นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

MeanKuma
Ico64
Kritsada Lakmuang
นักกิจการนักศึกษา
หน่วยกิจการนักศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > kritsada.l

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_1 {"description":"\u0e04\u0e19\u0e14\u0e35\u0e28\u0e23\u0e35\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23","asset_updated_at":"2017/01/06 13:53:43 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":59968,"deleted_at":null,"created_at":"2017/01/06 13:53:43 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"1.jpg","updated_at":"2017/01/06 13:53:44 +0700","modified_at":"2017/01/06 13:53:44 +0700","media_folder_id":1562,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":464859,"last_commented_at":null}
  • Small_178 {"description":"\u0e1e\u0e35\u0e48\u0e08\u0e34\u0e4a\u0e1a","asset_updated_at":"2016/06/23 10:35:43 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58352,"deleted_at":null,"created_at":"2016/06/23 10:35:43 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"178.jpg","updated_at":"2016/06/23 10:35:47 +0700","modified_at":"2016/06/23 10:35:47 +0700","media_folder_id":1562,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":212122,"last_commented_at":null}
  • Small_12823461_470440686488476_6485749009328752093_o {"description":"\u0e2a\u0e01\u0e31\u0e14\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e23\u0e39\u0e49","asset_updated_at":"2016/06/23 10:26:55 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58350,"deleted_at":null,"created_at":"2016/06/23 10:26:55 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"12823461_470440686488476_6485749009328752093_o.jpg","updated_at":"2016/06/23 10:26:58 +0700","modified_at":"2016/06/23 10:26:58 +0700","media_folder_id":1562,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":378858,"last_commented_at":null}
  • Small_13416740_1189953497723131_29393579318722559_o {"description":"\u0e2a\u0e01\u0e31\u0e14\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e23\u0e39\u0e49","asset_updated_at":"2016/06/23 09:49:41 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58327,"deleted_at":null,"created_at":"2016/06/23 09:49:41 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"13416740_1189953497723131_29393579318722559_o.jpg","updated_at":"2016/06/23 09:49:47 +0700","modified_at":"2016/06/23 09:49:47 +0700","media_folder_id":1562,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":249206,"last_commented_at":null}
  • Small_13411856_1189953177723163_5381561444586551574_o {"description":"\u0e2a\u0e01\u0e31\u0e14\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e23\u0e39\u0e49","asset_updated_at":"2016/06/23 09:48:38 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58326,"deleted_at":null,"created_at":"2016/06/23 09:48:38 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"13411856_1189953177723163_5381561444586551574_o.jpg","updated_at":"2016/06/23 09:48:41 +0700","modified_at":"2016/06/23 09:48:41 +0700","media_folder_id":1562,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":305140,"last_commented_at":null}
  • Small_13340048_1189953137723167_7632982140207865643_o {"description":"\u0e2a\u0e01\u0e31\u0e14\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e23\u0e39\u0e49","asset_updated_at":"2016/06/23 09:48:10 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58325,"deleted_at":null,"created_at":"2016/06/23 09:48:10 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"13340048_1189953137723167_7632982140207865643_o.jpg","updated_at":"2016/06/23 09:48:15 +0700","modified_at":"2016/06/23 09:48:15 +0700","media_folder_id":1562,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":230345,"last_commented_at":null}
  • Small_dscf6921 {"description":"\u0e04\u0e19\u0e14\u0e35\u0e02\u0e27\u0e31\u0e0d\u0e21\u0e30\u0e25\u0e34","asset_updated_at":"2016/06/15 14:33:26 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58191,"deleted_at":null,"created_at":"2016/06/15 14:33:26 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"DSCF6921.JPG","updated_at":"2016/06/15 14:33:30 +0700","modified_at":"2016/06/15 14:33:30 +0700","media_folder_id":1562,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":354718,"last_commented_at":null}
  • Small_dscf6919 {"description":"\u0e04\u0e19\u0e14\u0e35\u0e02\u0e27\u0e31\u0e0d\u0e21\u0e30\u0e25\u0e34","asset_updated_at":"2016/06/15 14:33:00 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58190,"deleted_at":null,"created_at":"2016/06/15 14:33:00 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"DSCF6919.JPG","updated_at":"2016/06/15 14:33:04 +0700","modified_at":"2016/06/15 14:33:04 +0700","media_folder_id":1562,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":338947,"last_commented_at":null}
  • Small_tainode33 {"description":"\u0e2b\u0e25\u0e32\u0e14\u0e43\u0e15\u0e49\u0e42\u0e2b\u0e19\u0e14","asset_updated_at":"2016/06/07 10:57:47 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58093,"deleted_at":null,"created_at":"2016/06/07 10:57:47 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"tainode33.JPG","updated_at":"2016/06/07 10:57:51 +0700","modified_at":"2016/06/07 10:57:51 +0700","media_folder_id":1562,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":503927,"last_commented_at":null}
ขนาดย่อ: