นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

MeanKuma
Ico64
Kritsada Lakmuang
นักกิจการนักศึกษา
หน่วยกิจการนักศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > kritsada.l

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_tainode23 {"modified_at":"2016/06/07 10:54:30 +0700","id":58083,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"tainode23.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2016/06/07 10:54:30 +0700","media_folder_id":1562,"description":"\u0e2b\u0e25\u0e32\u0e14\u0e43\u0e15\u0e49\u0e42\u0e2b\u0e19\u0e14","created_at":"2016/06/07 10:54:24 +0700","asset_updated_at":"2016/06/07 10:54:24 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":613311}
  • Small_tainode22 {"modified_at":"2016/06/07 10:54:09 +0700","id":58082,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"tainode22.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2016/06/07 10:54:09 +0700","media_folder_id":1562,"description":"\u0e2b\u0e25\u0e32\u0e14\u0e43\u0e15\u0e49\u0e42\u0e2b\u0e19\u0e14","created_at":"2016/06/07 10:54:05 +0700","asset_updated_at":"2016/06/07 10:54:05 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":449483}
  • Small_tainode21 {"modified_at":"2016/06/07 10:53:53 +0700","id":58081,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"tainode21.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2016/06/07 10:53:53 +0700","media_folder_id":1562,"description":"\u0e2b\u0e25\u0e32\u0e14\u0e43\u0e15\u0e49\u0e42\u0e2b\u0e19\u0e14","created_at":"2016/06/07 10:53:50 +0700","asset_updated_at":"2016/06/07 10:53:50 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":550365}
  • Small_tainode20 {"modified_at":"2016/06/07 10:51:47 +0700","id":58080,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"tainode20.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2016/06/07 10:51:47 +0700","media_folder_id":1562,"description":"\u0e2b\u0e25\u0e32\u0e14\u0e43\u0e15\u0e49\u0e42\u0e2b\u0e19\u0e14","created_at":"2016/06/07 10:51:45 +0700","asset_updated_at":"2016/06/07 10:51:45 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":560897}
  • Small_tainode19 {"modified_at":"2016/06/07 10:51:36 +0700","id":58079,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"tainode19.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2016/06/07 10:51:36 +0700","media_folder_id":1562,"description":"\u0e2b\u0e25\u0e32\u0e14\u0e43\u0e15\u0e49\u0e42\u0e2b\u0e19\u0e14","created_at":"2016/06/07 10:51:31 +0700","asset_updated_at":"2016/06/07 10:51:31 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":452603}
  • Small_tainode18 {"modified_at":"2016/06/07 10:50:10 +0700","id":58078,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"tainode18.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2016/06/07 10:50:10 +0700","media_folder_id":1562,"description":"\u0e2b\u0e25\u0e32\u0e14\u0e43\u0e15\u0e49\u0e42\u0e2b\u0e19\u0e14","created_at":"2016/06/07 10:50:05 +0700","asset_updated_at":"2016/06/07 10:50:05 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":364461}
  • Small_tainode17 {"modified_at":"2016/06/07 10:49:55 +0700","id":58077,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"tainode17.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2016/06/07 10:49:55 +0700","media_folder_id":1562,"description":"\u0e2b\u0e25\u0e32\u0e14\u0e43\u0e15\u0e49\u0e42\u0e2b\u0e19\u0e14","created_at":"2016/06/07 10:49:51 +0700","asset_updated_at":"2016/06/07 10:49:51 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":621477}
  • Small_tainode16 {"modified_at":"2016/06/07 10:49:39 +0700","id":58076,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"tainode16.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2016/06/07 10:49:39 +0700","media_folder_id":1562,"description":"\u0e2b\u0e25\u0e32\u0e14\u0e43\u0e15\u0e49\u0e42\u0e2b\u0e19\u0e14","created_at":"2016/06/07 10:49:36 +0700","asset_updated_at":"2016/06/07 10:49:36 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":622027}
  • Small_tainode15 {"modified_at":"2016/06/07 10:49:23 +0700","id":58075,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"tainode15.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2016/06/07 10:49:23 +0700","media_folder_id":1562,"description":"\u0e2b\u0e25\u0e32\u0e14\u0e43\u0e15\u0e49\u0e42\u0e2b\u0e19\u0e14","created_at":"2016/06/07 10:49:21 +0700","asset_updated_at":"2016/06/07 10:49:21 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":662070}
ขนาดย่อ: