นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Monly
Ico64
Mali Nilsuwan

Policy and Planning, Faculty of Natural Resources
Network
Members · Following: 77 · Followed: 15

หลัก > mali.n

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_monly28042014_2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e42\u0e0a\u0e04\u0e14\u0e35\u0e41\u0e15\u0e48\u0e40\u0e15\u0e35\u0e49\u0e22\u0e21","asset_updated_at":"2014/04/28 16:03:37 +0700","asset_file_name":"monly28042014_2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":46357,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":345707,"media_folder_id":331,"created_at":"2014/04/28 16:03:37 +0700","modified_at":"2014/04/28 16:04:43 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/04/28 16:04:43 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_monly28042014_1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e42\u0e0a\u0e04\u0e14\u0e35\u0e41\u0e15\u0e48\u0e40\u0e15\u0e35\u0e49\u0e22\u0e21","asset_updated_at":"2014/04/28 16:03:14 +0700","asset_file_name":"monly28042014_1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":46356,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":328759,"media_folder_id":331,"created_at":"2014/04/28 16:03:14 +0700","modified_at":"2014/04/28 16:04:36 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/04/28 16:04:36 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_3786_1349254124 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e04\u0e23\u0e35\u0e21\u0e17\u0e33\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e2a\u0e30\u0e2d\u0e32\u0e14\u0e40\u0e2d\u0e19\u0e01\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2a\u0e07\u0e04\u0e4c","asset_updated_at":"2014/04/26 23:19:27 +0700","asset_file_name":"3786_1349254124.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":46328,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":63792,"media_folder_id":331,"created_at":"2014/04/26 23:19:27 +0700","modified_at":"2014/04/26 23:19:37 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/04/26 23:19:37 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_monly24012014_7 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e15\u0e32\u0e01\u0e25\u0e49\u0e2d\u0e07","asset_updated_at":"2014/04/24 12:22:41 +0700","asset_file_name":"monly24012014_7.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":46274,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":36841,"media_folder_id":331,"created_at":"2014/04/24 12:22:41 +0700","modified_at":"2014/04/24 12:22:56 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/04/24 12:22:56 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_monly24012014_6 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e15\u0e32\u0e01\u0e25\u0e49\u0e2d\u0e07","asset_updated_at":"2014/04/24 12:22:28 +0700","asset_file_name":"monly24012014_6.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":46273,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":63251,"media_folder_id":331,"created_at":"2014/04/24 12:22:28 +0700","modified_at":"2014/04/24 12:22:38 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/04/24 12:22:38 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_monly24012014_5 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e15\u0e32\u0e01\u0e25\u0e49\u0e2d\u0e07","asset_updated_at":"2014/04/24 12:22:01 +0700","asset_file_name":"monly24012014_5.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":46272,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":872919,"media_folder_id":331,"created_at":"2014/04/24 12:22:01 +0700","modified_at":"2014/04/24 12:22:11 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/04/24 12:22:11 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_monly24012014_4 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e15\u0e32\u0e01\u0e25\u0e49\u0e2d\u0e07","asset_updated_at":"2014/04/24 12:21:46 +0700","asset_file_name":"monly24012014_4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":46271,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":344228,"media_folder_id":331,"created_at":"2014/04/24 12:21:46 +0700","modified_at":"2014/04/24 12:22:02 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/04/24 12:22:02 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_monly24012014_3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e15\u0e32\u0e01\u0e25\u0e49\u0e2d\u0e07","asset_updated_at":"2014/04/24 12:21:19 +0700","asset_file_name":"monly24012014_3.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":46270,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":370306,"media_folder_id":331,"created_at":"2014/04/24 12:21:19 +0700","modified_at":"2014/04/24 12:21:35 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/04/24 12:21:35 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_monly24012014_2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e15\u0e32\u0e01\u0e25\u0e49\u0e2d\u0e07","asset_updated_at":"2014/04/24 12:20:56 +0700","asset_file_name":"monly24012014_2.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":46269,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":246805,"media_folder_id":331,"created_at":"2014/04/24 12:20:56 +0700","modified_at":"2014/04/24 12:21:09 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/04/24 12:21:09 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
ขนาดย่อ: