นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Monly
Ico64
Mali Nilsuwan

Policy and Planning, Faculty of Natural Resources
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 77 · ผู้ติดตาม: 15

หลัก > mali.n

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_monly09042016_2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"monly09042016_2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":2,"description":"\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27 \u0e0d\u0e35\u0e48\u0e1b\u0e48\u0e38\u0e19 24 \u0e21\u0e35\u0e19\u0e32\u0e04\u0e21 - 2 \u0e40\u0e21\u0e29\u0e32\u0e22\u0e19 2559","created_at":"2016/04/09 18:36:52 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2016/04/09 18:36:52 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/04/09 18:36:55 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/04/09 18:36:55 +0700","id":57495,"asset_file_size":307902}
 • Tiny_monly09042016_1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"monly09042016_1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":2,"description":"\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27 \u0e0d\u0e35\u0e48\u0e1b\u0e48\u0e38\u0e19 24 \u0e21\u0e35\u0e19\u0e32\u0e04\u0e21 - 2 \u0e40\u0e21\u0e29\u0e32\u0e22\u0e19 2559","created_at":"2016/04/09 18:36:37 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2016/04/09 18:36:37 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/04/09 18:36:43 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/04/09 18:36:43 +0700","id":57494,"asset_file_size":293933}
 • Tiny_monly8042016_3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"monly8042016_3.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":2,"description":"\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27 \u0e0d\u0e35\u0e48\u0e1b\u0e48\u0e38\u0e19 24 \u0e21\u0e35\u0e19\u0e32\u0e04\u0e21 - 2 \u0e40\u0e21\u0e29\u0e32\u0e22\u0e19 2559","created_at":"2016/04/08 18:15:49 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2016/04/08 18:15:49 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/04/08 18:15:57 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/04/08 18:15:57 +0700","id":57470,"asset_file_size":303016}
 • Tiny_monly8042016_2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"monly8042016_2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":2,"description":"\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27 \u0e0d\u0e35\u0e48\u0e1b\u0e48\u0e38\u0e19 24 \u0e21\u0e35\u0e19\u0e32\u0e04\u0e21 - 2 \u0e40\u0e21\u0e29\u0e32\u0e22\u0e19 2559","created_at":"2016/04/08 18:15:31 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2016/04/08 18:15:31 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/04/08 18:15:34 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/04/08 18:15:34 +0700","id":57469,"asset_file_size":226544}
 • Tiny_monly8042016_1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"monly8042016_1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":2,"description":"\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27 \u0e0d\u0e35\u0e48\u0e1b\u0e48\u0e38\u0e19 24 \u0e21\u0e35\u0e19\u0e32\u0e04\u0e21 - 2 \u0e40\u0e21\u0e29\u0e32\u0e22\u0e19 2559","created_at":"2016/04/08 18:14:51 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2016/04/08 18:14:51 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/04/08 18:14:57 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/04/08 18:14:57 +0700","id":57468,"asset_file_size":270980}
 • Tiny_mali07032016 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"mali07032016.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":2,"description":"\u0e04\u0e13\u0e1a\u0e14\u0e35 \u0e1e\u0e1a\u0e1a\u0e38\u0e04\u0e25\u0e32\u0e01\u0e23","created_at":"2016/03/07 09:31:42 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2016/03/07 09:31:42 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/03/07 09:31:45 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/03/07 09:31:45 +0700","id":57036,"asset_file_size":59512}
 • Tiny_monly23022016_2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"monly23022016_2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":2,"description":"\u0e0b\u0e31\u0e01\u0e0b\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e43\u0e08\u0e43\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e07\u0e32\u0e19\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e19\u0e40\u0e17\u0e28\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e23\u0e32\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e07\u0e34\u0e19\u0e2f","created_at":"2016/02/23 16:36:11 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2016/02/23 16:36:10 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/02/23 16:36:16 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/02/23 16:36:16 +0700","id":56728,"asset_file_size":236758}
 • Tiny_monly23022016_1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"monly23022016_1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":2,"description":"\u0e0b\u0e31\u0e01\u0e0b\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e43\u0e08\u0e43\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e07\u0e32\u0e19\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e19\u0e40\u0e17\u0e28\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e23\u0e32\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e07\u0e34\u0e19\u0e2f","created_at":"2016/02/23 16:35:54 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2016/02/23 16:35:54 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/02/23 16:35:59 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/02/23 16:35:59 +0700","id":56727,"asset_file_size":265122}
 • {"asset_content_type":"application/pdf","asset_file_name":"PSU_2559.pdf","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":2,"description":"\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e37\u0e2d\u0e02\u0e2d\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e41\u0e15\u0e48\u0e07\u0e01\u0e32\u0e22\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22\u0e1c\u0e49\u0e32\u0e44\u0e17\u0e22","created_at":"2016/02/23 11:05:34 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2016/02/23 11:05:34 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/02/23 11:05:40 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/02/23 11:05:40 +0700","id":56719,"asset_file_size":35334}
 • Tiny_srinara24012016 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Srinara24012016.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":2,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e1d\u0e48\u0e32\u0e22\u0e2a\u0e27\u0e31\u0e2a\u0e14\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23 BigCleaning Day","created_at":"2016/01/24 14:51:22 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2016/01/24 14:51:22 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/01/24 14:51:26 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/01/24 14:51:26 +0700","id":56322,"asset_file_size":346932}
 • Tiny_monly24012016_2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"monly24012016_2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":2,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e1d\u0e48\u0e32\u0e22\u0e2a\u0e27\u0e31\u0e2a\u0e14\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23 BigCleaning Day","created_at":"2016/01/24 14:43:15 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2016/01/24 14:43:15 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/01/24 14:43:22 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/01/24 14:43:22 +0700","id":56321,"asset_file_size":264769}
 • Tiny_monly24012016_1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"monly24012016_1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":2,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e1d\u0e48\u0e32\u0e22\u0e2a\u0e27\u0e31\u0e2a\u0e14\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23 BigCleaning Day","created_at":"2016/01/24 14:42:49 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2016/01/24 14:42:49 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/01/24 14:42:55 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/01/24 14:42:55 +0700","id":56320,"asset_file_size":300467}
 • Tiny_monly23012016_2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"monly23012016_2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":2,"description":"\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e40\u0e1e\u0e34\u0e48\u0e21\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2a\u0e34\u0e17\u0e18\u0e34\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e0f\u0e34\u0e1a\u0e31\u0e15\u0e34\u0e07\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e04\u0e27\u0e1a\u0e04\u0e38\u0e21\u0e20\u0e32\u0e22\u0e43\u0e19 \u0e41\u0e25\u0e30\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e2a\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e13\u0e30/\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e27\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e15\u0e23\u0e27\u0e08\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e15\u0e23\u0e27\u0e08\u0e2a\u0e2d\u0e1a\u0e20\u0e32\u0e22\u0e43\u0e19\u0e22\u0e38\u0e04\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48","created_at":"2016/01/23 14:57:42 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2016/01/23 14:57:42 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/01/23 14:57:46 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/01/23 14:57:46 +0700","id":56293,"asset_file_size":283683}
 • Tiny_monly23012016_1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"monly23012016_1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":2,"description":"\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e40\u0e1e\u0e34\u0e48\u0e21\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2a\u0e34\u0e17\u0e18\u0e34\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e0f\u0e34\u0e1a\u0e31\u0e15\u0e34\u0e07\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e04\u0e27\u0e1a\u0e04\u0e38\u0e21\u0e20\u0e32\u0e22\u0e43\u0e19 \u0e41\u0e25\u0e30\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e2a\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e13\u0e30/\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e27\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e15\u0e23\u0e27\u0e08\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e15\u0e23\u0e27\u0e08\u0e2a\u0e2d\u0e1a\u0e20\u0e32\u0e22\u0e43\u0e19\u0e22\u0e38\u0e04\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48","created_at":"2016/01/23 14:57:20 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2016/01/23 14:57:20 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/01/23 14:57:24 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/01/23 14:57:24 +0700","id":56292,"asset_file_size":219275}
 • Tiny_monly07012016_1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"monly07012016_1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":2,"description":"\u0e1b\u0e0f\u0e34\u0e17\u0e34\u0e19\u0e01\u0e25\u0e49\u0e27\u0e22","created_at":"2016/01/07 13:25:13 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2016/01/07 13:25:13 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/01/07 13:28:24 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/01/07 13:28:24 +0700","id":56115,"asset_file_size":46519}
 • Tiny_monly05012016_7a {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"monly05012016_7a.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e35\u0e2a\u0e31\u0e19\u0e41\u0e1f\u0e19\u0e0b\u0e35","created_at":"2016/01/05 16:15:58 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2016/01/05 16:15:58 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/01/05 16:16:02 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/01/05 16:16:02 +0700","id":56065,"asset_file_size":458553}
 • Tiny_monly05012016_11 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"monly05012016_11.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e35\u0e2a\u0e31\u0e19\u0e41\u0e1f\u0e19\u0e0b\u0e35","created_at":"2016/01/05 14:48:39 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2016/01/05 14:48:39 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/01/05 15:09:12 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/01/05 15:09:12 +0700","id":56064,"asset_file_size":480180}
 • Tiny_monly05012016_10 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"monly05012016_10.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e35\u0e2a\u0e31\u0e19\u0e41\u0e1f\u0e19\u0e0b\u0e35","created_at":"2016/01/05 14:47:49 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2016/01/05 14:47:49 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/01/05 15:09:08 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/01/05 15:09:08 +0700","id":56063,"asset_file_size":456625}
 • Tiny_monly05012016_9 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"monly05012016_9.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e35\u0e2a\u0e31\u0e19\u0e41\u0e1f\u0e19\u0e0b\u0e35","created_at":"2016/01/05 14:47:31 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2016/01/05 14:47:31 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/01/05 15:09:05 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/01/05 15:09:05 +0700","id":56062,"asset_file_size":485554}
 • Tiny_monly05012016_8 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"monly05012016_8.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e35\u0e2a\u0e31\u0e19\u0e41\u0e1f\u0e19\u0e0b\u0e35","created_at":"2016/01/05 14:47:12 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2016/01/05 14:47:12 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/01/05 15:09:03 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/01/05 15:09:03 +0700","id":56061,"asset_file_size":467718}
 • Tiny_monly05012016_8 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"monly05012016_8.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e35\u0e2a\u0e31\u0e19\u0e41\u0e1f\u0e19\u0e0b\u0e35","created_at":"2016/01/05 14:46:57 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2016/01/05 14:46:57 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/01/05 15:09:00 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/01/05 15:09:00 +0700","id":56060,"asset_file_size":458553}
 • Tiny_monly05012016_6 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"monly05012016_6.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e35\u0e2a\u0e31\u0e19\u0e41\u0e1f\u0e19\u0e0b\u0e35","created_at":"2016/01/05 14:46:43 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/01/05 14:46:43 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/01/05 15:08:57 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/01/05 15:08:57 +0700","id":56059,"asset_file_size":461060}
 • Tiny_monly05012016_5 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"monly05012016_5.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e35\u0e2a\u0e31\u0e19\u0e41\u0e1f\u0e19\u0e0b\u0e35","created_at":"2016/01/05 14:46:28 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2016/01/05 14:46:28 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/01/05 15:07:49 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/01/05 15:07:49 +0700","id":56058,"asset_file_size":478151}
 • Tiny_monly05012016_4 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"monly05012016_4.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e35\u0e2a\u0e31\u0e19\u0e41\u0e1f\u0e19\u0e0b\u0e35","created_at":"2016/01/05 14:46:13 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2016/01/05 14:46:13 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/01/05 15:07:34 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/01/05 15:07:34 +0700","id":56057,"asset_file_size":466823}
 • Tiny_monly05012016_3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"monly05012016_3.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e35\u0e2a\u0e31\u0e19\u0e41\u0e1f\u0e19\u0e0b\u0e35","created_at":"2016/01/05 14:45:58 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2016/01/05 14:45:58 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/01/05 15:07:31 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/01/05 15:07:31 +0700","id":56056,"asset_file_size":439900}
ขนาดย่อ: