นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Monly
Ico64
Mali Nilsuwan

Policy and Planning, Faculty of Natural Resources
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 77 · ผู้ติดตาม: 15

Main > mali.n

No folder found
  • Small_edoc6 {"asset_file_name":"Edoc6.JPG","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 15:27:03 +0700","media_folder_id":331,"description":"Edoc6","updated_at":"2011/05/31 15:27:03 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2008/03/06 21:27:46 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":98697,"id":4987,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:03 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_edoc5 {"asset_file_name":"Edoc5.JPG","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 15:27:03 +0700","media_folder_id":331,"description":"Edoc5","updated_at":"2011/05/31 15:27:03 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2008/03/06 21:27:01 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":100090,"id":4986,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:03 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_edoc4 {"asset_file_name":"Edoc4.JPG","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 15:27:02 +0700","media_folder_id":331,"description":"Edoc4","updated_at":"2011/05/31 15:27:02 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2008/03/06 21:26:13 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":105964,"id":4985,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:03 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_edoc3 {"asset_file_name":"Edoc3.JPG","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 15:27:01 +0700","media_folder_id":331,"description":"Edoc3","updated_at":"2011/05/31 15:27:01 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2008/03/06 21:25:33 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":105042,"id":4984,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:03 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_edoc2 {"asset_file_name":"Edoc2.JPG","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 15:27:01 +0700","media_folder_id":331,"description":"\u003Cp\u003EEdoc2\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/05/31 15:27:01 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2008/03/06 21:24:48 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":122113,"id":4983,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:03 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_edoc1 {"asset_file_name":"Edoc1.JPG","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 15:27:00 +0700","media_folder_id":331,"description":"Edoc1","updated_at":"2011/05/31 15:27:00 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2008/03/06 21:24:03 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":119437,"id":4982,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:03 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_2008_02020038 {"asset_file_name":"2008_02020038.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 15:20:04 +0700","media_folder_id":331,"description":"\u0e22\u0e33\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e483","updated_at":"2011/05/31 15:20:04 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2008/02/19 17:06:00 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":165901,"id":4457,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:32 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_2008_02020037 {"asset_file_name":"2008_02020037.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 15:20:03 +0700","media_folder_id":331,"description":"\u0e22\u0e33\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e482","updated_at":"2011/05/31 15:20:03 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2008/02/19 17:05:34 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":173451,"id":4456,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:32 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_2008_02020036 {"asset_file_name":"2008_02020036.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 15:20:03 +0700","media_folder_id":331,"description":"\u0e22\u0e33\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48","updated_at":"2011/05/31 15:20:03 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2008/02/19 17:05:03 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":173237,"id":4455,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:32 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
Thumbnail Size: