นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

กุศล แจ่มประเสริฐ
Ico64
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
Network
Members · Following: 0 · Followed: 0

หลัก > kusol.j

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_picture_011 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 14:39:38 +0700","media_folder_id":348,"deleted_at":null,"asset_file_size":1151702,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":980,"created_at":"2007/11/29 15:12:51 +0700","asset_file_name":"Picture_011.jpg","updated_at":"2011/05/31 14:39:38 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:31 +0700","description":"\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e20\u0e32\u0e1e","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
ขนาดย่อ: