นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Monly
Ico64
Mali Nilsuwan

Policy and Planning, Faculty of Natural Resources
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 77 · ผู้ติดตาม: 15

Main > mali.n

No folder found
  • Small_monly0908201301 {"asset_file_name":"monly0908201301.jpg","visibility":null,"modified_at":"2013/08/09 22:32:51 +0700","media_folder_id":331,"description":"\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e27\u0e31\u0e19\u0e41\u0e21\u0e48 \u0e23.\u0e23.\u0e41\u0e2a\u0e07\u0e17\u0e2d\u0e07\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32","updated_at":"2013/08/09 22:32:51 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2008/01/21 21:39:52 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":68191,"id":3355,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:31 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_scan0004 {"asset_file_name":"scan0004.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 15:08:50 +0700","media_folder_id":331,"description":"\u003Cp\u003E\u0e22\u0e33\u0e2a\u0e32\u0e21\u0e2a\u0e2b\u0e32\u0e22\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/05/31 15:08:50 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2008/01/19 21:46:50 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":577589,"id":3289,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:27 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_kapook_42981 {"asset_file_name":"kapook_42981.gif","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 15:08:09 +0700","media_folder_id":331,"description":"12","updated_at":"2011/05/31 15:08:09 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","created_at":"2008/01/18 21:07:03 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":22636,"id":3246,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:24 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_kapook_43358 {"asset_file_name":"kapook_43358.gif","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 15:08:01 +0700","media_folder_id":331,"description":"\u003Cp\u003Eblackground\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/05/31 15:08:01 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","created_at":"2008/01/18 20:29:52 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":68419,"id":3238,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:24 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_kapook_38548 {"asset_file_name":"kapook_38548.gif","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 15:08:00 +0700","media_folder_id":331,"description":"6","updated_at":"2011/05/31 15:08:00 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","created_at":"2008/01/18 20:20:26 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":6815,"id":3237,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:24 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_kapook_43236 {"asset_file_name":"kapook_43236.gif","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 15:08:00 +0700","media_folder_id":331,"description":"5","updated_at":"2011/05/31 15:08:00 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","created_at":"2008/01/18 20:19:21 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":6886,"id":3236,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:24 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_kapook_43237 {"asset_file_name":"kapook_43237.gif","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 15:07:59 +0700","media_folder_id":331,"description":"3","updated_at":"2011/05/31 15:07:59 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","created_at":"2008/01/18 20:18:26 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":19576,"id":3235,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:24 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_kapook_43229 {"asset_file_name":"kapook_43229.gif","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 15:07:59 +0700","media_folder_id":331,"description":"2","updated_at":"2011/05/31 15:07:59 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","created_at":"2008/01/18 20:17:33 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":10228,"id":3234,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:24 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_kapook_17376 {"asset_file_name":"kapook_17376.gif","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 15:07:58 +0700","media_folder_id":331,"description":"1","updated_at":"2011/05/31 15:07:58 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","created_at":"2008/01/18 20:16:03 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":18252,"id":3233,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:24 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
Thumbnail Size: