นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Monly
Ico64
Mali Nilsuwan

Policy and Planning, Faculty of Natural Resources
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 77 · ผู้ติดตาม: 15

หลัก > mali.n

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_2008_02020047 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"2008_02020047.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":null,"description":"\u0e40\u0e19\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e41\u0e14\u0e14\u0e40\u0e14\u0e35\u0e22\u0e272","created_at":"2008/02/19 08:45:56 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:29 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:19:48 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:19:48 +0700","id":4428,"asset_file_size":244213}
  • Small_2008_02020039 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"2008_02020039.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e40\u0e19\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e41\u0e14\u0e14\u0e40\u0e14\u0e35\u0e22\u0e271\u003C/p\u003E","created_at":"2008/02/19 08:45:31 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:29 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:19:47 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:19:47 +0700","id":4427,"asset_file_size":217581}
  • Small_2008_02020033 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"2008_02020033.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":null,"description":"\u0e1c\u0e25\u0e44\u0e21\u0e493","created_at":"2008/02/19 08:35:12 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:29 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:19:47 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:19:47 +0700","id":4426,"asset_file_size":197452}
  • Small_2008_02020032 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"2008_02020032.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":null,"description":"\u0e1c\u0e25\u0e44\u0e21\u0e492","created_at":"2008/02/19 08:34:53 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:28 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:19:46 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:19:46 +0700","id":4425,"asset_file_size":243041}
  • Small_2008_02020030 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"2008_02020030.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":null,"description":"\u0e1c\u0e25\u0e44\u0e21\u0e491","created_at":"2008/02/19 08:34:33 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:28 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:19:45 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:19:45 +0700","id":4424,"asset_file_size":245010}
  • Small_february_2008_3 {"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"February_2008_3.gif","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":null,"description":"valentine2008","created_at":"2008/02/10 10:23:32 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:17 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:18:05 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:18:05 +0700","id":4213,"asset_file_size":6741}
  • Small_valentine {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"valentine.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003Evalentine\u003C/p\u003E","created_at":"2008/02/07 22:25:15 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:12 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:17:02 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:17:02 +0700","id":4141,"asset_file_size":20478}
  • Small_short_cut_web_site {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Short_cut_Web_site.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e23\u0e49\u0e32\u0e07 Short Cut Website\u003C/p\u003E","created_at":"2008/02/06 17:03:28 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:07 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:16:21 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:16:21 +0700","id":4062,"asset_file_size":61954}
  • Small_flower {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"flower.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":null,"description":"\u0e01\u0e25\u0e49\u0e27\u0e22\u0e44\u0e21\u0e49","created_at":"2008/02/06 13:21:31 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:05 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:15:48 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:15:48 +0700","id":4038,"asset_file_size":38285}
ขนาดย่อ: