นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

MeanKuma
Ico64
Kritsada Lakmuang
นักกิจการนักศึกษา
หน่วยกิจการนักศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > kritsada.l

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_share {"modified_at":"2015/12/11 13:42:19 +0700","id":55761,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"share.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/12/11 13:42:19 +0700","media_folder_id":1562,"description":"\u0e28\u0e34\u0e29\u0e22\u0e4c\u0e40\u0e01\u0e48\u0e32\u0e14\u0e35\u0e40\u0e14\u0e48\u0e19 \u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 58","created_at":"2015/12/11 13:37:45 +0700","asset_updated_at":"2015/12/11 13:37:45 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":384858}
 • Tiny_suparsa18 {"modified_at":"2015/12/11 13:41:28 +0700","id":55760,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Suparsa18.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2015/12/11 13:41:28 +0700","media_folder_id":1562,"description":"\u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e0a\u0e19 \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 19","created_at":"2015/12/11 13:37:02 +0700","asset_updated_at":"2015/12/11 13:37:02 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":322690}
 • Tiny_suparsa17 {"modified_at":"2015/12/11 13:41:27 +0700","id":55759,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Suparsa17.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2015/12/11 13:41:27 +0700","media_folder_id":1562,"description":"\u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e0a\u0e19 \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 19","created_at":"2015/12/11 13:36:43 +0700","asset_updated_at":"2015/12/11 13:36:43 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":338387}
 • Tiny_suparsa16 {"modified_at":"2015/12/11 13:37:26 +0700","id":55758,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Suparsa16.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2015/12/11 13:37:26 +0700","media_folder_id":1562,"description":"\u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e0a\u0e19 \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 19","created_at":"2015/12/11 13:36:18 +0700","asset_updated_at":"2015/12/11 13:36:18 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":459045}
 • Tiny_suparsa15 {"modified_at":"2015/12/11 11:28:01 +0700","id":55757,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Suparsa15.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2015/12/11 11:28:01 +0700","media_folder_id":1562,"description":"\u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e0a\u0e19 \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 19","created_at":"2015/12/11 10:45:02 +0700","asset_updated_at":"2015/12/11 10:45:02 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":514438}
 • Tiny_suparsa14 {"modified_at":"2015/12/11 11:28:00 +0700","id":55756,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Suparsa14.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2015/12/11 11:28:00 +0700","media_folder_id":1562,"description":"\u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e0a\u0e19 \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 19","created_at":"2015/12/11 10:44:22 +0700","asset_updated_at":"2015/12/11 10:44:22 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":508431}
 • Tiny_suparsa13 {"modified_at":"2015/12/11 11:26:38 +0700","id":55755,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Suparsa13.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2015/12/11 11:26:38 +0700","media_folder_id":1562,"description":"\u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e0a\u0e19 \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 19","created_at":"2015/12/11 10:41:46 +0700","asset_updated_at":"2015/12/11 10:41:46 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":325186}
 • Tiny_suparsa12 {"modified_at":"2015/12/11 11:22:35 +0700","id":55753,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Suparsa12.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2015/12/11 11:22:35 +0700","media_folder_id":1562,"description":"\u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e0a\u0e19 \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 19","created_at":"2015/12/11 10:38:01 +0700","asset_updated_at":"2015/12/11 10:38:01 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":474470}
 • Tiny_suparsa11 {"modified_at":"2015/12/11 11:22:35 +0700","id":55752,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Suparsa11.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2015/12/11 11:22:35 +0700","media_folder_id":1562,"description":"\u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e0a\u0e19 \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 19","created_at":"2015/12/11 10:37:21 +0700","asset_updated_at":"2015/12/11 10:37:21 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":424027}
 • Tiny_suparsa10 {"modified_at":"2015/12/11 11:21:14 +0700","id":55751,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Suparsa10.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2015/12/11 11:21:14 +0700","media_folder_id":1562,"description":"\u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e0a\u0e19 \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 19","created_at":"2015/12/11 10:36:51 +0700","asset_updated_at":"2015/12/11 10:36:51 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":563383}
 • Tiny_suparsa9 {"modified_at":"2015/12/11 11:21:13 +0700","id":55750,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Suparsa9.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2015/12/11 11:21:13 +0700","media_folder_id":1562,"description":"\u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e0a\u0e19 \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 19","created_at":"2015/12/11 10:36:24 +0700","asset_updated_at":"2015/12/11 10:36:24 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":406107}
 • Tiny_suparsa8 {"modified_at":"2015/12/11 11:19:56 +0700","id":55749,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Suparsa8.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2015/12/11 11:19:56 +0700","media_folder_id":1562,"description":"\u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e0a\u0e19 \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 19","created_at":"2015/12/11 10:33:50 +0700","asset_updated_at":"2015/12/11 10:33:50 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":452858}
 • Tiny_suparsa7 {"modified_at":"2015/12/11 11:18:35 +0700","id":55748,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Suparsa7.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2015/12/11 11:18:35 +0700","media_folder_id":1562,"description":"\u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e0a\u0e19 \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 19","created_at":"2015/12/11 10:33:08 +0700","asset_updated_at":"2015/12/11 10:33:08 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":476409}
 • Tiny_suparsa6 {"modified_at":"2015/12/11 11:18:35 +0700","id":55747,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Suparsa6.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2015/12/11 11:18:35 +0700","media_folder_id":1562,"description":"\u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e0a\u0e19 \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 19","created_at":"2015/12/11 10:32:45 +0700","asset_updated_at":"2015/12/11 10:32:45 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":407466}
 • Tiny_suparsa5 {"modified_at":"2015/12/11 11:18:34 +0700","id":55746,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Suparsa5.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2015/12/11 11:18:34 +0700","media_folder_id":1562,"description":"\u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e0a\u0e19 \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 19","created_at":"2015/12/11 10:32:18 +0700","asset_updated_at":"2015/12/11 10:32:18 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":364150}
 • Tiny_suparsa4 {"modified_at":"2015/12/11 11:17:13 +0700","id":55745,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Suparsa4.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2015/12/11 11:17:13 +0700","media_folder_id":1562,"description":"\u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e0a\u0e19 \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 19","created_at":"2015/12/11 10:31:50 +0700","asset_updated_at":"2015/12/11 10:31:50 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":367554}
 • Tiny_suparsa3 {"modified_at":"2015/12/11 11:17:12 +0700","id":55744,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Suparsa3.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2015/12/11 11:17:12 +0700","media_folder_id":1562,"description":"\u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e0a\u0e19 \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 19","created_at":"2015/12/11 10:30:15 +0700","asset_updated_at":"2015/12/11 10:30:15 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":483065}
 • Tiny_suparsa2 {"modified_at":"2015/12/11 11:13:11 +0700","id":55743,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Suparsa2.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2015/12/11 11:13:11 +0700","media_folder_id":1562,"description":"\u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e0a\u0e19 \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 19","created_at":"2015/12/11 10:22:23 +0700","asset_updated_at":"2015/12/11 10:22:23 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":400983}
 • Tiny_suparsa1 {"modified_at":"2015/12/11 11:13:10 +0700","id":55742,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Suparsa1.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2015/12/11 11:13:10 +0700","media_folder_id":1562,"description":"\u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e0a\u0e19 \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 19","created_at":"2015/12/11 10:21:48 +0700","asset_updated_at":"2015/12/11 10:21:48 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":471621}
 • Tiny_ccf01122558-1 {"modified_at":"2015/12/08 15:45:25 +0700","id":55691,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"CCF01122558-1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/12/08 15:45:25 +0700","media_folder_id":1562,"description":"\u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e25\u0e30\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32 \u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e4c-\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25","created_at":"2015/12/08 15:31:50 +0700","asset_updated_at":"2015/12/08 15:31:50 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":261771}
 • Tiny_conrnur12 {"modified_at":"2015/12/08 15:08:10 +0700","id":55690,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"CoNRNur12.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2015/12/08 15:08:10 +0700","media_folder_id":1562,"description":"\u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e25\u0e30\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32 \u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e4c-\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25","created_at":"2015/12/08 15:08:09 +0700","asset_updated_at":"2015/12/08 15:08:09 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":335007}
 • Tiny_conrnur11 {"modified_at":"2015/12/08 15:07:55 +0700","id":55689,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"CoNRNur11.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2015/12/08 15:07:55 +0700","media_folder_id":1562,"description":"\u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e25\u0e30\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32 \u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e4c-\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25","created_at":"2015/12/08 15:07:50 +0700","asset_updated_at":"2015/12/08 15:07:50 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":335691}
 • Tiny_conrnur10 {"modified_at":"2015/12/08 15:07:29 +0700","id":55688,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"CoNRNur10.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2015/12/08 15:07:29 +0700","media_folder_id":1562,"description":"\u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e25\u0e30\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32 \u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e4c-\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25","created_at":"2015/12/08 15:07:25 +0700","asset_updated_at":"2015/12/08 15:07:25 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":374625}
 • Tiny_conrnur9 {"modified_at":"2015/12/08 15:06:53 +0700","id":55687,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"CoNRNur9.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2015/12/08 15:06:53 +0700","media_folder_id":1562,"description":"\u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e25\u0e30\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32 \u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e4c-\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25","created_at":"2015/12/08 15:06:52 +0700","asset_updated_at":"2015/12/08 15:06:52 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":410010}
 • Tiny_conrnur8 {"modified_at":"2015/12/08 15:06:32 +0700","id":55686,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"CoNRNur8.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/12/08 15:06:32 +0700","media_folder_id":1562,"description":"\u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e25\u0e30\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32 \u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e4c-\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25","created_at":"2015/12/08 15:06:31 +0700","asset_updated_at":"2015/12/08 15:06:31 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":359042}
ขนาดย่อ: