นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Monly
Ico64
Mali Nilsuwan

Policy and Planning, Faculty of Natural Resources
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 77 · ผู้ติดตาม: 15

หลัก > mali.n

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_edoc6 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Edoc6.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":null,"description":"Edoc6","created_at":"2008/03/06 21:27:46 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:03 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:27:03 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:27:03 +0700","id":4987,"asset_file_size":98697}
  • Small_edoc5 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Edoc5.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":null,"description":"Edoc5","created_at":"2008/03/06 21:27:01 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:03 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:27:03 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:27:03 +0700","id":4986,"asset_file_size":100090}
  • Small_edoc4 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Edoc4.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":null,"description":"Edoc4","created_at":"2008/03/06 21:26:13 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:03 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:27:02 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:27:02 +0700","id":4985,"asset_file_size":105964}
  • Small_edoc3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Edoc3.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":null,"description":"Edoc3","created_at":"2008/03/06 21:25:33 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:03 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:27:01 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:27:01 +0700","id":4984,"asset_file_size":105042}
  • Small_edoc2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Edoc2.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003EEdoc2\u003C/p\u003E","created_at":"2008/03/06 21:24:48 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:03 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:27:01 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:27:01 +0700","id":4983,"asset_file_size":122113}
  • Small_edoc1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Edoc1.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":null,"description":"Edoc1","created_at":"2008/03/06 21:24:03 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:03 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:27:00 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:27:00 +0700","id":4982,"asset_file_size":119437}
  • Small_2008_02020038 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"2008_02020038.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":null,"description":"\u0e22\u0e33\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e483","created_at":"2008/02/19 17:06:00 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:32 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:20:04 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:20:04 +0700","id":4457,"asset_file_size":165901}
  • Small_2008_02020037 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"2008_02020037.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":null,"description":"\u0e22\u0e33\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e482","created_at":"2008/02/19 17:05:34 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:32 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:20:03 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:20:03 +0700","id":4456,"asset_file_size":173451}
  • Small_2008_02020036 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"2008_02020036.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":null,"description":"\u0e22\u0e33\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48","created_at":"2008/02/19 17:05:03 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:32 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:20:03 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:20:03 +0700","id":4455,"asset_file_size":173237}
ขนาดย่อ: