นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

MeanKuma
Ico64
Kritsada Lakmuang
นักกิจการนักศึกษา
หน่วยกิจการนักศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > kritsada.l

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_2 {"description":"\u0e04\u0e13\u0e1a\u0e14\u0e35\u0e01\u0e25\u0e48\u0e32\u0e27\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e19\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e41\u0e25\u0e30\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e42\u0e2d\u0e27\u0e32\u0e17\u0e41\u0e01\u0e48\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48\u0e43\u0e19\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e1b\u0e10\u0e21\u0e19\u0e34\u0e40\u0e17\u0e28","asset_updated_at":"2015/08/05 09:42:35 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":54124,"deleted_at":null,"created_at":"2015/08/05 09:42:35 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"2.jpg","updated_at":"2015/08/05 09:42:37 +0700","modified_at":"2015/08/05 09:42:37 +0700","media_folder_id":1562,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":177196,"last_commented_at":null}
  • Small_a1 {"description":"\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e08\u0e32\u0e04\u0e42\u0e25\u0e2b\u0e34\u0e151/58","asset_updated_at":"2015/08/05 09:40:06 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":54123,"deleted_at":null,"created_at":"2015/08/05 09:40:06 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"a1.jpg","updated_at":"2015/09/14 16:19:25 +0700","modified_at":"2015/09/14 16:19:25 +0700","media_folder_id":1562,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":237259,"last_commented_at":null}
  • Small_img_8220 {"description":"\u0e04\u0e13\u0e32\u0e08\u0e32\u0e23\u0e22\u0e4c\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e19\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48\u0e43\u0e19\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e1b\u0e10\u0e21\u0e19\u0e34\u0e40\u0e17\u0e28","asset_updated_at":"2015/08/05 09:10:18 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":54122,"deleted_at":null,"created_at":"2015/08/05 09:10:18 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"IMG_8220.jpg","updated_at":"2015/08/05 09:10:19 +0700","modified_at":"2015/08/05 09:10:19 +0700","media_folder_id":1562,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":349012,"last_commented_at":null}
  • Small_logo_d111 {"description":"\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e2b\u0e21\u0e32\u0e22 logo40\u0e1b\u0e35","asset_updated_at":"2015/02/03 16:45:51 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":50839,"deleted_at":null,"created_at":"2015/02/03 16:45:51 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"logo_d111.jpg","updated_at":"2015/02/03 16:45:56 +0700","modified_at":"2015/02/03 16:45:56 +0700","media_folder_id":1562,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":625009,"last_commented_at":null}
  • Small_logo_c11 {"description":"logo40\u0e1b\u0e35","asset_updated_at":"2015/02/03 16:34:05 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":50836,"deleted_at":null,"created_at":"2015/02/03 16:34:05 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"logo_c11.jpg","updated_at":"2015/02/03 16:34:09 +0700","modified_at":"2015/02/03 16:34:09 +0700","media_folder_id":1562,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":627666,"last_commented_at":null}
ขนาดย่อ: