นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

MeanKuma
Ico64
Kritsada Lakmuang
นักกิจการนักศึกษา
หน่วยกิจการนักศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > kritsada.l

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_kokmuang17 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Kokmuang17.jpg","created_at":"2015/10/01 14:01:27 +0700","asset_updated_at":"2015/10/01 14:01:27 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/10/01 14:01:33 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e23\u0e31\u0e01(\u0e29\u0e4c) \u0e13 \u0e42\u0e04\u0e01\u0e40\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e07","asset_file_size":462706,"modified_at":"2015/10/01 14:01:33 +0700","media_folder_id":1562,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":54998,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_kokmuang16 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Kokmuang16.jpg","created_at":"2015/10/01 14:01:02 +0700","asset_updated_at":"2015/10/01 14:01:02 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/10/01 14:01:07 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e23\u0e31\u0e01(\u0e29\u0e4c) \u0e13 \u0e42\u0e04\u0e01\u0e40\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e07","asset_file_size":296135,"modified_at":"2015/10/01 14:01:07 +0700","media_folder_id":1562,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":54997,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_kokmuang15 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Kokmuang15.jpg","created_at":"2015/10/01 14:00:42 +0700","asset_updated_at":"2015/10/01 14:00:42 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/10/01 14:00:46 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e23\u0e31\u0e01(\u0e29\u0e4c) \u0e13 \u0e42\u0e04\u0e01\u0e40\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e07","asset_file_size":478817,"modified_at":"2015/10/01 14:00:46 +0700","media_folder_id":1562,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":54996,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_kokmuang14 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Kokmuang14.jpg","created_at":"2015/10/01 14:00:19 +0700","asset_updated_at":"2015/10/01 14:00:19 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/10/01 14:00:20 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e23\u0e31\u0e01(\u0e29\u0e4c) \u0e13 \u0e42\u0e04\u0e01\u0e40\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e07","asset_file_size":428445,"modified_at":"2015/10/01 14:00:20 +0700","media_folder_id":1562,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":54995,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_kokmuang13 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Kokmuang13.jpg","created_at":"2015/10/01 13:59:59 +0700","asset_updated_at":"2015/10/01 13:59:59 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/10/01 14:00:05 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e23\u0e31\u0e01(\u0e29\u0e4c) \u0e13 \u0e42\u0e04\u0e01\u0e40\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e07","asset_file_size":186048,"modified_at":"2015/10/01 14:00:05 +0700","media_folder_id":1562,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":54994,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_kokmuang12 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Kokmuang12.jpg","created_at":"2015/10/01 13:59:32 +0700","asset_updated_at":"2015/10/01 13:59:31 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/10/01 13:59:34 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e23\u0e31\u0e01(\u0e29\u0e4c) \u0e13 \u0e42\u0e04\u0e01\u0e40\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e07","asset_file_size":466850,"modified_at":"2015/10/01 13:59:34 +0700","media_folder_id":1562,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":54993,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_kokmuang10 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Kokmuang10.jpg","created_at":"2015/10/01 13:59:13 +0700","asset_updated_at":"2015/10/01 13:59:13 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/10/01 13:59:18 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e23\u0e31\u0e01(\u0e29\u0e4c) \u0e13 \u0e42\u0e04\u0e01\u0e40\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e07","asset_file_size":300077,"modified_at":"2015/10/01 13:59:18 +0700","media_folder_id":1562,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":54992,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_kokmuang9 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Kokmuang9.jpg","created_at":"2015/10/01 13:58:41 +0700","asset_updated_at":"2015/10/01 13:58:41 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/10/01 13:58:41 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e23\u0e31\u0e01(\u0e29\u0e4c) \u0e13 \u0e42\u0e04\u0e01\u0e40\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e07","asset_file_size":291907,"modified_at":"2015/10/01 13:58:41 +0700","media_folder_id":1562,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":54991,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_kokmuang8 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Kokmuang8.jpg","created_at":"2015/10/01 13:58:15 +0700","asset_updated_at":"2015/10/01 13:58:15 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/10/01 13:58:16 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e23\u0e31\u0e01(\u0e29\u0e4c) \u0e13 \u0e42\u0e04\u0e01\u0e40\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e07","asset_file_size":387379,"modified_at":"2015/10/01 13:58:16 +0700","media_folder_id":1562,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":54990,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_kokmuang7 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Kokmuang7.jpg","created_at":"2015/10/01 13:57:54 +0700","asset_updated_at":"2015/10/01 13:57:54 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/10/01 13:58:00 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e23\u0e31\u0e01(\u0e29\u0e4c) \u0e13 \u0e42\u0e04\u0e01\u0e40\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e07","asset_file_size":436138,"modified_at":"2015/10/01 13:58:00 +0700","media_folder_id":1562,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":54989,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_kokmuang6 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Kokmuang6.jpg","created_at":"2015/10/01 13:55:51 +0700","asset_updated_at":"2015/10/01 13:55:51 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/10/01 13:55:53 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e23\u0e31\u0e01(\u0e29\u0e4c) \u0e13 \u0e42\u0e04\u0e01\u0e40\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e07","asset_file_size":339908,"modified_at":"2015/10/01 13:55:53 +0700","media_folder_id":1562,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":54988,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_kokmuang5 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Kokmuang5.jpg","created_at":"2015/10/01 13:55:30 +0700","asset_updated_at":"2015/10/01 13:55:30 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/10/01 13:55:33 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e23\u0e31\u0e01(\u0e29\u0e4c) \u0e13 \u0e42\u0e04\u0e01\u0e40\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e07","asset_file_size":421330,"modified_at":"2015/10/01 13:55:33 +0700","media_folder_id":1562,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":54987,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_kokmuang4 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Kokmuang4.jpg","created_at":"2015/10/01 13:55:12 +0700","asset_updated_at":"2015/10/01 13:55:12 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/10/01 13:55:17 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e23\u0e31\u0e01(\u0e29\u0e4c) \u0e13 \u0e42\u0e04\u0e01\u0e40\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e07","asset_file_size":393399,"modified_at":"2015/10/01 13:55:17 +0700","media_folder_id":1562,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":54986,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_kokmuang3 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Kokmuang3.jpg","created_at":"2015/10/01 13:54:28 +0700","asset_updated_at":"2015/10/01 13:54:28 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/10/01 13:54:31 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e23\u0e31\u0e01(\u0e29\u0e4c) \u0e13 \u0e42\u0e04\u0e01\u0e40\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e07","asset_file_size":404132,"modified_at":"2015/10/01 13:54:31 +0700","media_folder_id":1562,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":54985,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_kokmuang2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Kokmuang2.jpg","created_at":"2015/10/01 13:54:09 +0700","asset_updated_at":"2015/10/01 13:54:09 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/10/01 13:54:10 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e23\u0e31\u0e01(\u0e29\u0e4c) \u0e13 \u0e42\u0e04\u0e01\u0e40\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e07","asset_file_size":198139,"modified_at":"2015/10/01 13:54:10 +0700","media_folder_id":1562,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":54984,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_kokmuang1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Kokmuang1.jpg","created_at":"2015/10/01 13:51:29 +0700","asset_updated_at":"2015/10/01 13:51:29 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/10/01 13:51:34 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e23\u0e31\u0e01(\u0e29\u0e4c) \u0e13 \u0e42\u0e04\u0e01\u0e40\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e07","asset_file_size":295227,"modified_at":"2015/10/01 13:51:34 +0700","media_folder_id":1562,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":54983,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_12345 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"12345.jpg","created_at":"2015/09/25 09:35:04 +0700","asset_updated_at":"2015/09/25 09:35:04 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/09/25 09:35:08 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e08\u0e32\u0e04\u0e42\u0e25\u0e2b\u0e34\u0e151/58","asset_file_size":253593,"modified_at":"2015/09/25 09:35:08 +0700","media_folder_id":1562,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":54926,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_b5 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"b5.jpg","created_at":"2015/09/14 16:53:13 +0700","asset_updated_at":"2015/09/14 16:53:13 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/09/14 16:53:17 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e08\u0e32\u0e04\u0e42\u0e25\u0e2b\u0e34\u0e151/58","asset_file_size":229686,"modified_at":"2015/09/14 16:53:17 +0700","media_folder_id":1562,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":54818,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_b4 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"b4.jpg","created_at":"2015/09/14 16:52:56 +0700","asset_updated_at":"2015/09/14 16:52:56 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/09/14 16:53:01 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e08\u0e32\u0e04\u0e42\u0e25\u0e2b\u0e34\u0e151/58","asset_file_size":269500,"modified_at":"2015/09/14 16:53:01 +0700","media_folder_id":1562,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":54817,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_b3 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"b3.jpg","created_at":"2015/09/14 16:52:30 +0700","asset_updated_at":"2015/09/14 16:52:30 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/09/14 16:52:35 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e08\u0e32\u0e04\u0e42\u0e25\u0e2b\u0e34\u0e151/58","asset_file_size":322481,"modified_at":"2015/09/14 16:52:35 +0700","media_folder_id":1562,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":54816,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_b2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"b2.jpg","created_at":"2015/09/14 16:52:08 +0700","asset_updated_at":"2015/09/14 16:52:08 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/09/14 16:52:09 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e08\u0e32\u0e04\u0e42\u0e25\u0e2b\u0e34\u0e151/58","asset_file_size":315515,"modified_at":"2015/09/14 16:52:09 +0700","media_folder_id":1562,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":54815,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_b1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"b1.jpg","created_at":"2015/09/14 16:51:53 +0700","asset_updated_at":"2015/09/14 16:51:52 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/09/14 16:51:54 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e08\u0e32\u0e04\u0e42\u0e25\u0e2b\u0e34\u0e151/58","asset_file_size":217427,"modified_at":"2015/09/14 16:51:54 +0700","media_folder_id":1562,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":54814,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_c2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"c2.jpg","created_at":"2015/09/14 16:49:39 +0700","asset_updated_at":"2015/09/14 16:49:39 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/09/14 16:49:42 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e08\u0e32\u0e04\u0e42\u0e25\u0e2b\u0e34\u0e151/58","asset_file_size":328095,"modified_at":"2015/09/14 16:49:42 +0700","media_folder_id":1562,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":54813,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_c1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"c1.JPG","created_at":"2015/09/14 16:49:15 +0700","asset_updated_at":"2015/09/14 16:49:15 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/09/14 16:49:17 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e08\u0e32\u0e04\u0e42\u0e25\u0e2b\u0e34\u0e151/58","asset_file_size":412082,"modified_at":"2015/09/14 16:49:17 +0700","media_folder_id":1562,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":54812,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_a17 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"a17.JPG","created_at":"2015/09/14 16:38:51 +0700","asset_updated_at":"2015/09/14 16:38:51 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/09/14 16:38:54 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e08\u0e32\u0e04\u0e42\u0e25\u0e2b\u0e34\u0e151/58","asset_file_size":355695,"modified_at":"2015/09/14 16:38:54 +0700","media_folder_id":1562,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":54811,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: