นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

MeanKuma
Ico64
Kritsada Lakmuang
นักกิจการนักศึกษา
หน่วยกิจการนักศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > kritsada.l

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_tainode23 {"description":"\u0e2b\u0e25\u0e32\u0e14\u0e43\u0e15\u0e49\u0e42\u0e2b\u0e19\u0e14","asset_updated_at":"2016/06/07 10:54:24 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58083,"deleted_at":null,"created_at":"2016/06/07 10:54:24 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"tainode23.JPG","updated_at":"2016/06/07 10:54:30 +0700","modified_at":"2016/06/07 10:54:30 +0700","media_folder_id":1562,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":613311,"last_commented_at":null}
  • Small_tainode22 {"description":"\u0e2b\u0e25\u0e32\u0e14\u0e43\u0e15\u0e49\u0e42\u0e2b\u0e19\u0e14","asset_updated_at":"2016/06/07 10:54:05 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58082,"deleted_at":null,"created_at":"2016/06/07 10:54:05 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"tainode22.JPG","updated_at":"2016/06/07 10:54:09 +0700","modified_at":"2016/06/07 10:54:09 +0700","media_folder_id":1562,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":449483,"last_commented_at":null}
  • Small_tainode21 {"description":"\u0e2b\u0e25\u0e32\u0e14\u0e43\u0e15\u0e49\u0e42\u0e2b\u0e19\u0e14","asset_updated_at":"2016/06/07 10:53:50 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58081,"deleted_at":null,"created_at":"2016/06/07 10:53:50 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"tainode21.JPG","updated_at":"2016/06/07 10:53:53 +0700","modified_at":"2016/06/07 10:53:53 +0700","media_folder_id":1562,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":550365,"last_commented_at":null}
  • Small_tainode20 {"description":"\u0e2b\u0e25\u0e32\u0e14\u0e43\u0e15\u0e49\u0e42\u0e2b\u0e19\u0e14","asset_updated_at":"2016/06/07 10:51:45 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58080,"deleted_at":null,"created_at":"2016/06/07 10:51:45 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"tainode20.JPG","updated_at":"2016/06/07 10:51:47 +0700","modified_at":"2016/06/07 10:51:47 +0700","media_folder_id":1562,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":560897,"last_commented_at":null}
  • Small_tainode19 {"description":"\u0e2b\u0e25\u0e32\u0e14\u0e43\u0e15\u0e49\u0e42\u0e2b\u0e19\u0e14","asset_updated_at":"2016/06/07 10:51:31 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58079,"deleted_at":null,"created_at":"2016/06/07 10:51:31 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"tainode19.JPG","updated_at":"2016/06/07 10:51:36 +0700","modified_at":"2016/06/07 10:51:36 +0700","media_folder_id":1562,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":452603,"last_commented_at":null}
  • Small_tainode18 {"description":"\u0e2b\u0e25\u0e32\u0e14\u0e43\u0e15\u0e49\u0e42\u0e2b\u0e19\u0e14","asset_updated_at":"2016/06/07 10:50:05 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58078,"deleted_at":null,"created_at":"2016/06/07 10:50:05 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"tainode18.JPG","updated_at":"2016/06/07 10:50:10 +0700","modified_at":"2016/06/07 10:50:10 +0700","media_folder_id":1562,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":364461,"last_commented_at":null}
  • Small_tainode17 {"description":"\u0e2b\u0e25\u0e32\u0e14\u0e43\u0e15\u0e49\u0e42\u0e2b\u0e19\u0e14","asset_updated_at":"2016/06/07 10:49:51 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58077,"deleted_at":null,"created_at":"2016/06/07 10:49:51 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"tainode17.JPG","updated_at":"2016/06/07 10:49:55 +0700","modified_at":"2016/06/07 10:49:55 +0700","media_folder_id":1562,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":621477,"last_commented_at":null}
  • Small_tainode16 {"description":"\u0e2b\u0e25\u0e32\u0e14\u0e43\u0e15\u0e49\u0e42\u0e2b\u0e19\u0e14","asset_updated_at":"2016/06/07 10:49:36 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58076,"deleted_at":null,"created_at":"2016/06/07 10:49:36 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"tainode16.JPG","updated_at":"2016/06/07 10:49:39 +0700","modified_at":"2016/06/07 10:49:39 +0700","media_folder_id":1562,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":622027,"last_commented_at":null}
  • Small_tainode15 {"description":"\u0e2b\u0e25\u0e32\u0e14\u0e43\u0e15\u0e49\u0e42\u0e2b\u0e19\u0e14","asset_updated_at":"2016/06/07 10:49:21 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58075,"deleted_at":null,"created_at":"2016/06/07 10:49:21 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"tainode15.JPG","updated_at":"2016/06/07 10:49:23 +0700","modified_at":"2016/06/07 10:49:23 +0700","media_folder_id":1562,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":662070,"last_commented_at":null}
ขนาดย่อ: