นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

MeanKuma
Ico64
Kritsada Lakmuang
นักกิจการนักศึกษา
หน่วยกิจการนักศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

Main > kritsada.l

No folder found
  • Small_tainode14 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2b\u0e25\u0e32\u0e14\u0e43\u0e15\u0e49\u0e42\u0e2b\u0e19\u0e14","asset_updated_at":"2016/06/07 10:47:00 +0700","asset_file_name":"tainode14.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58074,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":324300,"media_folder_id":1562,"created_at":"2016/06/07 10:47:00 +0700","modified_at":"2016/06/07 10:47:02 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/06/07 10:47:02 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_tainode13 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2b\u0e25\u0e32\u0e14\u0e43\u0e15\u0e49\u0e42\u0e2b\u0e19\u0e14","asset_updated_at":"2016/06/07 10:38:41 +0700","asset_file_name":"tainode13.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58073,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":392686,"media_folder_id":1562,"created_at":"2016/06/07 10:38:41 +0700","modified_at":"2016/06/07 10:38:45 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/06/07 10:38:45 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_tainode12 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2b\u0e25\u0e32\u0e14\u0e43\u0e15\u0e49\u0e42\u0e2b\u0e19\u0e14","asset_updated_at":"2016/06/07 10:38:11 +0700","asset_file_name":"tainode12.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58072,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":308406,"media_folder_id":1562,"created_at":"2016/06/07 10:38:11 +0700","modified_at":"2016/06/07 10:38:14 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/06/07 10:38:14 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_tainode11 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2b\u0e25\u0e32\u0e14\u0e43\u0e15\u0e49\u0e42\u0e2b\u0e19\u0e14","asset_updated_at":"2016/06/07 10:37:57 +0700","asset_file_name":"tainode11.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58071,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":330364,"media_folder_id":1562,"created_at":"2016/06/07 10:37:57 +0700","modified_at":"2016/06/07 10:37:58 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/06/07 10:37:58 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_tainode10 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2b\u0e25\u0e32\u0e14\u0e43\u0e15\u0e49\u0e42\u0e2b\u0e19\u0e14","asset_updated_at":"2016/06/07 10:37:26 +0700","asset_file_name":"tainode10.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58070,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":316946,"media_folder_id":1562,"created_at":"2016/06/07 10:37:27 +0700","modified_at":"2016/06/07 10:37:28 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/06/07 10:37:28 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_tainode9 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2b\u0e25\u0e32\u0e14\u0e43\u0e15\u0e49\u0e42\u0e2b\u0e19\u0e14","asset_updated_at":"2016/06/07 10:37:09 +0700","asset_file_name":"tainode9.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58069,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":429165,"media_folder_id":1562,"created_at":"2016/06/07 10:37:09 +0700","modified_at":"2016/06/07 10:37:12 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/06/07 10:37:12 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_tainode8 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2b\u0e25\u0e32\u0e14\u0e43\u0e15\u0e49\u0e42\u0e2b\u0e19\u0e14","asset_updated_at":"2016/06/07 10:34:34 +0700","asset_file_name":"tainode8.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58068,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":447194,"media_folder_id":1562,"created_at":"2016/06/07 10:34:34 +0700","modified_at":"2016/06/07 10:34:35 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/06/07 10:34:35 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_tainode7 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2b\u0e25\u0e32\u0e14\u0e43\u0e15\u0e49\u0e42\u0e2b\u0e19\u0e14","asset_updated_at":"2016/06/07 10:34:17 +0700","asset_file_name":"tainode7.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58067,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":535281,"media_folder_id":1562,"created_at":"2016/06/07 10:34:17 +0700","modified_at":"2016/06/07 10:34:20 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/06/07 10:34:20 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_tainode6 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2b\u0e25\u0e32\u0e14\u0e43\u0e15\u0e49\u0e42\u0e2b\u0e19\u0e14","asset_updated_at":"2016/06/07 10:33:52 +0700","asset_file_name":"tainode6.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58066,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":342827,"media_folder_id":1562,"created_at":"2016/06/07 10:33:52 +0700","modified_at":"2016/06/07 10:33:54 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/06/07 10:33:54 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
Thumbnail Size: