นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ikkyu
Ico64
Kwanchai Kaewkua

กองแผนงาน
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > kwanchai.k

ไม่พบโฟลเดอร์
  • {"asset_content_type":"application/x-zip-compressed","asset_file_name":"plg_jce_15714.zip","member_only_commentable":false,"media_folder_id":191,"visibility":2,"description":"plg_jce","created_at":"2011/11/16 14:33:53 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2011/11/16 14:35:10 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/11/16 14:35:14 +0700","member_only_readable":true,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/11/16 14:35:14 +0700","id":31379,"asset_file_size":771964}
  • {"asset_content_type":"application/x-zip-compressed","asset_file_name":"jce_mediamanager_150.zip","member_only_commentable":false,"media_folder_id":191,"visibility":2,"description":"jce_media","created_at":"2011/11/16 14:32:32 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2011/11/16 14:32:32 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/11/16 14:32:34 +0700","member_only_readable":true,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/11/16 14:32:34 +0700","id":31378,"asset_file_size":278119}
  • {"asset_content_type":"application/x-zip-compressed","asset_file_name":"com_jce_15714.zip","member_only_commentable":false,"media_folder_id":191,"visibility":2,"description":"com_jce","created_at":"2011/11/16 14:30:47 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2011/11/16 14:30:47 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/11/16 14:30:48 +0700","member_only_readable":true,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/11/16 14:30:48 +0700","id":31377,"asset_file_size":169776}
  • Small_regist9 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"regist9.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":191,"visibility":2,"description":"regist9","created_at":"2011/08/17 11:22:58 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2011/08/17 11:22:58 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/08/17 11:23:04 +0700","member_only_readable":true,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/08/17 11:23:04 +0700","id":29259,"asset_file_size":240632}
  • Small_regist8 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"regist8.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":191,"visibility":2,"description":"Regist8","created_at":"2011/08/17 10:58:33 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2011/08/17 10:58:33 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/08/17 10:58:35 +0700","member_only_readable":true,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/08/17 10:58:35 +0700","id":29257,"asset_file_size":82334}
  • Small_regist7 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"regist7.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":191,"visibility":2,"description":"Regist7","created_at":"2011/08/17 10:58:05 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2011/08/17 10:58:05 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/08/17 10:58:09 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/08/17 10:58:09 +0700","id":29256,"asset_file_size":116032}
  • Small_regist5_data {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"regist5_data.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":191,"visibility":2,"description":"DataRegist5","created_at":"2011/08/17 10:57:36 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2011/08/17 10:57:36 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/08/17 10:57:38 +0700","member_only_readable":true,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/08/17 10:57:38 +0700","id":29255,"asset_file_size":107473}
  • Small_regist5 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"regist5.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":191,"visibility":2,"description":"regist5","created_at":"2011/08/17 10:57:04 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2011/08/17 10:57:04 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/08/17 11:29:10 +0700","member_only_readable":true,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/08/17 11:29:10 +0700","id":29254,"asset_file_size":102301}
  • Small_regist4 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"regist4.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":191,"visibility":2,"description":"Regist4","created_at":"2011/08/17 10:56:30 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2011/08/17 10:56:30 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/08/17 10:56:36 +0700","member_only_readable":true,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/08/17 10:56:36 +0700","id":29253,"asset_file_size":87105}
ขนาดย่อ: