นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Monly
Ico64
Mali Nilsuwan

Policy and Planning, Faculty of Natural Resources
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 77 · ผู้ติดตาม: 15

หลัก > mali.n

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_2008_03170068 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"2008_03170068.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e02\u0e49\u0e32\u0e27\u0e2b\u0e21\u0e01\u0e44\u0e01\u0e48 (1)\u003C/p\u003E","created_at":"2008/04/08 22:02:59 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:49 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:34:19 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:34:19 +0700","id":5645,"asset_file_size":820280}
  • Small_2008_03170085 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"2008_03170085.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":null,"description":"\u0e1b\u0e25\u0e32\u0e15\u0e31\u0e27\u0e40\u0e25\u0e47\u0e013","created_at":"2008/03/17 20:51:03 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:24 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:30:13 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:30:13 +0700","id":5329,"asset_file_size":1006723}
  • Small_2008_03170083 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"2008_03170083.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e1b\u0e25\u0e32\u0e15\u0e31\u0e27\u0e40\u0e25\u0e47\u0e012\u003C/p\u003E","created_at":"2008/03/17 20:49:46 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:24 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:30:11 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:30:11 +0700","id":5328,"asset_file_size":813305}
  • Small_2008_03170080 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"2008_03170080.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e1b\u0e25\u0e32\u0e15\u0e31\u0e27\u0e40\u0e25\u0e47\u0e011\u003C/p\u003E","created_at":"2008/03/17 20:44:41 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:24 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:30:10 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:30:10 +0700","id":5327,"asset_file_size":855629}
  • Small_sen4 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Sen4.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003Esen4\u003C/p\u003E","created_at":"2008/03/06 21:56:18 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:03 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:27:07 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:27:07 +0700","id":4992,"asset_file_size":105641}
  • Small_sen3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Sen3.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":null,"description":"sen3","created_at":"2008/03/06 21:55:26 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:03 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:27:06 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:27:06 +0700","id":4991,"asset_file_size":121224}
  • Small_sen2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Sen2.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":null,"description":"sen2","created_at":"2008/03/06 21:54:34 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:03 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:27:05 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:27:05 +0700","id":4990,"asset_file_size":113153}
  • Small_sen1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Sen1.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":null,"description":"sen1","created_at":"2008/03/06 21:53:48 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:03 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:27:05 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:27:05 +0700","id":4989,"asset_file_size":124245}
  • Small_edpc7 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Edpc7.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":null,"description":"Edoc7","created_at":"2008/03/06 21:28:32 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:03 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:27:04 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:27:04 +0700","id":4988,"asset_file_size":114355}
ขนาดย่อ: