นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

MeanKuma
Ico64
Kritsada Lakmuang
นักกิจการนักศึกษา
หน่วยกิจการนักศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > kritsada.l

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_4jobb9 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"4jobb9.jpg","created_at":"2017/01/11 10:29:25 +0700","asset_updated_at":"2017/01/11 10:29:25 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/01/11 10:29:28 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e1e\u0e13\u0e35 4 \u0e08\u0e2d\u0e1a\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 34 ","asset_file_size":518493,"modified_at":"2017/01/11 10:29:28 +0700","media_folder_id":1562,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":60019,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_4jobb8 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"4jobb8.jpg","created_at":"2017/01/11 10:29:08 +0700","asset_updated_at":"2017/01/11 10:29:08 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/01/11 10:29:12 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e1e\u0e13\u0e35 4 \u0e08\u0e2d\u0e1a\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 34 ","asset_file_size":487812,"modified_at":"2017/01/11 10:29:12 +0700","media_folder_id":1562,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":60018,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_4jobb7 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"4jobb7.jpg","created_at":"2017/01/11 10:28:52 +0700","asset_updated_at":"2017/01/11 10:28:52 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/01/11 10:28:56 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e1e\u0e13\u0e35 4 \u0e08\u0e2d\u0e1a\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 34 ","asset_file_size":630628,"modified_at":"2017/01/11 10:28:56 +0700","media_folder_id":1562,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":60017,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_4jobb6 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"4jobb6.jpg","created_at":"2017/01/11 10:28:22 +0700","asset_updated_at":"2017/01/11 10:28:22 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/01/11 10:28:25 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e1e\u0e13\u0e35 4 \u0e08\u0e2d\u0e1a\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 34 ","asset_file_size":535052,"modified_at":"2017/01/11 10:28:25 +0700","media_folder_id":1562,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":60016,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_4jobb5 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"4jobb5.jpg","created_at":"2017/01/11 10:27:45 +0700","asset_updated_at":"2017/01/11 10:27:45 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/01/11 10:27:49 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e1e\u0e13\u0e35 4 \u0e08\u0e2d\u0e1a\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 34 ","asset_file_size":544883,"modified_at":"2017/01/11 10:27:49 +0700","media_folder_id":1562,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":60015,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_4jobb4 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"4jobb4.jpg","created_at":"2017/01/11 10:27:14 +0700","asset_updated_at":"2017/01/11 10:27:14 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/01/11 10:27:18 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e1e\u0e13\u0e35 4 \u0e08\u0e2d\u0e1a\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 34 ","asset_file_size":536428,"modified_at":"2017/01/11 10:27:18 +0700","media_folder_id":1562,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":60014,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_4jobb3 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"4jobb3.jpg","created_at":"2017/01/11 10:26:58 +0700","asset_updated_at":"2017/01/11 10:26:58 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/01/11 10:27:01 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e1e\u0e13\u0e35 4 \u0e08\u0e2d\u0e1a\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 34 ","asset_file_size":522129,"modified_at":"2017/01/11 10:27:01 +0700","media_folder_id":1562,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":60013,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_4jobb2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"4jobb2.jpg","created_at":"2017/01/11 10:26:43 +0700","asset_updated_at":"2017/01/11 10:26:43 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/01/11 10:26:45 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e1e\u0e13\u0e35 4 \u0e08\u0e2d\u0e1a\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 34 ","asset_file_size":605117,"modified_at":"2017/01/11 10:26:45 +0700","media_folder_id":1562,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":60012,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_4jobb1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"4jobb1.jpg","created_at":"2017/01/11 10:24:09 +0700","asset_updated_at":"2017/01/11 10:24:09 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/01/11 10:24:14 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e1e\u0e13\u0e35 4 \u0e08\u0e2d\u0e1a\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 34 ","asset_file_size":472065,"modified_at":"2017/01/11 10:24:14 +0700","media_folder_id":1562,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":60011,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: