นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

นาย..ตัวน้อย
Ico64
นาง ลินดา เคารพาพงศ์

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > linda.h

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_sharepsu2 {"description":"\u003Cp\u003E\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e34\u0e14\u0e32\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:16 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":5201,"deleted_at":null,"created_at":"2008/03/12 14:28:50 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"sharePSU2.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:29:27 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:29:27 +0700","media_folder_id":351,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":67424,"last_commented_at":null}
  • Small_new3[1] {"description":"\u0e15\u0e49\u0e19\u0e44\u0e21\u0e49","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:35 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":984,"deleted_at":null,"created_at":"2007/11/29 15:17:13 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"new3[1].jpg","updated_at":"2011/06/01 15:33:06 +0700","modified_at":"2011/06/01 15:33:06 +0700","media_folder_id":351,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":14079,"last_commented_at":null}
  • Small_new2[1] {"description":"\u0e19\u0e48\u0e32\u0e23\u0e31\u0e01\u0e44\u0e2b\u0e21\u0e4a..","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:35 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":972,"deleted_at":null,"created_at":"2007/11/29 15:10:42 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"new2[1].jpg","updated_at":"2011/06/01 15:33:06 +0700","modified_at":"2011/06/01 15:33:06 +0700","media_folder_id":351,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":12363,"last_commented_at":null}
ขนาดย่อ: