นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

MeanKuma
Ico64
Kritsada Lakmuang
นักกิจการนักศึกษา
หน่วยกิจการนักศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > kritsada.l

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_a16 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e08\u0e32\u0e04\u0e42\u0e25\u0e2b\u0e34\u0e151/58","asset_updated_at":"2015/09/14 16:38:27 +0700","asset_file_name":"a16.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":54810,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":353350,"media_folder_id":1562,"created_at":"2015/09/14 16:38:27 +0700","modified_at":"2015/09/14 16:38:28 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/09/14 16:38:28 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_a15 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e08\u0e32\u0e04\u0e42\u0e25\u0e2b\u0e34\u0e151/58","asset_updated_at":"2015/09/14 16:38:09 +0700","asset_file_name":"a15.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":54809,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":380605,"media_folder_id":1562,"created_at":"2015/09/14 16:38:09 +0700","modified_at":"2015/09/14 16:38:12 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/09/14 16:38:12 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_a14 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e08\u0e32\u0e04\u0e42\u0e25\u0e2b\u0e34\u0e151/58","asset_updated_at":"2015/09/14 16:37:48 +0700","asset_file_name":"a14.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":54808,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":372521,"media_folder_id":1562,"created_at":"2015/09/14 16:37:48 +0700","modified_at":"2015/09/14 16:37:51 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/09/14 16:37:51 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_a13 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e08\u0e32\u0e04\u0e42\u0e25\u0e2b\u0e34\u0e151/58","asset_updated_at":"2015/09/14 16:37:18 +0700","asset_file_name":"a13.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":54807,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":349467,"media_folder_id":1562,"created_at":"2015/09/14 16:37:18 +0700","modified_at":"2015/09/14 16:37:20 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/09/14 16:37:20 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_a12 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e08\u0e32\u0e04\u0e42\u0e25\u0e2b\u0e34\u0e151/58","asset_updated_at":"2015/09/14 16:36:58 +0700","asset_file_name":"a12.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":54806,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":366204,"media_folder_id":1562,"created_at":"2015/09/14 16:36:58 +0700","modified_at":"2015/09/14 16:36:59 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/09/14 16:36:59 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_a11 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e08\u0e32\u0e04\u0e42\u0e25\u0e2b\u0e34\u0e151/58","asset_updated_at":"2015/09/14 16:36:36 +0700","asset_file_name":"a11.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":54805,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":364313,"media_folder_id":1562,"created_at":"2015/09/14 16:36:36 +0700","modified_at":"2015/09/14 16:36:38 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/09/14 16:36:38 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_a10 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e08\u0e32\u0e04\u0e42\u0e25\u0e2b\u0e34\u0e151/58","asset_updated_at":"2015/09/14 16:34:04 +0700","asset_file_name":"a10.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":54804,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":387658,"media_folder_id":1562,"created_at":"2015/09/14 16:34:05 +0700","modified_at":"2015/09/14 16:34:06 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/09/14 16:34:06 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_a9 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e08\u0e32\u0e04\u0e42\u0e25\u0e2b\u0e34\u0e151/58","asset_updated_at":"2015/09/14 16:33:46 +0700","asset_file_name":"a9.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":54803,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":364546,"media_folder_id":1562,"created_at":"2015/09/14 16:33:46 +0700","modified_at":"2015/09/14 16:33:50 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/09/14 16:33:50 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_a8 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e08\u0e32\u0e04\u0e42\u0e25\u0e2b\u0e34\u0e151/58","asset_updated_at":"2015/09/14 16:33:25 +0700","asset_file_name":"a8.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":54802,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":381390,"media_folder_id":1562,"created_at":"2015/09/14 16:33:25 +0700","modified_at":"2015/09/14 16:33:29 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/09/14 16:33:29 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_a7 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e08\u0e32\u0e04\u0e42\u0e25\u0e2b\u0e34\u0e151/58","asset_updated_at":"2015/09/14 16:33:03 +0700","asset_file_name":"a7.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":54801,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":371751,"media_folder_id":1562,"created_at":"2015/09/14 16:33:03 +0700","modified_at":"2015/09/14 16:33:08 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/09/14 16:33:08 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_a6 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e08\u0e32\u0e04\u0e42\u0e25\u0e2b\u0e34\u0e151/58","asset_updated_at":"2015/09/14 16:32:39 +0700","asset_file_name":"a6.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":54800,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":312948,"media_folder_id":1562,"created_at":"2015/09/14 16:32:39 +0700","modified_at":"2015/09/14 16:32:42 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/09/14 16:32:42 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_a5 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e08\u0e32\u0e04\u0e42\u0e25\u0e2b\u0e34\u0e151/58","asset_updated_at":"2015/09/14 16:30:25 +0700","asset_file_name":"a5.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":54799,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":323223,"media_folder_id":1562,"created_at":"2015/09/14 16:30:25 +0700","modified_at":"2015/09/14 16:30:31 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/09/14 16:30:31 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_a4 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e08\u0e32\u0e04\u0e42\u0e25\u0e2b\u0e34\u0e151/58","asset_updated_at":"2015/09/14 16:23:02 +0700","asset_file_name":"a4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":54798,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":295702,"media_folder_id":1562,"created_at":"2015/09/14 16:23:02 +0700","modified_at":"2015/09/14 16:23:03 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/09/14 16:23:03 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_a3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e08\u0e32\u0e04\u0e42\u0e25\u0e2b\u0e34\u0e151/58","asset_updated_at":"2015/09/14 16:22:27 +0700","asset_file_name":"a3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":54797,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":314159,"media_folder_id":1562,"created_at":"2015/09/14 16:22:27 +0700","modified_at":"2015/09/14 16:22:33 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/09/14 16:22:33 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_a2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e08\u0e32\u0e04\u0e42\u0e25\u0e2b\u0e34\u0e151/58","asset_updated_at":"2015/09/14 16:20:15 +0700","asset_file_name":"a2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":54796,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":299014,"media_folder_id":1562,"created_at":"2015/09/14 16:20:16 +0700","modified_at":"2015/09/14 16:20:21 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/09/14 16:20:21 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_img_8227 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e1b\u0e10\u0e21\u0e19\u0e34\u0e40\u0e17\u0e28 58","asset_updated_at":"2015/08/05 11:37:45 +0700","asset_file_name":"IMG_8227.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":54143,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":340130,"media_folder_id":1562,"created_at":"2015/08/05 11:37:45 +0700","modified_at":"2015/08/05 11:37:46 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/08/05 11:37:46 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_img_8226 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e1b\u0e10\u0e21\u0e19\u0e34\u0e40\u0e17\u0e28 58","asset_updated_at":"2015/08/05 11:37:23 +0700","asset_file_name":"IMG_8226.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":54142,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":344057,"media_folder_id":1562,"created_at":"2015/08/05 11:37:24 +0700","modified_at":"2015/08/05 11:37:25 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/08/05 11:37:25 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_img_8522 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e1b\u0e10\u0e21\u0e19\u0e34\u0e40\u0e17\u0e28 58","asset_updated_at":"2015/08/05 11:23:56 +0700","asset_file_name":"IMG_8522.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":54141,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":380928,"media_folder_id":1562,"created_at":"2015/08/05 11:23:56 +0700","modified_at":"2015/08/05 11:23:57 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/08/05 11:23:57 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_img_8521 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e1b\u0e10\u0e21\u0e19\u0e34\u0e40\u0e17\u0e28 58","asset_updated_at":"2015/08/05 11:23:32 +0700","asset_file_name":"IMG_8521.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":54140,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":449278,"media_folder_id":1562,"created_at":"2015/08/05 11:23:32 +0700","modified_at":"2015/08/05 11:23:36 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/08/05 11:23:36 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_img_8455 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e1b\u0e10\u0e21\u0e19\u0e34\u0e40\u0e17\u0e28 58","asset_updated_at":"2015/08/05 11:23:14 +0700","asset_file_name":"IMG_8455.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":54139,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":333581,"media_folder_id":1562,"created_at":"2015/08/05 11:23:14 +0700","modified_at":"2015/08/05 11:23:16 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/08/05 11:23:16 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_img_8451 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e1b\u0e10\u0e21\u0e19\u0e34\u0e40\u0e17\u0e28 58","asset_updated_at":"2015/08/05 11:22:53 +0700","asset_file_name":"IMG_8451.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":54138,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":339995,"media_folder_id":1562,"created_at":"2015/08/05 11:22:53 +0700","modified_at":"2015/08/05 11:22:55 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/08/05 11:22:55 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_img_8415 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e1b\u0e10\u0e21\u0e19\u0e34\u0e40\u0e17\u0e28 58","asset_updated_at":"2015/08/05 11:18:29 +0700","asset_file_name":"IMG_8415.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":54137,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":389473,"media_folder_id":1562,"created_at":"2015/08/05 11:18:29 +0700","modified_at":"2015/08/05 11:18:34 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/08/05 11:18:34 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_img_8392 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e1b\u0e10\u0e21\u0e19\u0e34\u0e40\u0e17\u0e28 58","asset_updated_at":"2015/08/05 11:03:19 +0700","asset_file_name":"IMG_8392.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":54136,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":367179,"media_folder_id":1562,"created_at":"2015/08/05 11:03:19 +0700","modified_at":"2015/08/05 11:03:19 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/08/05 11:03:19 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_img_8345 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e1b\u0e10\u0e21\u0e19\u0e34\u0e40\u0e17\u0e28 58","asset_updated_at":"2015/08/05 10:54:31 +0700","asset_file_name":"IMG_8345.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":54135,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":391410,"media_folder_id":1562,"created_at":"2015/08/05 10:54:31 +0700","modified_at":"2015/08/05 10:54:32 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/08/05 10:54:32 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_img_8344 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e1b\u0e10\u0e21\u0e19\u0e34\u0e40\u0e17\u0e28 58","asset_updated_at":"2015/08/05 10:54:07 +0700","asset_file_name":"IMG_8344.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":54134,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":407790,"media_folder_id":1562,"created_at":"2015/08/05 10:54:07 +0700","modified_at":"2015/08/05 10:54:12 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/08/05 10:54:12 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
ขนาดย่อ: