นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

MeanKuma
Ico64
Kritsada Lakmuang
นักกิจการนักศึกษา
หน่วยกิจการนักศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > kritsada.l

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_tainode14 {"modified_at":"2016/06/07 10:47:02 +0700","id":58074,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"tainode14.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2016/06/07 10:47:02 +0700","media_folder_id":1562,"description":"\u0e2b\u0e25\u0e32\u0e14\u0e43\u0e15\u0e49\u0e42\u0e2b\u0e19\u0e14","created_at":"2016/06/07 10:47:00 +0700","asset_updated_at":"2016/06/07 10:47:00 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":324300}
  • Small_tainode13 {"modified_at":"2016/06/07 10:38:45 +0700","id":58073,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"tainode13.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2016/06/07 10:38:45 +0700","media_folder_id":1562,"description":"\u0e2b\u0e25\u0e32\u0e14\u0e43\u0e15\u0e49\u0e42\u0e2b\u0e19\u0e14","created_at":"2016/06/07 10:38:41 +0700","asset_updated_at":"2016/06/07 10:38:41 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":392686}
  • Small_tainode12 {"modified_at":"2016/06/07 10:38:14 +0700","id":58072,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"tainode12.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2016/06/07 10:38:14 +0700","media_folder_id":1562,"description":"\u0e2b\u0e25\u0e32\u0e14\u0e43\u0e15\u0e49\u0e42\u0e2b\u0e19\u0e14","created_at":"2016/06/07 10:38:11 +0700","asset_updated_at":"2016/06/07 10:38:11 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":308406}
  • Small_tainode11 {"modified_at":"2016/06/07 10:37:58 +0700","id":58071,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"tainode11.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2016/06/07 10:37:58 +0700","media_folder_id":1562,"description":"\u0e2b\u0e25\u0e32\u0e14\u0e43\u0e15\u0e49\u0e42\u0e2b\u0e19\u0e14","created_at":"2016/06/07 10:37:57 +0700","asset_updated_at":"2016/06/07 10:37:57 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":330364}
  • Small_tainode10 {"modified_at":"2016/06/07 10:37:28 +0700","id":58070,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"tainode10.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2016/06/07 10:37:28 +0700","media_folder_id":1562,"description":"\u0e2b\u0e25\u0e32\u0e14\u0e43\u0e15\u0e49\u0e42\u0e2b\u0e19\u0e14","created_at":"2016/06/07 10:37:27 +0700","asset_updated_at":"2016/06/07 10:37:26 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":316946}
  • Small_tainode9 {"modified_at":"2016/06/07 10:37:12 +0700","id":58069,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"tainode9.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2016/06/07 10:37:12 +0700","media_folder_id":1562,"description":"\u0e2b\u0e25\u0e32\u0e14\u0e43\u0e15\u0e49\u0e42\u0e2b\u0e19\u0e14","created_at":"2016/06/07 10:37:09 +0700","asset_updated_at":"2016/06/07 10:37:09 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":429165}
  • Small_tainode8 {"modified_at":"2016/06/07 10:34:35 +0700","id":58068,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"tainode8.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2016/06/07 10:34:35 +0700","media_folder_id":1562,"description":"\u0e2b\u0e25\u0e32\u0e14\u0e43\u0e15\u0e49\u0e42\u0e2b\u0e19\u0e14","created_at":"2016/06/07 10:34:34 +0700","asset_updated_at":"2016/06/07 10:34:34 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":447194}
  • Small_tainode7 {"modified_at":"2016/06/07 10:34:20 +0700","id":58067,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"tainode7.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2016/06/07 10:34:20 +0700","media_folder_id":1562,"description":"\u0e2b\u0e25\u0e32\u0e14\u0e43\u0e15\u0e49\u0e42\u0e2b\u0e19\u0e14","created_at":"2016/06/07 10:34:17 +0700","asset_updated_at":"2016/06/07 10:34:17 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":535281}
  • Small_tainode6 {"modified_at":"2016/06/07 10:33:54 +0700","id":58066,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"tainode6.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2016/06/07 10:33:54 +0700","media_folder_id":1562,"description":"\u0e2b\u0e25\u0e32\u0e14\u0e43\u0e15\u0e49\u0e42\u0e2b\u0e19\u0e14","created_at":"2016/06/07 10:33:52 +0700","asset_updated_at":"2016/06/07 10:33:52 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":342827}
ขนาดย่อ: