นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Monly
Ico64
Mali Nilsuwan

Policy and Planning, Faculty of Natural Resources
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 77 · ผู้ติดตาม: 15

Main > mali.n

No folder found
  • Small_fb_img_1465729963951 {"description":"\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e0a\u0e35\u0e27\u0e34\u0e15","asset_updated_at":"2016/06/12 23:24:35 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58155,"deleted_at":null,"created_at":"2016/06/12 23:24:35 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"FB_IMG_1465729963951.jpg","updated_at":"2016/06/12 23:24:41 +0700","modified_at":"2016/06/12 23:24:41 +0700","media_folder_id":331,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":100355,"last_commented_at":null}
  • Small_fb_img_1465662863378 {"description":"\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e0a\u0e35\u0e27\u0e34\u0e15","asset_updated_at":"2016/06/11 23:41:33 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58154,"deleted_at":null,"created_at":"2016/06/11 23:41:33 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"FB_IMG_1465662863378.jpg","updated_at":"2016/06/11 23:41:38 +0700","modified_at":"2016/06/11 23:41:38 +0700","media_folder_id":331,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":57378,"last_commented_at":null}
  • Small_fb_img_1465662851605 {"description":"\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e0a\u0e35\u0e27\u0e34\u0e15","asset_updated_at":"2016/06/11 23:40:40 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58153,"deleted_at":null,"created_at":"2016/06/11 23:40:40 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"FB_IMG_1465662851605.jpg","updated_at":"2016/06/11 23:40:46 +0700","modified_at":"2016/06/11 23:40:46 +0700","media_folder_id":331,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":61984,"last_commented_at":null}
  • Small_fb_img_1465662859043 {"description":"\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e0a\u0e35\u0e27\u0e34\u0e15","asset_updated_at":"2016/06/11 23:36:00 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58152,"deleted_at":null,"created_at":"2016/06/11 23:36:00 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"FB_IMG_1465662859043.jpg","updated_at":"2016/06/11 23:37:43 +0700","modified_at":"2016/06/11 23:37:43 +0700","media_folder_id":331,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":115612,"last_commented_at":null}
  • Small_fb_img_1465662101975 {"description":"\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e0a\u0e35\u0e27\u0e34\u0e15","asset_updated_at":"2016/06/11 23:30:47 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58151,"deleted_at":null,"created_at":"2016/06/11 23:30:47 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"FB_IMG_1465662101975.jpg","updated_at":"2016/06/11 23:30:54 +0700","modified_at":"2016/06/11 23:30:54 +0700","media_folder_id":331,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":59396,"last_commented_at":null}
  • Small_fb_img_1465662098176 {"description":"\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e0a\u0e35\u0e27\u0e34\u0e15","asset_updated_at":"2016/06/11 23:30:12 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58150,"deleted_at":null,"created_at":"2016/06/11 23:30:12 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"FB_IMG_1465662098176.jpg","updated_at":"2016/06/11 23:30:16 +0700","modified_at":"2016/06/11 23:30:16 +0700","media_folder_id":331,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":54621,"last_commented_at":null}
  • Small_fb_img_1465662094093 {"description":"\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e0a\u0e35\u0e27\u0e34\u0e15","asset_updated_at":"2016/06/11 23:29:34 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58149,"deleted_at":null,"created_at":"2016/06/11 23:29:34 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"FB_IMG_1465662094093.jpg","updated_at":"2016/06/11 23:29:39 +0700","modified_at":"2016/06/11 23:29:39 +0700","media_folder_id":331,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":60029,"last_commented_at":null}
  • Small_fb_img_1465521681871 {"description":"\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e0a\u0e35\u0e27\u0e34\u0e15","asset_updated_at":"2016/06/11 08:26:00 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58148,"deleted_at":null,"created_at":"2016/06/11 08:26:00 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"FB_IMG_1465521681871.jpg","updated_at":"2016/06/11 08:26:06 +0700","modified_at":"2016/06/11 08:26:06 +0700","media_folder_id":331,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":61920,"last_commented_at":null}
  • Small_fb_img_1465521704738 {"description":"\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e0a\u0e35\u0e27\u0e34\u0e15","asset_updated_at":"2016/06/11 08:25:02 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58147,"deleted_at":null,"created_at":"2016/06/11 08:25:02 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"FB_IMG_1465521704738.jpg","updated_at":"2016/06/11 08:25:08 +0700","modified_at":"2016/06/11 08:25:08 +0700","media_folder_id":331,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":61661,"last_commented_at":null}
Thumbnail Size: