นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

MeanKuma
Ico64
Kritsada Lakmuang
นักกิจการนักศึกษา
หน่วยกิจการนักศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > kritsada.l

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_tainode32 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"tainode32.JPG","created_at":"2016/06/07 10:57:28 +0700","asset_updated_at":"2016/06/07 10:57:28 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/06/07 10:57:30 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2b\u0e25\u0e32\u0e14\u0e43\u0e15\u0e49\u0e42\u0e2b\u0e19\u0e14","asset_file_size":328922,"modified_at":"2016/06/07 10:57:30 +0700","media_folder_id":1562,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":58092,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_tainode31 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"tainode31.JPG","created_at":"2016/06/07 10:57:16 +0700","asset_updated_at":"2016/06/07 10:57:16 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/06/07 10:57:19 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2b\u0e25\u0e32\u0e14\u0e43\u0e15\u0e49\u0e42\u0e2b\u0e19\u0e14","asset_file_size":415512,"modified_at":"2016/06/07 10:57:19 +0700","media_folder_id":1562,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":58091,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_tainode30 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"tainode30.JPG","created_at":"2016/06/07 10:57:02 +0700","asset_updated_at":"2016/06/07 10:57:02 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/06/07 10:57:03 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2b\u0e25\u0e32\u0e14\u0e43\u0e15\u0e49\u0e42\u0e2b\u0e19\u0e14","asset_file_size":540633,"modified_at":"2016/06/07 10:57:03 +0700","media_folder_id":1562,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":58090,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_tainode29 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"tainode29.JPG","created_at":"2016/06/07 10:56:18 +0700","asset_updated_at":"2016/06/07 10:56:18 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/06/07 10:56:22 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2b\u0e25\u0e32\u0e14\u0e43\u0e15\u0e49\u0e42\u0e2b\u0e19\u0e14","asset_file_size":439429,"modified_at":"2016/06/07 10:56:22 +0700","media_folder_id":1562,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":58089,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_tainode28 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"tainode28.JPG","created_at":"2016/06/07 10:55:59 +0700","asset_updated_at":"2016/06/07 10:55:59 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/06/07 10:56:00 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2b\u0e25\u0e32\u0e14\u0e43\u0e15\u0e49\u0e42\u0e2b\u0e19\u0e14","asset_file_size":436334,"modified_at":"2016/06/07 10:56:00 +0700","media_folder_id":1562,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":58088,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_tainode27 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"tainode27.JPG","created_at":"2016/06/07 10:55:42 +0700","asset_updated_at":"2016/06/07 10:55:42 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/06/07 10:55:43 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2b\u0e25\u0e32\u0e14\u0e43\u0e15\u0e49\u0e42\u0e2b\u0e19\u0e14","asset_file_size":546364,"modified_at":"2016/06/07 10:55:43 +0700","media_folder_id":1562,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":58087,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_tainode26 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"tainode26.JPG","created_at":"2016/06/07 10:55:28 +0700","asset_updated_at":"2016/06/07 10:55:27 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/06/07 10:55:43 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2b\u0e25\u0e32\u0e14\u0e43\u0e15\u0e49\u0e42\u0e2b\u0e19\u0e14","asset_file_size":512837,"modified_at":"2016/06/07 10:55:43 +0700","media_folder_id":1562,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":58086,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_tainode25 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"tainode25.JPG","created_at":"2016/06/07 10:55:12 +0700","asset_updated_at":"2016/06/07 10:55:12 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/06/07 10:55:17 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2b\u0e25\u0e32\u0e14\u0e43\u0e15\u0e49\u0e42\u0e2b\u0e19\u0e14","asset_file_size":523167,"modified_at":"2016/06/07 10:55:17 +0700","media_folder_id":1562,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":58085,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_tainode24 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"tainode24.JPG","created_at":"2016/06/07 10:54:57 +0700","asset_updated_at":"2016/06/07 10:54:56 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/06/07 10:55:01 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2b\u0e25\u0e32\u0e14\u0e43\u0e15\u0e49\u0e42\u0e2b\u0e19\u0e14","asset_file_size":554285,"modified_at":"2016/06/07 10:55:01 +0700","media_folder_id":1562,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":58084,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: