นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Monly
Ico64
Mali Nilsuwan

Policy and Planning, Faculty of Natural Resources
Network
Members · Following: 77 · Followed: 15

หลัก > mali.n

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_pic16 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e41\u0e17\u0e23\u0e01\u0e23\u0e39\u0e1b 16","asset_updated_at":"2011/05/31 14:35:12 +0700","asset_file_name":"pic16.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":8712,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":106635,"media_folder_id":331,"created_at":"2008/08/19 21:08:46 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:04:02 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:04:02 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_pic15 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e41\u0e17\u0e23\u0e01\u0e23\u0e39\u0e1b 15","asset_updated_at":"2011/05/31 14:35:12 +0700","asset_file_name":"pic15.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":8711,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":117917,"media_folder_id":331,"created_at":"2008/08/19 21:07:34 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:04:02 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:04:02 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_pic14 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e41\u0e17\u0e23\u0e01\u0e23\u0e39\u0e1b 14","asset_updated_at":"2011/05/31 14:35:12 +0700","asset_file_name":"pic14.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":8710,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":113683,"media_folder_id":331,"created_at":"2008/08/19 21:07:00 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:04:01 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:04:01 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_pic13 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e41\u0e17\u0e23\u0e01\u0e23\u0e39\u0e1b 13","asset_updated_at":"2011/05/31 14:35:12 +0700","asset_file_name":"pic13.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":8709,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":104221,"media_folder_id":331,"created_at":"2008/08/19 21:06:23 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:04:01 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:04:01 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_pic12 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e41\u0e17\u0e23\u0e01\u0e23\u0e39\u0e1b 12","asset_updated_at":"2011/05/31 14:35:12 +0700","asset_file_name":"pic12.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":8708,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":117933,"media_folder_id":331,"created_at":"2008/08/19 21:05:44 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:04:00 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:04:00 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_pic11 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e41\u0e17\u0e23\u0e01\u0e23\u0e39\u0e1b 11","asset_updated_at":"2011/05/31 14:35:12 +0700","asset_file_name":"pic11.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":8707,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":109085,"media_folder_id":331,"created_at":"2008/08/19 21:05:06 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:03:59 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:03:59 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_pic10 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e41\u0e17\u0e23\u0e01\u0e23\u0e39\u0e1b 10","asset_updated_at":"2011/05/31 14:35:12 +0700","asset_file_name":"pic10.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":8706,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":110160,"media_folder_id":331,"created_at":"2008/08/19 21:04:19 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:03:59 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:03:59 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_pic9 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e41\u0e17\u0e23\u0e01\u0e23\u0e39\u0e1b 9","asset_updated_at":"2011/05/31 14:35:11 +0700","asset_file_name":"pic9.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":8705,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":115449,"media_folder_id":331,"created_at":"2008/08/19 21:03:38 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:03:58 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:03:58 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_pic8 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e41\u0e17\u0e23\u0e01\u0e23\u0e39\u0e1b 8","asset_updated_at":"2011/05/31 14:35:11 +0700","asset_file_name":"pic8.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":8704,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":112056,"media_folder_id":331,"created_at":"2008/08/19 21:02:19 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:03:57 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:03:57 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_pic7 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e41\u0e17\u0e23\u0e01\u0e23\u0e39\u0e1b 7","asset_updated_at":"2011/05/31 14:35:11 +0700","asset_file_name":"pic7.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":8703,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":117849,"media_folder_id":331,"created_at":"2008/08/19 21:01:46 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:03:57 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:03:57 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_pic6 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e41\u0e17\u0e23\u0e01\u0e23\u0e39\u0e1b 6","asset_updated_at":"2011/05/31 14:35:11 +0700","asset_file_name":"pic6.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":8702,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":115483,"media_folder_id":331,"created_at":"2008/08/19 21:01:09 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:03:56 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:03:56 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_pic5 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e41\u0e17\u0e23\u0e01\u0e23\u0e39\u0e1b 5","asset_updated_at":"2011/05/31 14:35:11 +0700","asset_file_name":"pic5.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":8701,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":133227,"media_folder_id":331,"created_at":"2008/08/19 21:00:30 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:03:55 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:03:55 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_pic4 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e41\u0e17\u0e23\u0e01\u0e23\u0e39\u0e1b 4","asset_updated_at":"2011/05/31 14:35:11 +0700","asset_file_name":"pic4.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":8700,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":102893,"media_folder_id":331,"created_at":"2008/08/19 20:59:32 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:03:55 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:03:55 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_pic3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e41\u0e17\u0e23\u0e01\u0e23\u0e39\u0e1b 3","asset_updated_at":"2011/05/31 14:35:11 +0700","asset_file_name":"pic3.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":8699,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":102069,"media_folder_id":331,"created_at":"2008/08/19 20:58:55 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:03:54 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:03:54 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_pic2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e41\u0e17\u0e23\u0e01\u0e23\u0e39\u0e1b 2","asset_updated_at":"2011/05/31 14:35:11 +0700","asset_file_name":"pic2.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":8698,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":108075,"media_folder_id":331,"created_at":"2008/08/19 20:58:20 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:03:54 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:03:54 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_pic1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e41\u0e17\u0e23\u0e01\u0e23\u0e39\u0e1b 1\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:35:11 +0700","asset_file_name":"pic1.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":8697,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":114528,"media_folder_id":331,"created_at":"2008/08/19 20:57:17 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:03:53 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:03:53 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_word3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e41\u0e01\u0e49\u0e44\u0e02\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e2b\u0e32\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e43\u0e19 word","asset_updated_at":"2011/05/31 14:35:10 +0700","asset_file_name":"word3.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":8681,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":70757,"media_folder_id":331,"created_at":"2008/08/19 16:25:16 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:03:47 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:03:47 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_word2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e41\u0e01\u0e49\u0e44\u0e02\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e2b\u0e32 word","asset_updated_at":"2011/05/31 14:35:10 +0700","asset_file_name":"word2.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":8680,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":65731,"media_folder_id":331,"created_at":"2008/08/19 16:24:54 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:03:47 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:03:47 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_word1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e41\u0e01\u0e49\u0e44\u0e02\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e2b\u0e32\u0e2b\u0e31\u0e27\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e43\u0e19 word\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:35:10 +0700","asset_file_name":"word1.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":8679,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":43054,"media_folder_id":331,"created_at":"2008/08/19 16:24:32 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:03:46 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:03:46 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_ksard17_tukta9 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23 17 \u0e2a.\u0e04 2551","asset_updated_at":"2011/05/31 14:35:09 +0700","asset_file_name":"ksard17_tukta9.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":8659,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":197507,"media_folder_id":331,"created_at":"2008/08/18 14:23:37 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:03:27 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:03:27 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_ksard17_tukta8 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23 17 \u0e2a.\u0e04 2551","asset_updated_at":"2011/05/31 14:35:09 +0700","asset_file_name":"ksard17_tukta8.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":8658,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":209605,"media_folder_id":331,"created_at":"2008/08/18 14:23:12 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:03:27 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:03:27 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_ksard17_tukta7 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23 17 \u0e2a.\u0e04 2551","asset_updated_at":"2011/05/31 14:35:09 +0700","asset_file_name":"ksard17_tukta7.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":8657,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":188862,"media_folder_id":331,"created_at":"2008/08/18 14:22:31 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:03:26 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:03:26 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_ksard17_tukta6 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e07\u0e32\u0e19\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23 17 \u0e2a.\u0e04 2551\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:35:08 +0700","asset_file_name":"ksard17_tukta6.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":8656,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":172031,"media_folder_id":331,"created_at":"2008/08/18 14:22:09 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:03:26 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:03:26 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_ksard17_tukta5 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23 17 \u0e2a.\u0e04 2551","asset_updated_at":"2011/05/31 14:35:08 +0700","asset_file_name":"ksard17_tukta5.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":8655,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":193228,"media_folder_id":331,"created_at":"2008/08/18 14:21:40 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:03:25 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:03:25 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_ksard17_tukta4 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23 17 \u0e2a.\u0e04 2551","asset_updated_at":"2011/05/31 14:35:08 +0700","asset_file_name":"ksard17_tukta4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":8654,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":228974,"media_folder_id":331,"created_at":"2008/08/18 14:21:17 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:03:25 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:03:25 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_ksard17_tukta3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23 17 \u0e2a.\u0e04 2551","asset_updated_at":"2011/05/31 14:35:08 +0700","asset_file_name":"ksard17_tukta3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":8653,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":169955,"media_folder_id":331,"created_at":"2008/08/18 14:20:53 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:03:24 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:03:24 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_kasard17_tukta2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23 17 \u0e2a.\u0e04 2551","asset_updated_at":"2011/05/31 14:35:08 +0700","asset_file_name":"kasard17_tukta2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":8652,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":168575,"media_folder_id":331,"created_at":"2008/08/18 14:20:30 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:03:24 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:03:24 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_kasard17_tukta1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e07\u0e32\u0e19\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23 17 \u0e2a.\u0e04 2551\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:35:08 +0700","asset_file_name":"kasard17_tukta1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":8651,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":169572,"media_folder_id":331,"created_at":"2008/08/18 14:20:08 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:03:23 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:03:23 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_kasard15_tukta5 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23 (15 \u0e2a.\u0e04 2551)","asset_updated_at":"2011/05/31 14:35:07 +0700","asset_file_name":"kasard15_tukta5.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":8624,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":134946,"media_folder_id":331,"created_at":"2008/08/16 13:58:30 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:03:04 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:03:04 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_kasard15_tukta4 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23 (15 \u0e2a.\u0e04 2551)","asset_updated_at":"2011/05/31 14:35:06 +0700","asset_file_name":"kasard15_tukta4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":8623,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":184956,"media_folder_id":331,"created_at":"2008/08/16 13:58:08 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:03:04 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:03:04 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_kasard15_tukta3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23 15 \u0e2a.\u0e04 2551","asset_updated_at":"2011/05/31 14:35:05 +0700","asset_file_name":"kasard15_tukta3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":8622,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":164320,"media_folder_id":331,"created_at":"2008/08/16 13:57:35 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:03:03 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:03:03 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_kasard15_tukta2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23 (15 \u0e2a.\u0e04 2551)","asset_updated_at":"2011/05/31 14:35:05 +0700","asset_file_name":"kasard15_tukta2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":8621,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":172229,"media_folder_id":331,"created_at":"2008/08/16 13:57:01 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:03:03 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:03:03 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_kasard15_tukta1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e07\u0e32\u0e19\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23 (15 \u0e2a.\u0e04 2551)\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:35:05 +0700","asset_file_name":"kasard15_tukta1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":8620,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":174135,"media_folder_id":331,"created_at":"2008/08/16 13:56:28 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:03:02 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:03:02 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_kapook_33129 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e48\u0e27\u0e19\u0e2b\u0e31\u0e27\u0e40\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07","asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:53 +0700","asset_file_name":"kapook_33129.gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":8413,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":46523,"media_folder_id":331,"created_at":"2008/08/09 22:53:20 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:01:17 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:01:17 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_kapook_42988 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19","asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:53 +0700","asset_file_name":"kapook_42988.gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":8412,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":46218,"media_folder_id":331,"created_at":"2008/08/09 22:36:04 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:01:16 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:01:16 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_kapook_40627 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e25\u0e32\u0e22\u0e40\u0e2a\u0e49\u0e19\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:53 +0700","asset_file_name":"kapook_40627.gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":8411,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":5078,"media_folder_id":331,"created_at":"2008/08/09 22:34:06 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:01:15 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:01:15 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
ขนาดย่อ: