นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

fruity
Ico64
ละไม เรืองสม

ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 4

หลัก > lamai.r

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_p85 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"p85.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":781,"visibility":2,"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e28\u0e34\u0e25\u0e1b\u0e32\u0e0a\u0e35\u0e1e\u0e1a\u0e32\u0e07\u0e44\u0e17\u0e23","created_at":"2015/02/17 10:23:20 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/02/17 10:23:20 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/02/17 10:23:25 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/02/17 10:23:25 +0700","id":51221,"asset_file_size":35847}
  • Small_p83 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"p83.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":781,"visibility":2,"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e28\u0e34\u0e25\u0e1b\u0e32\u0e0a\u0e35\u0e1e\u0e1a\u0e32\u0e07\u0e44\u0e17\u0e23","created_at":"2015/02/17 10:22:26 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/02/17 10:22:26 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/02/17 10:22:31 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/02/17 10:22:31 +0700","id":51220,"asset_file_size":56527}
  • Small_p81 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"p81.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":781,"visibility":2,"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e28\u0e34\u0e25\u0e1b\u0e32\u0e0a\u0e35\u0e1e\u0e1a\u0e32\u0e07\u0e44\u0e17\u0e23","created_at":"2015/02/17 10:21:17 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/02/17 10:21:17 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/02/17 10:21:24 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/02/17 10:21:24 +0700","id":51219,"asset_file_size":53426}
  • Small_p80 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"p80.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":781,"visibility":2,"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e28\u0e34\u0e25\u0e1b\u0e32\u0e0a\u0e35\u0e1e\u0e1a\u0e32\u0e07\u0e44\u0e17\u0e23","created_at":"2015/02/17 10:20:11 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/02/17 10:20:11 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/02/17 10:20:16 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/02/17 10:20:16 +0700","id":51218,"asset_file_size":49852}
  • Small_p73 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"p73.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":781,"visibility":2,"description":"\u0e0a\u0e21\u0e2a\u0e27\u0e19 \u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23\u0e40\u0e40\u0e0a\u0e34\u0e07\u0e17\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27","created_at":"2015/02/11 15:43:07 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/02/11 15:43:07 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/02/11 15:43:14 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/02/11 15:43:14 +0700","id":51083,"asset_file_size":60319}
  • Small_p72 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"p72.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":781,"visibility":2,"description":"\u0e0a\u0e21\u0e2a\u0e27\u0e19 \u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23\u0e40\u0e0a\u0e34\u0e07\u0e17\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27","created_at":"2015/02/11 15:41:29 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/02/11 15:41:29 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/02/11 15:41:31 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/02/11 15:41:31 +0700","id":51082,"asset_file_size":48668}
  • Small_p71 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"p71.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":781,"visibility":2,"description":"\u0e0a\u0e21\u0e2a\u0e27\u0e19 \u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23\u0e40\u0e0a\u0e34\u0e07\u0e17\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27","created_at":"2015/02/11 15:39:05 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/02/11 15:39:05 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/02/11 15:39:09 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/02/11 15:39:09 +0700","id":51081,"asset_file_size":44453}
  • Small_p61 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"p61.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":781,"visibility":2,"description":"\u0e0a\u0e21\u0e2a\u0e27\u0e19 \u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23\u0e40\u0e0a\u0e34\u0e07\u0e17\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27","created_at":"2015/02/11 13:33:18 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/02/11 13:33:18 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/02/11 13:33:21 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/02/11 13:33:21 +0700","id":51080,"asset_file_size":67068}
  • Small_p60 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"p60.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":781,"visibility":2,"description":"\u0e0a\u0e21\u0e2a\u0e27\u0e19 \u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23\u0e40\u0e0a\u0e34\u0e07\u0e17\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27","created_at":"2015/02/11 13:31:47 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/02/11 13:31:47 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/02/11 13:31:49 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/02/11 13:31:49 +0700","id":51079,"asset_file_size":67584}
ขนาดย่อ: