นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Monly
Ico64
Mali Nilsuwan

Policy and Planning, Faculty of Natural Resources
Network
Members · Following: 77 · Followed: 15

หลัก > mali.n

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_student03 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e25\u0e2d\u0e22\u0e01\u0e23\u0e30\u0e17\u0e07\u0e1b\u0e352550","asset_updated_at":"2011/05/31 14:38:39 +0700","asset_file_name":"student03.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":10939,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":121298,"media_folder_id":331,"created_at":"2008/11/10 08:24:12 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:36:44 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:36:44 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_student02 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e25\u0e2d\u0e22\u0e01\u0e23\u0e30\u0e17\u0e07\u0e1b\u0e352550","asset_updated_at":"2011/05/31 14:38:39 +0700","asset_file_name":"student02.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":10938,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":110086,"media_folder_id":331,"created_at":"2008/11/10 08:23:48 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:36:43 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:36:43 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_student01 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e25\u0e2d\u0e22\u0e01\u0e23\u0e30\u0e17\u0e07\u0e1b\u0e35 2550\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:38:39 +0700","asset_file_name":"student01.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":10937,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":115428,"media_folder_id":331,"created_at":"2008/11/10 08:23:19 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:36:43 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:36:43 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_cheer04 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e19\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e0a\u0e35\u0e22\u0e23\u0e4c","asset_updated_at":"2011/05/31 14:38:39 +0700","asset_file_name":"cheer04.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":10936,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":129636,"media_folder_id":331,"created_at":"2008/11/09 21:54:35 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:36:42 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:36:42 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_cheer03 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e19\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e0a\u0e35\u0e22\u0e23\u0e4c","asset_updated_at":"2011/05/31 14:38:39 +0700","asset_file_name":"cheer03.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":10935,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":121572,"media_folder_id":331,"created_at":"2008/11/09 21:54:10 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:36:42 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:36:42 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_cheer02 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e19\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e0a\u0e35\u0e22\u0e23\u0e4c","asset_updated_at":"2011/05/31 14:38:39 +0700","asset_file_name":"cheer02.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":10934,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":127399,"media_folder_id":331,"created_at":"2008/11/09 21:53:45 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:36:41 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:36:41 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_cheer01 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e19\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e0a\u0e35\u0e22\u0e23\u0e4c\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:38:39 +0700","asset_file_name":"cheer01.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":10933,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":138902,"media_folder_id":331,"created_at":"2008/11/09 21:53:18 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:36:40 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:36:40 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_00042 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e2b\u0e31\u0e27\u0e43\u0e08\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:38:36 +0700","asset_file_name":"00042.gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":10878,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":6658,"media_folder_id":331,"created_at":"2008/11/06 22:25:38 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:35:52 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:35:52 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_wullop {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e27\u0e31\u0e25\u0e25\u0e20 \u0e41\u0e25\u0e30\u0e02\u0e27\u0e31\u0e0d\u0e08\u0e34\u0e15\u0e23\u0026nbsp; \u0e2a\u0e31\u0e19\u0e15\u0e34\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:38:35 +0700","asset_file_name":"wullop.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":10877,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":61898,"media_folder_id":331,"created_at":"2008/11/06 21:28:39 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:35:51 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:35:51 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_fnr02 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1c\u0e28.\u0e14\u0e23.\u0e1c\u0e32\u0e2a\u0e38\u0e02\u0026nbsp; \u0e01\u0e38\u0e25\u0e25\u0e30\u0e27\u0e13\u0e34\u0e0a\u0e22\u0e4c","asset_updated_at":"2011/05/31 14:38:11 +0700","asset_file_name":"fnr02.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":10627,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":72664,"media_folder_id":331,"created_at":"2008/11/02 16:56:04 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:31:39 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:31:39 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_fnr01 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e1c\u0e28.\u0e14\u0e23.\u0e40\u0e08\u0e37\u0e2d\u0026nbsp; \u0e2a\u0e38\u0e17\u0e18\u0e34\u0e27\u0e19\u0e34\u0e0a \u0e01\u0e31\u0e1a \u0e28.\u0e14\u0e23.\u0e2a\u0e38\u0e23\u0e1e\u0e25\u0026nbsp; \u0e2a\u0e07\u0e27\u0e19\u0e28\u0e23\u0e35\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:38:11 +0700","asset_file_name":"fnr01.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":10626,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":98012,"media_folder_id":331,"created_at":"2008/11/02 16:52:30 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:31:38 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:31:38 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_115a {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e15\u0e39\u0e19\u0e15\u0e01\u0e43\u0e08","asset_updated_at":"2011/05/31 14:38:11 +0700","asset_file_name":"115a.gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":10625,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":6315,"media_folder_id":331,"created_at":"2008/11/02 16:10:47 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:31:37 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:31:37 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_006a {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e01\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e15\u0e39\u0e19\u0e2b\u0e31\u0e27\u0e40\u0e23\u0e32\u0e30\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:38:11 +0700","asset_file_name":"006a.gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":10624,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":35237,"media_folder_id":331,"created_at":"2008/11/02 16:10:26 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:31:36 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:31:36 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_01a1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e01\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e15\u0e39\u0e19\u0e40\u0e2b\u0e07\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e15\u0e01\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:38:11 +0700","asset_file_name":"01a1.gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":10623,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":10399,"media_folder_id":331,"created_at":"2008/11/02 16:09:42 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:31:36 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:31:36 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_natrual_refill {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e15\u0e36\u0e01\u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34","asset_updated_at":"2011/05/31 14:38:06 +0700","asset_file_name":"natrual_refill.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":10574,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":184214,"media_folder_id":331,"created_at":"2008/10/30 08:33:58 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:30:39 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:30:39 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_02fnr {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e28.\u0e19\u0e1e.\u0e2a\u0e27\u0e31\u0e2a\u0e14\u0e34\u0e4c\u0026nbsp; \u0e2a\u0e01\u0e38\u0e25\u0e44\u0e17\u0e22\u0e4c\u003Cbr /\u003E\u0e2d\u0e18\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e14\u0e35\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e1b\u0e35 2516-2518","asset_updated_at":"2011/05/31 14:37:53 +0700","asset_file_name":"02fnr.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":10353,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":36212,"media_folder_id":331,"created_at":"2008/10/20 20:44:05 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:28:26 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:28:26 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_01fnr {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e04\u0e23\u0e2d\u0e1a\u0e04\u0e23\u0e31\u0e27 \u0e1c\u0e28.\u0e14\u0e23.\u0e40\u0e08\u0e37\u0e2d \u0e2a\u0e38\u0e17\u0e18\u0e34\u0e27\u0e19\u0e34\u0e0a\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:37:53 +0700","asset_file_name":"01fnr.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":10351,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":45420,"media_folder_id":331,"created_at":"2008/10/20 20:36:17 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:28:25 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:28:25 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_map {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:37:49 +0700","asset_file_name":"map.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":10265,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":98960,"media_folder_id":331,"created_at":"2008/10/16 15:34:44 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:27:25 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:27:25 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_fnr2518_3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e15\u0e33\u0e41\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e07\u0e2b\u0e31\u0e27\u0e1a\u0e25\u0e47\u0e2d\u0e01\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e27\u0e31\u0e15\u0e34\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:37:48 +0700","asset_file_name":"fnr2518_3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":10264,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":43319,"media_folder_id":331,"created_at":"2008/10/16 14:04:58 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:27:24 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:27:24 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_tukta12 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e2b\u0e22\u0e48\u0e2d\u0e21\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e21\u0e2d\u0e19\u0e25\u0e35\u0e48","asset_updated_at":"2011/05/31 14:37:46 +0700","asset_file_name":"tukta12.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":10225,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":214178,"media_folder_id":331,"created_at":"2008/10/15 22:16:20 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:26:46 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:26:46 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_tukta11 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e2b\u0e22\u0e48\u0e2d\u0e21\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e21\u0e2d\u0e19\u0e25\u0e35\u0e48","asset_updated_at":"2011/05/31 14:37:46 +0700","asset_file_name":"tukta11.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":10224,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":194007,"media_folder_id":331,"created_at":"2008/10/15 22:15:32 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:26:45 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:26:45 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_tukta10 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e2b\u0e22\u0e48\u0e2d\u0e21\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e21\u0e2d\u0e19\u0e25\u0e35\u0e48","asset_updated_at":"2011/05/31 14:37:46 +0700","asset_file_name":"tukta10.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":10223,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":214300,"media_folder_id":331,"created_at":"2008/10/15 22:14:48 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:26:45 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:26:45 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_tukta09 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e2b\u0e22\u0e48\u0e2d\u0e21\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e21\u0e2d\u0e19\u0e25\u0e35\u0e48","asset_updated_at":"2011/05/31 14:37:46 +0700","asset_file_name":"tukta09.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":10222,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":218429,"media_folder_id":331,"created_at":"2008/10/15 22:12:27 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:26:44 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:26:44 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_tukta08 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e2b\u0e22\u0e48\u0e2d\u0e21\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e21\u0e2d\u0e19\u0e25\u0e35\u0e48","asset_updated_at":"2011/05/31 14:37:46 +0700","asset_file_name":"tukta08.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":10221,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":206143,"media_folder_id":331,"created_at":"2008/10/15 22:11:34 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:26:44 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:26:44 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_tukta07 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e2b\u0e22\u0e48\u0e2d\u0e21\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e21\u0e2d\u0e19\u0e25\u0e35\u0e48","asset_updated_at":"2011/05/31 14:37:46 +0700","asset_file_name":"tukta07.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":10220,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":121276,"media_folder_id":331,"created_at":"2008/10/15 22:09:22 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:26:43 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:26:43 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_tukta06 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e2b\u0e22\u0e48\u0e2d\u0e21\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e21\u0e2d\u0e19\u0e25\u0e35\u0e48","asset_updated_at":"2011/05/31 14:37:46 +0700","asset_file_name":"tukta06.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":10219,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":186506,"media_folder_id":331,"created_at":"2008/10/15 22:08:37 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:26:42 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:26:42 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_tukta05 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e2b\u0e22\u0e48\u0e2d\u0e21\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e21\u0e2d\u0e19\u0e25\u0e35\u0e48","asset_updated_at":"2011/05/31 14:37:46 +0700","asset_file_name":"tukta05.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":10218,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":172578,"media_folder_id":331,"created_at":"2008/10/15 22:07:58 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:26:42 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:26:42 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_tukta04 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e2b\u0e22\u0e48\u0e2d\u0e21\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e21\u0e2d\u0e19\u0e25\u0e35\u0e48","asset_updated_at":"2011/05/31 14:37:46 +0700","asset_file_name":"tukta04.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":10217,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":185282,"media_folder_id":331,"created_at":"2008/10/15 22:07:19 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:26:41 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:26:41 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_tukta03 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e2b\u0e22\u0e48\u0e2d\u0e21\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e21\u0e2d\u0e19\u0e25\u0e35\u0e48","asset_updated_at":"2011/05/31 14:37:46 +0700","asset_file_name":"tukta03.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":10216,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":203846,"media_folder_id":331,"created_at":"2008/10/15 22:06:38 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:26:41 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:26:41 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_tukta02 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e2b\u0e22\u0e48\u0e2d\u0e21\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e21\u0e2d\u0e19\u0e25\u0e35\u0e48","asset_updated_at":"2011/05/31 14:37:46 +0700","asset_file_name":"tukta02.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":10215,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":185868,"media_folder_id":331,"created_at":"2008/10/15 22:05:55 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:26:40 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:26:40 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_tukta01 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e2b\u0e22\u0e48\u0e2d\u0e21\u0e17\u0e35\u0e48\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e21\u0e2d\u0e19\u0e25\u0e35\u0e48\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:37:46 +0700","asset_file_name":"tukta01.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":10214,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":179431,"media_folder_id":331,"created_at":"2008/10/15 22:05:08 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:26:39 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:26:39 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_pagefnr12 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e2b\u0e22\u0e48\u0e2d\u0e21","asset_updated_at":"2011/05/31 14:37:45 +0700","asset_file_name":"pagefnr12.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":10213,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":164303,"media_folder_id":331,"created_at":"2008/10/15 21:15:11 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:26:39 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:26:39 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_pagefnr11 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e2b\u0e22\u0e48\u0e2d\u0e21","asset_updated_at":"2011/05/31 14:37:45 +0700","asset_file_name":"pagefnr11.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":10212,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":174674,"media_folder_id":331,"created_at":"2008/10/15 21:13:56 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:26:38 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:26:38 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_pagefnr10 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e2b\u0e22\u0e48\u0e2d\u0e21","asset_updated_at":"2011/05/31 14:37:45 +0700","asset_file_name":"pagefnr10.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":10211,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":138050,"media_folder_id":331,"created_at":"2008/10/15 21:13:10 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:26:38 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:26:38 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_pagefnr09 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e2b\u0e22\u0e48\u0e2d\u0e21","asset_updated_at":"2011/05/31 14:37:45 +0700","asset_file_name":"pagefnr09.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":10210,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":149255,"media_folder_id":331,"created_at":"2008/10/15 21:12:24 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:26:37 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:26:37 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_pagefnr08 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e2b\u0e22\u0e48\u0e2d\u0e21","asset_updated_at":"2011/05/31 14:37:45 +0700","asset_file_name":"pagefnr08.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":10209,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":177892,"media_folder_id":331,"created_at":"2008/10/15 21:11:41 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:26:36 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:26:36 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
ขนาดย่อ: