นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

MeanKuma
Ico64
Kritsada Lakmuang
นักกิจการนักศึกษา
หน่วยกิจการนักศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > kritsada.l

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_bigcleaningsm4 {"modified_at":"2017/04/27 15:08:03 +0700","id":60933,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"BigCleaningSM4.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2017/04/27 15:08:03 +0700","media_folder_id":1562,"description":"BigCleaningSamo59","created_at":"2017/04/27 15:08:01 +0700","asset_updated_at":"2017/04/27 15:08:01 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":108515}
  • Small_bigcleaningsm3 {"modified_at":"2017/04/27 15:07:47 +0700","id":60932,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"BigCleaningSM3.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2017/04/27 15:07:47 +0700","media_folder_id":1562,"description":"BigCleaningSamo59","created_at":"2017/04/27 15:07:43 +0700","asset_updated_at":"2017/04/27 15:07:43 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":55673}
  • Small_bigcleaningsm2 {"modified_at":"2017/04/27 15:07:30 +0700","id":60931,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"BigCleaningSM2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2017/04/27 15:07:30 +0700","media_folder_id":1562,"description":"BigCleaningSamo59","created_at":"2017/04/27 15:07:25 +0700","asset_updated_at":"2017/04/27 15:07:25 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":59181}
  • Small_bigcleaningsm11 {"modified_at":"2017/04/27 15:06:59 +0700","id":60930,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"BigCleaningSM11.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2017/04/27 15:06:59 +0700","media_folder_id":1562,"description":"BigCleaningSama59","created_at":"2017/04/27 15:06:57 +0700","asset_updated_at":"2017/04/27 15:06:57 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":61473}
  • Small_4jobb {"modified_at":"2017/01/11 13:50:08 +0700","id":60024,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"4jobb.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2017/01/11 13:50:08 +0700","media_folder_id":1562,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e1e\u0e13\u0e35 4 \u0e08\u0e2d\u0e1a\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 34 ","created_at":"2017/01/11 13:50:04 +0700","asset_updated_at":"2017/01/11 13:50:04 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":479862}
  • Small_4jobb13 {"modified_at":"2017/01/11 10:30:51 +0700","id":60023,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"4jobb13.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2017/01/11 10:30:51 +0700","media_folder_id":1562,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e1e\u0e13\u0e35 4 \u0e08\u0e2d\u0e1a\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 34 ","created_at":"2017/01/11 10:30:46 +0700","asset_updated_at":"2017/01/11 10:30:46 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":551235}
  • Small_4jobb12 {"modified_at":"2017/01/11 10:30:36 +0700","id":60022,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"4jobb12.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2017/01/11 10:30:36 +0700","media_folder_id":1562,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e1e\u0e13\u0e35 4 \u0e08\u0e2d\u0e1a\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 34 ","created_at":"2017/01/11 10:30:31 +0700","asset_updated_at":"2017/01/11 10:30:31 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":463049}
  • Small_4jobb11 {"modified_at":"2017/01/11 10:30:09 +0700","id":60021,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"4jobb11.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2017/01/11 10:30:09 +0700","media_folder_id":1562,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e1e\u0e13\u0e35 4 \u0e08\u0e2d\u0e1a\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 34 ","created_at":"2017/01/11 10:30:07 +0700","asset_updated_at":"2017/01/11 10:30:07 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":515308}
  • Small_4jobb10 {"modified_at":"2017/01/11 10:29:54 +0700","id":60020,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"4jobb10.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2017/01/11 10:29:54 +0700","media_folder_id":1562,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e1e\u0e13\u0e35 4 \u0e08\u0e2d\u0e1a\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 34 ","created_at":"2017/01/11 10:29:52 +0700","asset_updated_at":"2017/01/11 10:29:52 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":476023}
ขนาดย่อ: