นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
Network
Members · Following: 0 · Followed: 0

หลัก > kwanruan.b

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_ssm10413 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"SSM10413.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":319,"visibility":null,"description":"\u0026nbsp;\u0026nbsp;\u0026nbsp;\u0026nbsp; \u0e01\u0e33\u0e25\u0e31\u0e07\u0e19\u0e33\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27\u0e04\u0e30 \u0e40\u0e0a\u0e35\u0e22\u0e27\u0e25\u0e32\u0e19","created_at":"2008/01/05 14:04:18 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:55 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:03:22 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:03:22 +0700","id":2710,"asset_file_size":206130}
  • Small_dsc07212 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSC07212.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":319,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0026nbsp;\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e42\u0e25\u0e01\u0e01\u0e27\u0e49\u0e32\u0e07\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e40\u0e17\u0e04\u0e42\u0e25\u0e22\u0e35\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e19\u0e40\u0e17\u0e28\u003C/p\u003E","created_at":"2007/11/29 11:34:12 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:30 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 14:39:19 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 14:39:19 +0700","id":948,"asset_file_size":1454641}
ขนาดย่อ: