นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

MeanKuma
Ico64
Kritsada Lakmuang
นักกิจการนักศึกษา
หน่วยกิจการนักศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > kritsada.l

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_img_8308 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"IMG_8308.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1562,"visibility":2,"description":"\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e1b\u0e10\u0e21\u0e19\u0e34\u0e40\u0e17\u0e28 58","created_at":"2015/08/05 10:53:47 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/08/05 10:53:47 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/08/05 10:53:51 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/08/05 10:53:51 +0700","id":54133,"asset_file_size":422510}
  • Small_img_8303 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"IMG_8303.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1562,"visibility":2,"description":"\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e1b\u0e10\u0e21\u0e19\u0e34\u0e40\u0e17\u0e28 58","created_at":"2015/08/05 10:53:29 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/08/05 10:53:29 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/08/05 10:53:30 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/08/05 10:53:30 +0700","id":54132,"asset_file_size":409921}
  • Small_img_8275 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"IMG_8275.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1562,"visibility":2,"description":"\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e1b\u0e10\u0e21\u0e19\u0e34\u0e40\u0e17\u0e28 58","created_at":"2015/08/05 10:20:31 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/08/05 10:20:31 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/08/05 10:20:34 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/08/05 10:20:34 +0700","id":54131,"asset_file_size":417676}
  • Small_img_8271 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"IMG_8271.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1562,"visibility":2,"description":"\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e1b\u0e10\u0e21\u0e19\u0e34\u0e40\u0e17\u0e28 58","created_at":"2015/08/05 10:20:14 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/08/05 10:20:14 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/08/05 10:20:18 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/08/05 10:20:18 +0700","id":54130,"asset_file_size":424804}
  • Small_img_8269 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"IMG_8269.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1562,"visibility":2,"description":"\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e1b\u0e10\u0e21\u0e19\u0e34\u0e40\u0e17\u0e28 58","created_at":"2015/08/05 10:19:42 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/08/05 10:19:42 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/08/05 10:19:47 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/08/05 10:19:47 +0700","id":54129,"asset_file_size":435782}
  • Small_img_8254 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"IMG_8254.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1562,"visibility":2,"description":"\u0e04\u0e13\u0e32\u0e08\u0e32\u0e23\u0e22\u0e4c\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e19\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48\u0e43\u0e19\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e1b\u0e10\u0e21\u0e19\u0e34\u0e40\u0e17\u0e28","created_at":"2015/08/05 10:13:39 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/08/05 10:13:39 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/08/05 10:13:40 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/08/05 10:13:40 +0700","id":54128,"asset_file_size":269334}
  • Small_4 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"4.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1562,"visibility":2,"description":"\u0e04\u0e13\u0e32\u0e08\u0e32\u0e23\u0e22\u0e4c\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e19\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48\u0e43\u0e19\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e1b\u0e10\u0e21\u0e19\u0e34\u0e40\u0e17\u0e28","created_at":"2015/08/05 10:01:25 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/08/05 10:01:25 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/08/05 10:01:30 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/08/05 10:01:30 +0700","id":54127,"asset_file_size":235304}
  • Small_img_8241 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"IMG_8241.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1562,"visibility":2,"description":"\u0e04\u0e13\u0e32\u0e08\u0e32\u0e23\u0e22\u0e4c\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e19\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48\u0e43\u0e19\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e1b\u0e10\u0e21\u0e19\u0e34\u0e40\u0e17\u0e28","created_at":"2015/08/05 09:51:21 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/08/05 09:51:21 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/08/05 09:51:23 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/08/05 09:51:23 +0700","id":54126,"asset_file_size":273608}
  • Small_img_8238 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"IMG_8238.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1562,"visibility":2,"description":"\u0e04\u0e13\u0e32\u0e08\u0e32\u0e23\u0e22\u0e4c\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e19\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48\u0e43\u0e19\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e1b\u0e10\u0e21\u0e19\u0e34\u0e40\u0e17\u0e28","created_at":"2015/08/05 09:50:07 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/08/05 09:50:07 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/08/05 09:50:12 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/08/05 09:50:12 +0700","id":54125,"asset_file_size":328989}
ขนาดย่อ: