นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

MeanKuma
Ico64
Kritsada Lakmuang
นักกิจการนักศึกษา
หน่วยกิจการนักศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > kritsada.l

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_slide7 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Slide7.JPG","created_at":"2017/01/09 13:14:55 +0700","asset_updated_at":"2017/01/09 13:14:54 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/01/09 13:14:58 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e04\u0e19\u0e14\u0e35\u0e28\u0e23\u0e35\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23","asset_file_size":61593,"modified_at":"2017/01/09 13:14:58 +0700","media_folder_id":1562,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":59994,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_slide6 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Slide6.JPG","created_at":"2017/01/09 13:14:41 +0700","asset_updated_at":"2017/01/09 13:14:41 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/01/09 13:14:46 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e04\u0e19\u0e14\u0e35\u0e28\u0e23\u0e35\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23","asset_file_size":223353,"modified_at":"2017/01/09 13:14:46 +0700","media_folder_id":1562,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":59993,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_slide5 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Slide5.JPG","created_at":"2017/01/09 13:14:28 +0700","asset_updated_at":"2017/01/09 13:14:28 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/01/09 13:14:31 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e04\u0e19\u0e14\u0e35\u0e28\u0e23\u0e35\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23","asset_file_size":191851,"modified_at":"2017/01/09 13:14:31 +0700","media_folder_id":1562,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":59992,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_slide4 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Slide4.JPG","created_at":"2017/01/09 13:14:12 +0700","asset_updated_at":"2017/01/09 13:14:12 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/01/09 13:14:15 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e04\u0e19\u0e14\u0e35\u0e28\u0e23\u0e35\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23","asset_file_size":207230,"modified_at":"2017/01/09 13:14:15 +0700","media_folder_id":1562,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":59991,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_slide3 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Slide3.JPG","created_at":"2017/01/09 13:13:57 +0700","asset_updated_at":"2017/01/09 13:13:57 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/01/09 13:13:59 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e04\u0e19\u0e14\u0e35\u0e28\u0e23\u0e35\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23","asset_file_size":207848,"modified_at":"2017/01/09 13:13:59 +0700","media_folder_id":1562,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":59990,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_slide2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Slide2.JPG","created_at":"2017/01/09 13:13:40 +0700","asset_updated_at":"2017/01/09 13:13:40 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/01/09 13:13:44 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e04\u0e19\u0e14\u0e35\u0e28\u0e23\u0e35\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23","asset_file_size":216329,"modified_at":"2017/01/09 13:13:44 +0700","media_folder_id":1562,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":59989,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_slide1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Slide1.JPG","created_at":"2017/01/09 13:13:24 +0700","asset_updated_at":"2017/01/09 13:13:24 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/01/09 13:13:28 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e04\u0e19\u0e14\u0e35\u0e28\u0e23\u0e35\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23","asset_file_size":218493,"modified_at":"2017/01/09 13:13:28 +0700","media_folder_id":1562,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":59988,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_presentation1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Presentation1.jpg","created_at":"2017/01/09 09:30:44 +0700","asset_updated_at":"2017/01/09 09:30:44 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/01/09 09:30:48 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e04\u0e19\u0e14\u0e35\u0e28\u0e23\u0e35\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23","asset_file_size":299130,"modified_at":"2017/01/09 09:30:48 +0700","media_folder_id":1562,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":59987,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_15776717_1250149888411559_1908601609264340923_o {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"15776717_1250149888411559_1908601609264340923_o.jpg","created_at":"2017/01/06 13:55:10 +0700","asset_updated_at":"2017/01/06 13:55:10 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/01/06 13:55:15 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e04\u0e19\u0e14\u0e35\u0e28\u0e23\u0e35\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23","asset_file_size":465110,"modified_at":"2017/01/06 13:55:15 +0700","media_folder_id":1562,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":59969,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: