นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Monly
Ico64
Mali Nilsuwan

Policy and Planning, Faculty of Natural Resources
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 77 · ผู้ติดตาม: 15

หลัก > mali.n

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_monly05012016_10 {"modified_at":"2016/01/05 15:09:08 +0700","id":56063,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"monly05012016_10.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2016/01/05 15:09:08 +0700","media_folder_id":331,"description":"\u0e2a\u0e35\u0e2a\u0e31\u0e19\u0e41\u0e1f\u0e19\u0e0b\u0e35","created_at":"2016/01/05 14:47:49 +0700","asset_updated_at":"2016/01/05 14:47:49 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":456625}
  • Small_monly05012016_9 {"modified_at":"2016/01/05 15:09:05 +0700","id":56062,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"monly05012016_9.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2016/01/05 15:09:05 +0700","media_folder_id":331,"description":"\u0e2a\u0e35\u0e2a\u0e31\u0e19\u0e41\u0e1f\u0e19\u0e0b\u0e35","created_at":"2016/01/05 14:47:31 +0700","asset_updated_at":"2016/01/05 14:47:31 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":485554}
  • Small_monly05012016_8 {"modified_at":"2016/01/05 15:09:03 +0700","id":56061,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"monly05012016_8.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2016/01/05 15:09:03 +0700","media_folder_id":331,"description":"\u0e2a\u0e35\u0e2a\u0e31\u0e19\u0e41\u0e1f\u0e19\u0e0b\u0e35","created_at":"2016/01/05 14:47:12 +0700","asset_updated_at":"2016/01/05 14:47:12 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":467718}
  • Small_monly05012016_8 {"modified_at":"2016/01/05 15:09:00 +0700","id":56060,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"monly05012016_8.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2016/01/05 15:09:00 +0700","media_folder_id":331,"description":"\u0e2a\u0e35\u0e2a\u0e31\u0e19\u0e41\u0e1f\u0e19\u0e0b\u0e35","created_at":"2016/01/05 14:46:57 +0700","asset_updated_at":"2016/01/05 14:46:57 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":458553}
  • Small_monly05012016_6 {"modified_at":"2016/01/05 15:08:57 +0700","id":56059,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"monly05012016_6.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2016/01/05 15:08:57 +0700","media_folder_id":331,"description":"\u0e2a\u0e35\u0e2a\u0e31\u0e19\u0e41\u0e1f\u0e19\u0e0b\u0e35","created_at":"2016/01/05 14:46:43 +0700","asset_updated_at":"2016/01/05 14:46:43 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":461060}
  • Small_monly05012016_5 {"modified_at":"2016/01/05 15:07:49 +0700","id":56058,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"monly05012016_5.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2016/01/05 15:07:49 +0700","media_folder_id":331,"description":"\u0e2a\u0e35\u0e2a\u0e31\u0e19\u0e41\u0e1f\u0e19\u0e0b\u0e35","created_at":"2016/01/05 14:46:28 +0700","asset_updated_at":"2016/01/05 14:46:28 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":478151}
  • Small_monly05012016_4 {"modified_at":"2016/01/05 15:07:34 +0700","id":56057,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"monly05012016_4.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2016/01/05 15:07:34 +0700","media_folder_id":331,"description":"\u0e2a\u0e35\u0e2a\u0e31\u0e19\u0e41\u0e1f\u0e19\u0e0b\u0e35","created_at":"2016/01/05 14:46:13 +0700","asset_updated_at":"2016/01/05 14:46:13 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":466823}
  • Small_monly05012016_3 {"modified_at":"2016/01/05 15:07:31 +0700","id":56056,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"monly05012016_3.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2016/01/05 15:07:31 +0700","media_folder_id":331,"description":"\u0e2a\u0e35\u0e2a\u0e31\u0e19\u0e41\u0e1f\u0e19\u0e0b\u0e35","created_at":"2016/01/05 14:45:58 +0700","asset_updated_at":"2016/01/05 14:45:58 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":439900}
  • Small_monly05012016_2 {"modified_at":"2016/01/05 15:07:28 +0700","id":56055,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"monly05012016_2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2016/01/05 15:07:28 +0700","media_folder_id":331,"description":"\u0e2a\u0e35\u0e2a\u0e31\u0e19\u0e41\u0e1f\u0e19\u0e0b\u0e35","created_at":"2016/01/05 14:44:55 +0700","asset_updated_at":"2016/01/05 14:44:55 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":370429}
ขนาดย่อ: