นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Monly
Ico64
Mali Nilsuwan

Policy and Planning, Faculty of Natural Resources
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 77 · ผู้ติดตาม: 15

หลัก > mali.n

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_scan0002 {"asset_file_name":"scan0002.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 15:07:33 +0700","media_folder_id":331,"description":"\u003Cp\u003E\u0e22\u0e33\u0e22\u0e33\u0e40\u0e15\u0e49\u0e32\u0e2b\u0e39\u0e49\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/05/31 15:07:33 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2008/01/17 23:03:28 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":200406,"id":3188,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:20 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_icon_bye {"asset_file_name":"icon_bye.gif","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 15:07:14 +0700","media_folder_id":331,"description":"\u0e20\u0e32\u0e1e","updated_at":"2011/05/31 15:07:14 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","created_at":"2008/01/16 23:44:26 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":605,"id":3148,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:18 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_bg201 {"asset_file_name":"bg201.gif","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 15:07:14 +0700","media_folder_id":331,"description":"blackground","updated_at":"2011/05/31 15:07:14 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","created_at":"2008/01/16 23:43:22 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":3920,"id":3147,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:18 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_kp-icon-4 {"asset_file_name":"kp-icon-4.gif","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 15:07:13 +0700","media_folder_id":331,"description":"\u003Cp\u003E\u0e15\u0e38\u0e4a\u0e01\u0e15\u0e32\u0e21\u0e2d\u0e19\u0e25\u0e35\u0e48\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/05/31 15:07:13 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","created_at":"2008/01/16 23:42:17 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":7193,"id":3146,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:18 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_kapook_13396 {"asset_file_name":"kapook_13396.gif","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 15:07:12 +0700","media_folder_id":331,"description":"\u0e20\u0e32\u0e1e","updated_at":"2011/05/31 15:07:12 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","created_at":"2008/01/16 23:41:36 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":7272,"id":3145,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:16 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_kapook_28300 {"asset_file_name":"kapook_28300.gif","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 15:07:12 +0700","media_folder_id":331,"description":"\u0e20\u0e32\u0e1e","updated_at":"2011/05/31 15:07:12 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","created_at":"2008/01/16 23:40:49 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":5876,"id":3143,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:16 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_bhby {"asset_file_name":"bhby.gif","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 15:07:11 +0700","media_folder_id":331,"description":"\u003Cp\u003E\u0e20\u0e32\u0e1e\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/05/31 15:07:11 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","created_at":"2008/01/16 23:39:14 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":1998,"id":3142,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:16 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_kapook_8515 {"asset_file_name":"kapook_8515.gif","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 15:07:10 +0700","media_folder_id":331,"description":"\u003Cp\u003E\u0e20\u0e32\u0e1e\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/05/31 15:07:10 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","created_at":"2008/01/16 23:28:57 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":60856,"id":3141,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:16 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_scan0003 {"asset_file_name":"scan0003.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 15:07:10 +0700","media_folder_id":331,"description":"\u0e22\u0e33\u0e01\u0e49\u0e32\u0e19\u0e04\u0e30\u0e19\u0e49\u0e32","updated_at":"2011/05/31 15:07:10 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2008/01/16 21:50:45 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":166281,"id":3138,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:16 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
ขนาดย่อ: