นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

MeanKuma
Ico64
Kritsada Lakmuang
นักกิจการนักศึกษา
หน่วยกิจการนักศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > kritsada.l

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_slide7 {"modified_at":"2017/01/09 13:14:58 +0700","id":59994,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Slide7.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2017/01/09 13:14:58 +0700","media_folder_id":1562,"description":"\u0e04\u0e19\u0e14\u0e35\u0e28\u0e23\u0e35\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23","created_at":"2017/01/09 13:14:55 +0700","asset_updated_at":"2017/01/09 13:14:54 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":61593}
  • Small_slide6 {"modified_at":"2017/01/09 13:14:46 +0700","id":59993,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Slide6.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2017/01/09 13:14:46 +0700","media_folder_id":1562,"description":"\u0e04\u0e19\u0e14\u0e35\u0e28\u0e23\u0e35\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23","created_at":"2017/01/09 13:14:41 +0700","asset_updated_at":"2017/01/09 13:14:41 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":223353}
  • Small_slide5 {"modified_at":"2017/01/09 13:14:31 +0700","id":59992,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Slide5.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2017/01/09 13:14:31 +0700","media_folder_id":1562,"description":"\u0e04\u0e19\u0e14\u0e35\u0e28\u0e23\u0e35\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23","created_at":"2017/01/09 13:14:28 +0700","asset_updated_at":"2017/01/09 13:14:28 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":191851}
  • Small_slide4 {"modified_at":"2017/01/09 13:14:15 +0700","id":59991,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Slide4.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2017/01/09 13:14:15 +0700","media_folder_id":1562,"description":"\u0e04\u0e19\u0e14\u0e35\u0e28\u0e23\u0e35\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23","created_at":"2017/01/09 13:14:12 +0700","asset_updated_at":"2017/01/09 13:14:12 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":207230}
  • Small_slide3 {"modified_at":"2017/01/09 13:13:59 +0700","id":59990,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Slide3.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2017/01/09 13:13:59 +0700","media_folder_id":1562,"description":"\u0e04\u0e19\u0e14\u0e35\u0e28\u0e23\u0e35\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23","created_at":"2017/01/09 13:13:57 +0700","asset_updated_at":"2017/01/09 13:13:57 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":207848}
  • Small_slide2 {"modified_at":"2017/01/09 13:13:44 +0700","id":59989,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Slide2.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2017/01/09 13:13:44 +0700","media_folder_id":1562,"description":"\u0e04\u0e19\u0e14\u0e35\u0e28\u0e23\u0e35\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23","created_at":"2017/01/09 13:13:40 +0700","asset_updated_at":"2017/01/09 13:13:40 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":216329}
  • Small_slide1 {"modified_at":"2017/01/09 13:13:28 +0700","id":59988,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Slide1.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2017/01/09 13:13:28 +0700","media_folder_id":1562,"description":"\u0e04\u0e19\u0e14\u0e35\u0e28\u0e23\u0e35\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23","created_at":"2017/01/09 13:13:24 +0700","asset_updated_at":"2017/01/09 13:13:24 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":218493}
  • Small_presentation1 {"modified_at":"2017/01/09 09:30:48 +0700","id":59987,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Presentation1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2017/01/09 09:30:48 +0700","media_folder_id":1562,"description":"\u0e04\u0e19\u0e14\u0e35\u0e28\u0e23\u0e35\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23","created_at":"2017/01/09 09:30:44 +0700","asset_updated_at":"2017/01/09 09:30:44 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":299130}
  • Small_15776717_1250149888411559_1908601609264340923_o {"modified_at":"2017/01/06 13:55:15 +0700","id":59969,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"15776717_1250149888411559_1908601609264340923_o.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2017/01/06 13:55:15 +0700","media_folder_id":1562,"description":"\u0e04\u0e19\u0e14\u0e35\u0e28\u0e23\u0e35\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23","created_at":"2017/01/06 13:55:10 +0700","asset_updated_at":"2017/01/06 13:55:10 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":465110}
ขนาดย่อ: