นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Monly
Ico64
Mali Nilsuwan

Policy and Planning, Faculty of Natural Resources
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 77 · ผู้ติดตาม: 15

Main > mali.n

No folder found
  • Small_tumyem2 {"asset_file_name":"tumyem2.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 15:11:09 +0700","media_folder_id":331,"description":"\u0e15\u0e49\u0e21\u0e22\u0e33\u0e1b\u0e25\u0e32\u0e1e\u0e072","updated_at":"2011/05/31 15:11:09 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2008/01/27 22:22:24 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":144236,"id":3611,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:42 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_tumyem1 {"asset_file_name":"tumyem1.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 15:11:08 +0700","media_folder_id":331,"description":"\u003Cp\u003E\u0e15\u0e49\u0e21\u0e22\u0e33\u0e1b\u0e25\u0e32\u0e1e\u0e07\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/05/31 15:11:08 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2008/01/27 22:12:10 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":187713,"id":3609,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:42 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_resize_of_resize_of_2008_01230001 {"asset_file_name":"Resize_of_Resize_of_2008_01230001.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 15:10:31 +0700","media_folder_id":331,"description":"\u0e2b\u0e21\u0e39\u0e28\u0e22\u0e32\u0e2104","updated_at":"2011/05/31 15:10:31 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2008/01/24 17:32:51 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":23681,"id":3498,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:37 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_resize_of_2008_01230004 {"asset_file_name":"Resize_of_2008_01230004.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 15:10:31 +0700","media_folder_id":331,"description":"\u0e2b\u0e21\u0e39\u0e28\u0e22\u0e32\u0e2103","updated_at":"2011/05/31 15:10:31 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2008/01/24 17:32:31 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":25692,"id":3497,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:37 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_resize_of_2008_01230002 {"asset_file_name":"Resize_of_2008_01230002.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 15:10:30 +0700","media_folder_id":331,"description":"\u0e2b\u0e21\u0e39\u0e28\u0e22\u0e32\u0e2102","updated_at":"2011/05/31 15:10:30 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2008/01/24 17:32:07 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":20885,"id":3496,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:37 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_resize_of_2008_01230001 {"asset_file_name":"Resize_of_2008_01230001.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 15:10:30 +0700","media_folder_id":331,"description":"\u003Cp\u003E\u0e2b\u0e21\u0e39\u0e28\u0e22\u0e32\u0e2101\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/05/31 15:10:30 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2008/01/24 17:31:43 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":37430,"id":3495,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:37 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_5 {"asset_file_name":"5.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 15:09:22 +0700","media_folder_id":331,"description":"\u0e21\u0e30\u0e02\u0e32\u0e214","updated_at":"2011/05/31 15:09:22 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2008/01/21 21:44:21 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":209175,"id":3358,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:31 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_4 {"asset_file_name":"4.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 15:09:22 +0700","media_folder_id":331,"description":"\u0e21\u0e30\u0e02\u0e32\u0e213","updated_at":"2011/05/31 15:09:22 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2008/01/21 21:43:14 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":205253,"id":3357,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:31 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_3 {"asset_file_name":"3.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 15:09:21 +0700","media_folder_id":331,"description":"\u0e21\u0e30\u0e02\u0e32\u0e212","updated_at":"2011/05/31 15:09:21 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2008/01/21 21:41:51 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":289885,"id":3356,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:31 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
Thumbnail Size: