นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Monly
Ico64
Mali Nilsuwan

Policy and Planning, Faculty of Natural Resources
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 77 · ผู้ติดตาม: 15

หลัก > mali.n

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_monly26102015_16 {"modified_at":"2015/10/26 18:41:37 +0700","id":55317,"asset_file_size":58228,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2015/10/26 18:41:30 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e2d\u0e1a 40 \u0e1b\u0e35 \u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":331,"updated_at":"2015/10/26 18:41:37 +0700","asset_updated_at":"2015/10/26 18:41:30 +0700","asset_file_name":"monly26102015_16.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_monly26102015_14 {"modified_at":"2015/10/26 18:41:14 +0700","id":55316,"asset_file_size":62317,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2015/10/26 18:41:12 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e2d\u0e1a 40 \u0e1b\u0e35 \u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":331,"updated_at":"2015/10/26 18:41:14 +0700","asset_updated_at":"2015/10/26 18:41:11 +0700","asset_file_name":"monly26102015_14.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_monly26102015_13 {"modified_at":"2015/10/26 18:40:57 +0700","id":55315,"asset_file_size":49162,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2015/10/26 18:40:53 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e2d\u0e1a 40 \u0e1b\u0e35 \u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":331,"updated_at":"2015/10/26 18:40:57 +0700","asset_updated_at":"2015/10/26 18:40:53 +0700","asset_file_name":"monly26102015_13.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_monly26102015_12 {"modified_at":"2015/10/26 18:40:39 +0700","id":55314,"asset_file_size":56856,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2015/10/26 18:40:34 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e2d\u0e1a 40 \u0e1b\u0e35 \u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":331,"updated_at":"2015/10/26 18:40:39 +0700","asset_updated_at":"2015/10/26 18:40:34 +0700","asset_file_name":"monly26102015_12.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_monly26102015_11 {"modified_at":"2015/10/26 18:40:01 +0700","id":55313,"asset_file_size":86277,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2015/10/26 18:39:55 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e2d\u0e1a 40 \u0e1b\u0e35 \u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":331,"updated_at":"2015/10/26 18:40:01 +0700","asset_updated_at":"2015/10/26 18:39:55 +0700","asset_file_name":"monly26102015_11.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_monly26102015_10 {"modified_at":"2015/10/26 18:39:44 +0700","id":55312,"asset_file_size":52842,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2015/10/26 18:39:37 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e2d\u0e1a 40 \u0e1b\u0e35 \u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":331,"updated_at":"2015/10/26 18:39:44 +0700","asset_updated_at":"2015/10/26 18:39:37 +0700","asset_file_name":"monly26102015_10.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_monly26102015_9 {"modified_at":"2015/10/26 18:39:21 +0700","id":55311,"asset_file_size":66772,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2015/10/26 18:39:19 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e2d\u0e1a 40 \u0e1b\u0e35 \u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":331,"updated_at":"2015/10/26 18:39:21 +0700","asset_updated_at":"2015/10/26 18:39:18 +0700","asset_file_name":"monly26102015_9.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_monly26102015_8 {"modified_at":"2015/10/26 18:39:04 +0700","id":55310,"asset_file_size":47679,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2015/10/26 18:39:01 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e2d\u0e1a 40 \u0e1b\u0e35 \u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":331,"updated_at":"2015/10/26 18:39:04 +0700","asset_updated_at":"2015/10/26 18:39:01 +0700","asset_file_name":"monly26102015_8.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_monly26102015_7 {"modified_at":"2015/10/26 18:38:51 +0700","id":55309,"asset_file_size":87267,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2015/10/26 18:38:44 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e2d\u0e1a 40 \u0e1b\u0e35 \u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":331,"updated_at":"2015/10/26 18:38:51 +0700","asset_updated_at":"2015/10/26 18:38:44 +0700","asset_file_name":"monly26102015_7.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_monly26102015_6 {"modified_at":"2015/10/26 18:38:34 +0700","id":55308,"asset_file_size":81182,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2015/10/26 18:38:29 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e2d\u0e1a 40 \u0e1b\u0e35 \u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":331,"updated_at":"2015/10/26 18:38:34 +0700","asset_updated_at":"2015/10/26 18:38:29 +0700","asset_file_name":"monly26102015_6.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_monly26102015_5 {"modified_at":"2015/10/26 18:38:12 +0700","id":55307,"asset_file_size":69416,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2015/10/26 18:38:05 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e2d\u0e1a 40 \u0e1b\u0e35 \u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34","deleted_at":null,"visibility":5,"media_folder_id":331,"updated_at":"2015/10/26 18:38:12 +0700","asset_updated_at":"2015/10/26 18:38:05 +0700","asset_file_name":"monly26102015_5.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_monly26102015_4 {"modified_at":"2015/10/26 18:37:54 +0700","id":55306,"asset_file_size":72123,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2015/10/26 18:37:47 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e2d\u0e1a 40 \u0e1b\u0e35 \u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":331,"updated_at":"2015/10/26 18:37:54 +0700","asset_updated_at":"2015/10/26 18:37:47 +0700","asset_file_name":"monly26102015_4.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_monly26102015_3 {"modified_at":"2015/10/26 18:37:31 +0700","id":55305,"asset_file_size":82472,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2015/10/26 18:37:25 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e2d\u0e1a 40 \u0e1b\u0e35 \u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":331,"updated_at":"2015/10/26 18:37:31 +0700","asset_updated_at":"2015/10/26 18:37:25 +0700","asset_file_name":"monly26102015_3.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_monly26102015_2a {"modified_at":"2015/10/26 18:37:14 +0700","id":55304,"asset_file_size":83899,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2015/10/26 18:37:09 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e2d\u0e1a 40 \u0e1b\u0e35 \u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":331,"updated_at":"2015/10/26 18:37:14 +0700","asset_updated_at":"2015/10/26 18:37:09 +0700","asset_file_name":"monly26102015_2a.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_monly26102015_2 {"modified_at":"2015/10/26 18:36:58 +0700","id":55303,"asset_file_size":136926,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2015/10/26 18:36:51 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e2d\u0e1a 40 \u0e1b\u0e35 \u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":331,"updated_at":"2015/10/26 18:36:58 +0700","asset_updated_at":"2015/10/26 18:36:51 +0700","asset_file_name":"monly26102015_2.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_monly26102015_1 {"modified_at":"2015/10/26 18:36:40 +0700","id":55302,"asset_file_size":77180,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2015/10/26 18:36:34 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e2d\u0e1a 40 \u0e1b\u0e35 \u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":331,"updated_at":"2015/10/26 18:36:40 +0700","asset_updated_at":"2015/10/26 18:36:34 +0700","asset_file_name":"monly26102015_1.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_logo_c112015 {"modified_at":"2015/10/26 18:00:43 +0700","id":55301,"asset_file_size":627666,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2015/10/26 18:00:40 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e2d\u0e1a 40 \u0e1b\u0e35 \u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":331,"updated_at":"2015/10/26 18:00:43 +0700","asset_updated_at":"2015/10/26 18:00:40 +0700","asset_file_name":"logo_c112015.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_12049166_906570346058502_1168006515306118873_n {"modified_at":"2015/10/26 17:31:25 +0700","id":55300,"asset_file_size":85907,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2015/10/26 17:31:21 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e2d\u0e1a 40 \u0e1b\u0e35 \u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":331,"updated_at":"2015/10/26 17:31:25 +0700","asset_updated_at":"2015/10/26 17:31:21 +0700","asset_file_name":"12049166_906570346058502_1168006515306118873_n.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_12046997_906572536058283_8541875935360168207_n {"modified_at":"2015/10/26 17:31:13 +0700","id":55299,"asset_file_size":60477,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2015/10/26 17:31:08 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e2d\u0e1a 40 \u0e1b\u0e35 \u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":331,"updated_at":"2015/10/26 17:31:13 +0700","asset_updated_at":"2015/10/26 17:31:08 +0700","asset_file_name":"12046997_906572536058283_8541875935360168207_n.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_12046973_906572219391648_4552463788646644058_n {"modified_at":"2015/10/26 17:31:00 +0700","id":55298,"asset_file_size":90563,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2015/10/26 17:30:55 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e2d\u0e1a 40 \u0e1b\u0e35 \u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":331,"updated_at":"2015/10/26 17:31:00 +0700","asset_updated_at":"2015/10/26 17:30:55 +0700","asset_file_name":"12046973_906572219391648_4552463788646644058_n.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_12042898_906572739391596_1841107032139859714_n {"modified_at":"2015/10/26 17:30:38 +0700","id":55297,"asset_file_size":91348,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2015/10/26 17:30:33 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e2d\u0e1a 40 \u0e1b\u0e35 \u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":331,"updated_at":"2015/10/26 17:30:38 +0700","asset_updated_at":"2015/10/26 17:30:33 +0700","asset_file_name":"12042898_906572739391596_1841107032139859714_n.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_11219003_906569646058572_5463321854431858597_n {"modified_at":"2015/10/26 17:30:21 +0700","id":55296,"asset_file_size":83888,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2015/10/26 17:30:17 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e2d\u0e1a 40 \u0e1b\u0e35 \u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":331,"updated_at":"2015/10/26 17:30:21 +0700","asset_updated_at":"2015/10/26 17:30:17 +0700","asset_file_name":"11219003_906569646058572_5463321854431858597_n.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_11045842_906572672724936_964936714843922522_n {"modified_at":"2015/10/26 17:30:03 +0700","id":55295,"asset_file_size":80113,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2015/10/26 17:29:33 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e2d\u0e1a 40 \u0e1b\u0e35 \u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":331,"updated_at":"2015/10/26 17:30:03 +0700","asset_updated_at":"2015/10/26 17:29:33 +0700","asset_file_name":"11045842_906572672724936_964936714843922522_n.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_12042892_906568699392000_7186806018659470635_n {"modified_at":"2015/10/26 17:29:09 +0700","id":55294,"asset_file_size":77816,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2015/10/26 17:29:06 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e2d\u0e1a 40 \u0e1b\u0e35 \u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":331,"updated_at":"2015/10/26 17:29:09 +0700","asset_updated_at":"2015/10/26 17:29:06 +0700","asset_file_name":"12042892_906568699392000_7186806018659470635_n.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_12063863_783917351754508_1900525567925413043_n {"modified_at":"2015/10/25 23:29:53 +0700","id":55286,"asset_file_size":68011,"asset_content_type":"image/pjpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2015/10/25 23:29:49 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e2d\u0e1a 40 \u0e1b\u0e35 \u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":331,"updated_at":"2015/10/25 23:29:53 +0700","asset_updated_at":"2015/10/25 23:29:49 +0700","asset_file_name":"12063863_783917351754508_1900525567925413043_n.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
ขนาดย่อ: