นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Monly
Ico64
Mali Nilsuwan

Policy and Planning, Faculty of Natural Resources
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 77 · ผู้ติดตาม: 15

หลัก > mali.n

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_fb_img_1465521644995 {"asset_file_name":"FB_IMG_1465521644995.jpg","visibility":2,"modified_at":"2016/06/10 18:58:45 +0700","media_folder_id":331,"description":"\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e0a\u0e35\u0e27\u0e34\u0e15","updated_at":"2016/06/10 18:58:45 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2016/06/10 18:58:42 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":65457,"id":58140,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2016/06/10 18:58:42 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_fb_img_1465521658622 {"asset_file_name":"FB_IMG_1465521658622.jpg","visibility":2,"modified_at":"2016/06/10 18:57:52 +0700","media_folder_id":331,"description":"\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e0a\u0e35\u0e27\u0e34\u0e15","updated_at":"2016/06/10 18:57:52 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2016/06/10 18:57:45 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":66926,"id":58139,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2016/06/10 18:57:45 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_fb_img_1465483345015 {"asset_file_name":"FB_IMG_1465483345015.jpg","visibility":2,"modified_at":"2016/06/09 22:34:28 +0700","media_folder_id":331,"description":"\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e0a\u0e35\u0e27\u0e34\u0e15","updated_at":"2016/06/09 22:34:28 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2016/06/09 22:34:23 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":70716,"id":58135,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2016/06/09 22:34:23 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_fb_img_1465483338388 {"asset_file_name":"FB_IMG_1465483338388.jpg","visibility":2,"modified_at":"2016/06/09 22:33:20 +0700","media_folder_id":331,"description":"\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e0a\u0e35\u0e27\u0e34\u0e15","updated_at":"2016/06/09 22:33:20 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2016/06/09 22:33:15 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":61754,"id":58134,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2016/06/09 22:33:15 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_img1464831681941 {"asset_file_name":"img1464831681941.jpg","visibility":2,"modified_at":"2016/06/02 08:44:06 +0700","media_folder_id":331,"description":"\u0e01\u0e38\u0e0d\u0e41\u0e08\u0e23\u0e35\u0e42\u0e21\u0e17","updated_at":"2016/06/02 08:44:06 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2016/06/02 08:44:01 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":866955,"id":58021,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2016/06/02 08:44:01 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • {"asset_file_name":"psu28052016.pdf","visibility":2,"modified_at":"2016/05/28 16:18:20 +0700","media_folder_id":331,"description":"\u0e21\u0e32\u0e15\u0e23\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14\u0e1e\u0e25\u0e31\u0e07\u0e07\u0e32\u0e19\u0e44\u0e1f\u0e1f\u0e49\u0e32 \u0e02\u0e2d\u0e07 \u0e21.\u0e2d.","updated_at":"2016/05/28 16:18:20 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/pdf","created_at":"2016/05/28 16:18:13 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":287568,"id":57979,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2016/05/28 16:18:13 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_monly19052016_2 {"asset_file_name":"monly19052016_2.jpg","visibility":2,"modified_at":"2016/05/19 17:23:17 +0700","media_folder_id":331,"description":"\u0e01\u0e33\u0e2b\u0e19\u0e14\u0e01\u0e32\u0e23","updated_at":"2016/05/19 17:23:17 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2016/05/19 17:23:13 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":129503,"id":57886,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2016/05/19 17:23:12 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_monly19052016_1 {"asset_file_name":"monly19052016_1.jpg","visibility":2,"modified_at":"2016/05/19 17:22:54 +0700","media_folder_id":331,"description":"\u0e01\u0e33\u0e2b\u0e19\u0e14\u0e01\u0e32\u0e23","updated_at":"2016/05/19 17:22:54 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2016/05/19 17:22:50 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":109202,"id":57885,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2016/05/19 17:22:50 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_srinara13052016 {"asset_file_name":"Srinara13052016.jpg","visibility":2,"modified_at":"2016/05/13 13:57:06 +0700","media_folder_id":331,"description":"\u0e37\u0e17\u0e1a\u0e17\u0e27\u0e19\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e01\u0e25\u0e22\u0e38\u0e17\u0e18\u0e4c","updated_at":"2016/05/13 13:57:06 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2016/05/13 13:54:25 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":298576,"id":57847,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2016/05/13 13:54:25 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
ขนาดย่อ: