e19\u0e2a\u0e07\u0e01\u0e23\u0e32\u0e19\u0e15\u0e4c 8 \u0e40\u0e21.\u0e22 2559","updated_at":"2016/04/17 11:41:31 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2016/04/17 11:41:27 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":185977,"id":57544,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2016/04/17 11:41:27 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_srinara8-20160417 {"asset_file_name":"Srinara8-20160417.jpg","visibility":2,"modified_at":"2016/04/17 11:41:14 +0700","media_folder_id":331,"description":"\u0e2a\u0e35\u0e2a\u0e31\u0e19\u0e27\u0e31\u0e19\u0e2a\u0e07\u0e01\u0e23\u0e32\u0e19\u0e15\u0e4c 8 \u0e40\u0e21.\u0e22 2559","updated_at":"2016/04/17 11:41:14 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2016/04/17 11:41:09 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":47717,"id":57543,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2016/04/17 11:41:09 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_srinara7-20160417 {"asset_file_name":"Srinara7-20160417.jpg","visibility":2,"modified_at":"2016/04/17 11:40:57 +0700","media_folder_id":331,"description":"\u0e2a\u0e35\u0e2a\u0e31\u0e19\u0e27\u0e31\u0e19\u0e2a\u0e07\u0e01\u0e23\u0e32\u0e19\u0e15\u0e4c 8 \u0e40\u0e21.\u0e22 2559","updated_at":"2016/04/17 11:40:57 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2016/04/17 11:40:53 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":32758,"id":57542,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2016/04/17 11:40:53 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_srinara6-20160417 {"asset_file_name":"Srinara6-20160417.jpg","visibility":2,"modified_at":"2016/04/17 11:40:40 +0700","media_folder_id":331,"description":"\u0e2a\u0e35\u0e2a\u0e31\u0e19\u0e27\u0e31\u0e19\u0e2a\u0e07\u0e01\u0e23\u0e32\u0e19\u0e15\u0e4c 8 \u0e40\u0e21.\u0e22 2559","updated_at":"2016/04/17 11:40:40 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2016/04/17 11:40:37 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":379154,"id":57541,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2016/04/17 11:40:37 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_srinara5-20160417 {"asset_file_name":"Srinara5-20160417.jpg","visibility":2,"modified_at":"2016/04/17 11:40:28 +0700","media_folder_id":331,"description":"\u0e2a\u0e35\u0e2a\u0e31\u0e19\u0e27\u0e31\u0e19\u0e2a\u0e07\u0e01\u0e23\u0e32\u0e19\u0e15\u0e4c 8 \u0e40\u0e21.\u0e22 2559","updated_at":"2016/04/17 11:40:28 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2016/04/17 11:40:21 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":38492,"id":57540,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2016/04/17 11:40:21 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_srinara4-20160417 {"asset_file_name":"Srinara4-20160417.jpg","visibility":2,"modified_at":"2016/04/17 11:40:11 +0700","media_folder_id":331,"description":"\u0e2a\u0e35\u0e2a\u0e31\u0e19\u0e27\u0e31\u0e19\u0e2a\u0e07\u0e01\u0e23\u0e32\u0e19\u0e15\u0e4c 8 \u0e40\u0e21.\u0e22 2559","updated_at":"2016/04/17 11:40:11 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2016/04/17 11:40:05 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":45761,"id":57539,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2016/04/17 11:40:05 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
Thumbnail Size: